تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی توافقنامه ی میزان خدمات


 توافقنامه ی میزان خدمات


توافقنامه ی میزان خدمات
قرارداد سطح خدمات

 

 

قرارداد سطح  خدمات (این "قرارداد")، در [تاریخ] منعقد شده و نافذ و لازم الاجرا است.

 

 

مابین:                    [اسم شرکت شما] ("تأمین کننده خدمات")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد.

 

[آدرس کامل شما]

 

 

و:                           [نام مشتری] ("مشتری") شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد.

 

[آدرس کامل]

 

 

مشروح  قرارداد

 

این قرارداد شرایط و مقرراتی را بیان می کند که مشتری، تحت آن شرایط تجهیزات خاص خود را بصورت امانت در اختیار تأمین کننده خدمات قرار داده و تأمین کننده خدمات تحت آن شرایط، خدمات پشتیبانی خاصی را بر روی فضای اختصاصی خود (که از این به بعد تحت عنوان "فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات" از آن نام خواهیم برد)، برای مشتری تأمین خواهد کرد.

 

نظر به اینکه تأمین کننده خدمات مایل و قادر به تأمین خدمات پشتیبانی برای تجهیزات خاص ارائه شده از طرف مشتری است که به سرویس مخابراتی خود متصل کند،

 

و با توجه به اینکه مشتری مایل است بخشی از فضای اختصاصی شبکه تأمین کننده خدمات، به تجهیزات تحت پشتیبانی، به شرحی که در ضمیمه A این قرارداد آمده و بخشی از آن محسوب می شود (و از این به بعد بطور خلاصه تحت عنوان "فضا و تجهیزات" نام برده خواهد شد)، تخصیص داده شود،

 

و چون مشتری و تأمین کننده خدمات (که از این به بعد یک جا تحت عنوان "طرفین" و بصورت تک تک با عنوان "طرف قرارداد" نامیده می شوند) بر روی شرایطی که بر امانت و پشتیبانی خدمات حاکم است، همانطور که در ضمیمه B این قرارداد اعلام شده و بخشی از آن محسوب می شود (و پس از این تحت عنوان "شرح وظایف" نامیده می شود) و همچنین ضمیمه C (که از این پس به اختصار "شارژ اولیه و شارژ ماهانه" نامیده می شود)، موافقت می کنند،

 

بنابراین، نظر به توافقات دوطرفه و تعهدات مندرج در این قرارداد و سایر امتیازات معتبر، دریافت و قابلیت اجرای خدماتی که به موجب این قرارداد مورد تصدیق است، طرفین موافقت خود را به شرح زیر اعلام می دارند:
 

 

1.        تعهدات

 

أ‌.          مشتری، تجهیزات را با اطلاع رسانی مقتضی و به موقع که در شرح وظایف به آن اشاره شده، در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات، طبق تعریف مندرج در ضمیمه "فضا و تجهیزات" تحویل خواهد داد.

 

ب‌. مشتری، تجهیزات را طبق استانداردهای شرکت تأمین کننده و همچنین استانداردهای صنعتی مربوطه، در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات طبق تعریف مندرج در ضمیمه "فضا و تجهیزات" نصب نموده و مطابق آنچه در شرح وظایف ذکر شده، عمل خواهد نمود.

 

ت‌. تأمین کننده خدمات، تجهیزات را طبق استاندارد به سرویس های خود در فضا(های) شبکه همانطور که در ضمیمه "فضا و تجهیزات" مشخص شده، متصل کرده و مطابق آنچه در شرح وظایف ذکر شده، عمل خواهد نمود.

 

ث‌. تأمین کننده خدمات تجهیزات را بصورت امانت، صرفاً برای مقاصدی که در این قرارداد در نظر گرفته شده و منحصراً برای استفاده در فضا(های) شبکه که در ضمیمه فضا و تجهیزات مشخص شده، نگهداری خواهد نمود.

 

ج‌.  در طول این دوره، تأمین تمام خدمات پشتیبانی تجهیزات اعم از تأمین فضا، نیرو، آزمایشات لازم، محیط و سایر خدمات، طبق آنچه در شرح وظایف اعلام شده، برعهده تأمین کننده خدمات بوده و جز آن مسئولیت دیگری در قبال تجهیزات ندارد.

 

ح‌.  مشتری نیز موظف است در تدارک خدمات پشتیبانی فوق الذکر، بطور کامل با تأمین کننده خدمات همکاری کند و با اجرای فعالیت هایی که در شرح وظایف بعنوان مسئولیت های مشتری شناخته شده است موافقت می کند.

 

 

2.     دوره قرارداد و اتمام آن

 

أ‌.   اولین دوره این قرارداد در [تاریخ] آغاز بکار نموده و برای یک دوره [تعداد] ساله ادامه خواهد داشت و سپس در [تاریخ] پایان می یابد.

 

ب‌. این قرارداد پس از ارائه توسط مشتری و متعاقباً پذیرش توسط تأمین کننده خدمات، نافذ بوده و به محض پذیرش تأمین کننده خدمات، تمام مطالبات و تعهدات طرفین نسبت به هم که در این قرارداد مشخص شده، از اولین روز دوره مالی آتی، متعاقب تاریخ امضای مشتری لازم الاجرا می باشد ("تاریخ تنفیذ")

 

ت‌.  هریک از طرفین در هر زمان مجاز به خاتمه این قرارداد می باشند مشروط بر اینکه تقاضای انقضا را [تعداد] شبانه روز پیش از آن، کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانده باشند.

 

ث‌. درصورتی که مشتری پیش از انقضای اولین دوره [تعداد] ساله، این قرارداد را خاتمه دهد موظف است علاوه بر سایر هزینه های قابل پرداخت، به ازای هر موقعیت از فضای شبکه تأمین کننده خدمات، مبلغ جریمه ای را که در این قرارداد تعیین شده و پیشاپیش به تأیید مشتری رسیده است، به تأمین کننده خدمات پرداخت کند. 

ج‌.  مشتری موظف است ظرف [تعداد] شبانه روز پس از خاتمه این قرارداد، تجهیزات خود را از فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات بردارد و اگر از انجام آن کوتاهی کند، تأمین کننده خدمات می تواند خود، تجهیزات را جابجا و انبار کند، هزینه این کار و هرگونه احتمال خرابی یا از بین رفتن آنها در انبار منحصراً بر عهده مشتری می باشد. همچنین هر هزینه ای توسط تأمین کننده خدمات برای جابجایی و انبار کردن تجهیزات، متحمل [%] بهره سالانه یا حداکثر نرخ مجاز قانونی خواهد شد.

 

ح‌.   حقوق و وظایف بند 4 "ضمانت ها و مسئولیت ها" تا پایان قرارداد، معتبر و لازم الاجراست.

 

 

3.     شروط مالی

 

أ‌.   مشتری موظف است برای تهیه سایت، همچنین مدارهای قدرت AC و DC و اتصال مدار در هریک از موقعیت های فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات، مبلغ شارژ اولیه را مطابق آنچه در ضمیمه "شارژ اولیه و شارژ ماهانه" اعلام شده به تأمین کننده خدمات پرداخت کند.

 

ب‌. همچنین مشتری موظف است برای مدیریت فضا، تأمین برق بدون قطعی (UPS) [115 ولت یا نظیر آن] برای مدارهای قدرت و برای پشتیبانی نگهداری سطح اول تأمین کننده خدمات برای هریک از فضا (های) شبکه، ماهانه مبلغی را که در ضمیمه "شارژ اولیه و شارژ ماهانه" اعلام شده به تأمین کننده خدمات پرداخت کند.

 

ت‌. مشتری موظف است در ازای درخواست هر مدار، که پس از تکمیل اقدامات اولیه تهیه سایت که در ضمیمه فضا و تجهیزات مشخص شده، کابل کشی را که توسط تأمین کننده خدمات آماده و به مدار افزوده می شود، به موقعیت دیگری منتقل می شود و یا تغییر می کند، شارژ اولیه را به مبلغ [مقدار] به تأمین کننده خدمات بپردازد. این هزینه غیر از سایر هزینه هایی است که در تعرفه اجرایی مشخص شده و یا در قرارداد با نهادی که تسهیلات یا خدمات مورد نیاز را فراهم نموده، ذکر شده است.

 

ث‌. برای انتقال تجهیزات که متعاقب درخواست مشتری، صورت می گیرد، مشتری موظف است در ازای هر واحد تجهیزات که پس از تکمیل اقدامات اولیه تهیه سایت، که در ضمیمه فضا و تجهیزات فهرست شده است، به موقعیت دیگری در داخل همان شبکه منتقل می شود، مبلغی را به تأمین کنننده خدمات بپردازد.

 

ج‌.  مشتری موظف است تمام مالیات ها، عوارض و دیون مشابه ناشی از انعقاد و اجرای این قرارداد یا خدمات پشتیبانی مشمول آن را مستقیماً به تأمین کننده خدمات بپردازد و یا در صورت امکان، پرداخت آن را از طرف تأمین کننده خدمات بر عهده گیرد. مالیات بر درآمد خالصِ تأمین کننده خدمات جزء این دیون نبوده و منحصراً بر عهده تأمین کننده خدمات می باشد.

 

ح‌.  تمام صورتحساب ها باید قابل پرداخت به [واحد پول رایج] بوده و به محض دریافت، ظرف [تعداد] شبانه روز مطابق آنچه در ضمیمه "شارژ اولیه و شارژ ماهانه" اعلام شده، پرداخت شود.

 

 

4.    ضمانت ها و مسئولیت ها 

أ‌.   تأمین کننده خدمات تضمین می کند که تمام کارهایی را که طبق مفاد مندرج در بخش تعهدات بر عهده اوست کاملاً ماهرانه و در سطح حرفه ای انجام داده و خدمات پشتیبانی را طبق این قرارداد ارائه نماید.

هیچ تعهد صریح یا ضمنی دیگری مبنی بر هرگونه ضمانت فروش یا کاربری خاص و یا ضمانت های مشابه برعهده تأمین کننده خدمات نمی باشد.

 

ب‌.مشتری تضمین می کند که در طول دوره این قرارداد از حق نامحدود برای استقرار تجهیزات در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه فضا و تجهیزات فهرست شده، برخوردارست.

 

ت‌.به جز مواردی که در این قرارداد اعلام می شود، تأخیر، تعلیق یا ناتوانی در اجرای مفاد قرارداد ناشی از حریق، طوفان، سیل، وضعیت آب و هوا، انفجار، حوادث طبیعی، جنگ، تصادفات، نزاع کارگری، اعتصابات، کمبود تجهیزات یا تأمین کنندگان، در دسترس نبودن حمل و نقل و یا هر دلیل دیگری که منطقاً خارج از کنترل طرفی است که تأخیر در اجرا نموده و یا از اجرا باز مانده است، سهل انگاری، قصور یا ناتوانی طرف مذکور در مقابل طرف دیگر محسوب نخواهد شد.

 

ث‌.به جز خساراتی که منحصراً ناشی از قصور مبرهن یا اشتباه عمدی تأمین کننده خدمات، نمایندگان مجاز او یا کارکنانش باشد، مشتری موظف به پرداخت غرامت بوده و باید تأمین کننده خدمات، نمایندگان او، پیمانکارها یا کارکنانش را در مقابل تمام ادعاها، مسئولیت ها، خسارات، ضررها، مخارج آسیب به افراد یا مرگ آنها (شامل هزینه وکالت)، خسارت به اموال حقیقی یا حقوقی، که ممکن است ناشی از (أ) وجود واحد(های) تجهیزات مشتری، کارکنان، پیمانکاران یا نمایندگانش در فضای شبکه تأمین کننده خدمات، (ب) نصب، عملکرد، نگهداری یا برچینش واحد(های) تجهیزات مشتری از فضای شبکه تأمین کننده خدمات، (ت) هرگونه عیب و نقص ذاتی در واحدهای تجهیزات مشتری، باشد، حفظ کند.

 

ج‌. همچنین مشتری موظف به پرداخت غرامت و بی ضرر نگهداشتن تأمین کننده خدمات، نمایندگان، پیمانکاران و کارکنان او در مقابل تمام ادعاها، مسئولیت ها، خسارات، ضررها یا مخارج آسیب به افراد یا مرگ آنها (شامل هزینه وکالت)، خسارت به اموال حقیقی و حقوقی، ناشی از مسامحه یا اقدامات عمدی یا غفلت مشتری، نمایندگان، کارکنان یا پیمانکارانش، می باشد.

 

ح‌. تأمین کننده خدمات در قبال هرگونه خسارت و آسیب به تجهیزات به هر دلیلی، مسئولیتی ندارد، مگر مواردی که منحصراً ناشی از قصور مبرهن یا اشتباه عمدی تأمین کننده خدمات، نمایندگان مجاز او یا کارکنانش باشد، با این حال، درصورتی که تجهیزات در زمانی که در تصرف و کنترل تأمین کننده خدمات هستند مفقود شوند یا در اثر غفلت یا اشتباه عمدی تأمین کننده خدمات، آسیب دیده و موجب خسارت شوند، هزینه تعمیر بر عهده تأمین کننده خدمات بوده و درصورتی که تجهیزات آسیب دیده قابل تعمیر نباشد، حداکثر مسئولیت تأمین کننده نباید بالغ بر بهای تعویض تجهیزات بصورت تکی و مجزا از سیستم گردد.

 

خ‌. تحت هیچ شرایطی، هیچ یک از طرفین از بابت خسارات غیر مستقیم، ضمنی، خاص یا خسارات تابعه، از جمله عدم درآمد و عدم سود دهی، در مقابل طرف دیگر مسئولیتی ندارند، حتی اگر از امکان چنین خسارتی مطلع بوده و یا وقوع آنرا محتمل بدانند.

 

د‌.  بدهی تأمین کننده خدمات به مشتری به هر دلیل و به علت هر نوع اسباب اتهام یا ادعا در ایجاد ضرر و زیان و یا کاهش سود، بی قید و شرط شامل نقض قرارداد یا هر ضمانتی تحت شمول آن، صرف نظر از شکل اقدام، نباید بالغ بر خسارت های مستقیم ثابت شده یا هزینه [تعداد] ماه مدیریت موقعیت شبکه گردد، حتی اگر در سایر بخش های این قرارداد مطلبی غیر از این تصریح شده باشد.

ذ‌.  محدودیت هایی که در بند 4 اعلام شد، در مجموع برای تمام دلایل اتهام یا ادعا شامل بدون محدودیت، نقض قرارداد، نقض ضمانت، قصور، بدهی قطعی، ارائه اطلاعات ناصحیح و در نتیجه اشتباه کاری و سایر ضررها، قابل اجراست. به علاوه هر دلیل اتهامی که بیش از [تعداد] سال پیش از تفویض دادخواست اقامه دعوی، جمع آوری شده باشد، نمی تواند برای دعوی علیه تأمین کننده خدمات استفاده شود. مشتری و تأمین کننده خدمات صراحتاً تصدیق و موافقت می کنند که شروط و استثنائات مندرج در این قرارداد ،حاکی از  توافق طرفین به تقسیم ریسک مابین آن دو، در رابطه با الزاماتی است که به موجب این قرارداد بر عهده تأمین کننده خدمات می باشد. وجوهی که در این رابطه قابل پرداخت به تأمین کننده خدمات می باشد در نتیجه این تخصیص ریسک و مستثنی از خسارات ناشی از اجرای این قرارداد می باشد.

 

 

5.  دسترسی به تجهیزات، اسناد و بیمه آنها

 

أ‌.    تأمین کننده خدمات در طول دوره این قرارداد موظف است اجازه دسترسی به فضا(های) تأمین کننده خدمات را که در ضمیمه فضا و تجهیزات فهرست شده، در ساعات معمول اداری، به منظور نصب، اجرا، نگهداری، تعمیر یا برچینش واحد(های) تجهیزات، به مشتری، نمایندگان، کارکنان و پیمانکاران او با همراهی یک اسکورت از طرف خود، صادر نماید. این افراد باید از نظر عدم ریسک امنیتی برای اموال یا کارکنان تأمین کننده خدمات به تأیید تأمین کننده خدمات رسیده باشند. همچنین صدور این مجوز مستلزم دریافت اعلان کتبی از طرف مشتری می باشد. مشروط بر اینکه مشتری با رعایت مقررات امنیتی تأمین کننده خدمات و سایر سیاست های منطقه ای محل اجرا و فرایندهای مرتبط در طول مدتی که برای مقاصد مذکور در فضای شبکه تأمین کننده خدمات به سر می برد، موافقت کند. اطلاعیه درخواست که توسط مشتری از پیش فرستاده می شود باید به این شرح تهیه شود: (أ) به منظور نصب، آماده سازی یا حذف تجهیزات، حداقل بیش از [تعداد] شبانه روز قبل از اقدام، (ب) به منظور خدمات نگهداشت دوره ای و بازدید روتین تجهیزات، حداقل [تعداد] ساعت پیش از حضور در محل، و (ت) در اسرع وقت، برای گزارش خرابی شبکه که عامل فقدان خدمات یا ضعف شرایط عملکرد تجهیزات است.

 

ب‌.  طرفین موافقت می کنند که مشتری، تجهیزات موضوع این قرارداد را به عنوان امانت در اختیار تأمین کننده خدمات خواهد گذاشت و اسناد تجهیزات در اختیار مشتری یا موجر او باقی خواهد ماند و تأمین کننده خدمات، حق و حقوقی یا بهره ای از بابت آن ندارد مگر در مواردی که صراحتاً طبق این قرارداد ذیحق شناخته شده است. تأمین کننده خدمات حق رهن، بهره وثیقه یا قیود دیگری را به تجهیزات اعمال نخواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ت‌.  طرفین موافقت می کنند که قبل از انقضای این قرارداد، بدون در دست داشتن رضایت کتبی طرف مقابل تجهیزات را به موقعیت دیگری منتقل نکنند، نه برای ایجاد تغییرات و نه برای اضافه نمودن ضمیمه به آن، مگر اینکه مشتری در راستای نیاز شبکه خود، ایجاد تغییرات مذکور یا افزودن ضمیمه به تجهیزات را ضروری تشخیص دهد، در این صورت مشتری موظف است بیش از [تعداد] روز قبل از ایجاد تغییرات، کتباً به اطلاع تأمین کننده خدمات برساند، همچنین تأمین کننده خدمات می تواند برای راحتی خود و کارایی بهتر با توجه به درخواست های شبکه تأمین کننده خدمات، تجهیزات را به موقعیت دیگری انتقال دهد.

 

ث‌.  در صورتی که تغییر موقعیت تجهیزات، برای راحتی تأمین کننده خدمات باشد، تأمین کننده خدمات موافقت می کند تمام هزینه های مربوط به حذف، انتقال، نصب و علامت گذاری و تحدید حدود تجهیزات را پرداخت کند، به غیر  از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، در هر شکل و حالتی که از طرف مشتری به کارگزاران یا کارشناسان فنی او (چه کارمندان و چه پیمانکاران مستقل) وارد آید، بی قید و شرط شامل هزینه های مسافرت و اقامت (در صورت وجود) و حقوق یا سایر وجوه پرداختی برای خدمات ارائه شده. مشتری می پذیرد که در طول تغییر موقعیت تجهیزات، متحمل قطعی خدمات ارتباطی خواهد شد.

ج‌.   در طول دوره قرارداد، مشتری موظف به پرداخت بیمه به این شرح می باشد: (i) بیمه کامل اموال که تجهیزات را در مقابل تمام خطرات تحت پوشش قرار می دهد، (ii) بیمه جامع و کامل مسئولیت (شامل مسئولیت کامل تولید و اجرا و ضرر سرمایه به شکل کامل)، که تجهیزات و تعهدات پیمانی مشتری تحت شمول این قرارداد را به طرق مختلف و با بیمه کنندگانی که مورد رضایت تأمین کننده خدمات نیز باشد و به میزان حداقل [مقدار واحد پول رایج] برای هر نوع حادثه منجر به ضرر جانی یا مالی، پوشش دهد، (iii) بیمه غرامت کارکنان با سود مقرر، (iv) بیمه مسئولیت کارکنان به میزان حداقل [مقدار واحد پول رایج] برای هر حادثه، (v) بیمه مسئولیت اتومبیل به میزان حداقل [مقدار واحد پول رایج] برای هر نوع حادثه منجر به ضرر جانی یا مالی. تمام بیمه نامه هایی که طبق این قرارداد باید توسط مشتری نگهداری شود، لازم است با مجوز شرکت های بیمه برای کار کردن در مناطقی که تجهیزات مستقر شده، همراه و البته مورد رضایت تأمین کننده خدمات نیز بوده و از تأمین کننده خدمات به عنوان بیمه شونده مکمل نام برده شود. اسناد و گواهینامه های بیمه (که پرداخت حق بیمه جاری را نشان می دهد) حداقل [تعداد] روز قبل از تحویل تجهیزات و همچنین رسید تمدید آن نیز باید حداقل [تعداد] روز قبل از انقضای هریک از بیمه ها، به تأمین کننده خدمات تحویل داده شود. هر بیمه نامه باید محتوی توافقنامه بیمه گر، مبنی بر اینکه این بیمه نامه پیش از [تعداد] روز از اطلاع به تأمین کننده خدمات نباید ملغی شود، می باشد.

 

اسناد و گواهینامه های بیمه باید به این آدرس ها ارسال شود:

 

[تأمین کننده خدمات]

[به ضمیمه:]

[آدرس کامل شما]

 

 

6.    الغای موجه

 

علاوه بر مواردی که طبق این قرارداد حق خاتمه آن به طرفین داده شده، هریک از طرفین در صورت احراز هر یک از شرایط زیر می توانند ظرف [تعداد] روز پس از اعلام کتبی به طرف مقابل، این قرارداد را ملغی کنند:

 

(i)      قصور طرف مقابل در پرداخت آن مقدار از بدهی های مقرر که در این قرارداد به توافق رسیده و درصورتی که ظرف [تعداد] روز پس از دریافت آگهی کتبی مبنی بر عقب افتادن بدهی ها و اخطار لغو قرارداد و درصورتی که اعتراضی بر اتهام قصور نداشته باشد، یا


 

(ii)     قصور طرف مقابل در جبران بدهی های معوقه ظرف [تعداد] روز پس از دریافت آگهی کتبی مبنی بر عقب افتادن بدهی ها و لغو قرارداد.

 

7.    عدم رقابت

 

أ‌.    از سوی مشتری

مشتری متعهد می شود و توافق می کند که در طول دوره این قرارداد و نیز به مدت دو سال پس از پایان آن، از انجام هریک ازموارد زیر بطور مستقیم یا غیر مستقیم اجتناب کند:

 

(i)      شروع، اداره یا ادامه هرگونه تجارتی که در حوزه کاری تأمین کننده خدمات (که در این قرارداد تشریح شده) رقیب وی محسوب شود،

 

(ii)     پیشنهاد استخدام به فردی که در حال حاضر در استخدام تأمین کننده خدمات است و یا ظرف [تعداد] ماه گذشته در استخدام وی بوده و یا مساعدت به افراد یا نهادهای دیگر در استخدام چنین فردی، بدون کسب موافقت کتبی تأمین کننده خدمات

(iii)    پذیرش تجارت از سوی هر فرد، مؤسسه یا شرکتی که ظرف [تعداد] ماه گذشته، مشتری تأمین کننده خدمات بوده است و یا پیشنهاد تجارت به آنها و همچنین اشخاصی که هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت تأمین کننده خدمات یا کارگزاران آنها ظرف [تعداد] ماه گذشته با آنها معامله نموده اند، برای اجتناب از هرگونه تأثیر منفی احتمالی بر روی روابط تجاری تأمین کننده خدمات با مشتری یا مشتریان مذکور، صرفاً در صورتی که این پیشنهاد در راستای کسب و کار تأمین کننده خدمات باشد،

 

(iv)        اشتغال به هر عملی با هدف گریز از قیود و شروط این قرارداد مبنی بر عدم رقابت با تأمین کننده خدمات.

 

 

ب‌.   از سوی تأمین کننده خدمات

تأمین کننده خدمات متعهد می شود و توافق می کند که در طول دوره این قرارداد و نیز به مدت دو سال پس از پایان آن، از انجام هریک از موارد زیر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اجتناب کند:

 

(i)      شروع، اداره یا ادامه هرگونه تجارتی که در حوزه کاری مشتری (که در این قرارداد تشریح شده) رقیب وی محسوب شود،

 

(ii)     مشاوره، رایزنی یا مساعدت با هر شرکت، تعاونی، مؤسسه یا سایر سازمان های تجاری که در حال حاضر رقیب تأمین کننده خدمات محسوب می شود و یا احتمال رقابت آنها در آینده وجود دارد، در هر شکل و به هر حالتی، در صورتی که هدف عمده این مشاوره، رایزنی یا مساعدت، ایجاد زمینه رقابت با تأمین کننده خدمات در حوزه تجارت وی باشد، شامل و نه محدود به، تبلیغ یا تأیید محصولات رقبای مشتری به هر شکلی، جلب مشتری یا معرفی واسطه به آنها، پرداخت وام یا ارائه هر نوع مساعدت مالی دیگر به آنها و یا اشتغال به انواع معاملات تجاری با هریک از رقبای مشتری به این منظور، حتی به صورت رایگان.

 

(iii)      پیشنهاد استخدام به فردی که در حال حاضر در استخدام مشتری است و یا ظرف [تعداد] ماه گذشته در استخدام وی بوده و یا مساعدت با افراد یا نهادهای دیگر در استخدام چنین فردی، بدون کسب موافقت کتبی مشتری، 

(iv)      پذیرش تجارت از سوی هر فرد، مؤسسه یا شرکتی که ظرف [تعداد] ماه گذشته مشتری او بوده است و یا پیشنهاد تجارت به آنها و همچنین اشخاصی که هریک از اعضای هیأت مدیره مشتری یا کارگزاران آنها ظرف [تعداد] ماه گذشته با آنها معامله نموده اند، برای اجتناب از هرگونه تأثیر منفی احتمالی بر روی روابط تجاری مشتری با مشتری(ان) مذکور، صرفاً در صورتی که این پیشنهاد در راستای کسب و کار مشتری باشد،

 

(v)            اشتغال به هر عملی با هدف گریز از قیود و شروط این قرارداد مبنی بر عدم رقابت با مشتری.

 

 

8.       نه در حکم پروانه و نه در حکم اجاره نامه

 

مشتری می پذیرد و موافقت می کند که از طریق این قرارداد، هیچ گونه حقوق خاصی در رابطه با هریک از موقعیت های فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه فضا و تجهیزات مشخص شده، به وی تعلق نمی گیرد.

  

 

9.       ارتباط پیمانکار مستقل

 

تأیید و موافقت می شود که در تمام دوره قرارداد، تأمین کننده خدمات نسبت به مشتری یک پیمانکار مستقل محسوب شده و مشتری هیچ اختیاری بر روی مسائل تجاری داخلی تأمین کننده خدمات و تصمیمات او ندارد. تأمین کننده خدمات حق ندارد از طرف مشتری اقدامی انجام دهد یا او را از نظر حقوقی ملزم، مقید یا محصور کند و خود نیز از امتیاز مشابه برخوردار است. این قرارداد به هیچ وجه در حکم موافقت برای انجام مشارکت یا سرمایه گذاری مشترک تلقی نمی شود.

 

 

10.  توافق کلی

 

أ‌.    این قرارداد توافق کلی بین طرفین درباره موضوع اصلی را اعلام می کند و تمام مذاکرات و اظهارات پیشین بین آنها را نسبت به آن موضوع لغو کرده و جایگزین آنها می شود. تمام اصلاحیه های این قرارداد باید کتباً نوشته شده و به امضای دو طرف برسد.

 

ب‌.  هیچ یک از طرفین بدون موافقت کتبی طرف مقابل نمی تواند از نام، علامت تجاری، نشان خدمات یا لوگوی او در هیچ یک از آگهی ها، گزارشات خبری یا به اشکال و عناوین مختلف استفاده کند.

 

ت‌.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"تأمین کننده خدمات"                                       "مشتری"

 

 

 

       
   
 


نماینده مجاز و دارای حق امضاء                          امضاء

 

       
   
 


نام، نام خانوادگی و سمت سازمانی                            نام، نام خانوادگی


ضمیمه A

فضا و تجهیزات


ضمیمه B

شرح وظایف

 

 

مسئولیت های تأمین کننده خدمات

 

أ‌.   تجهیز و نصب دکل (های) تجهیزات، کابل کشی راهنما (سیگنال) و پانل(های) علامتگذاری، به عنوان بخشی از تهیه سایت. تأمین و برقراری جریان AC و DC در صورت درخواست مشتری برای پشتیبانی از نصب تجهیزات در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده است.

 

ب‌.اجرای ارزیابی آزمایشی به محض تکمیل آماده سازی سایت، زیرا تأمین کننده خدمات برای بازبینی اجرای مناسب کابل کشی راهنما، پانل های علامتگذاری همراه با آن و جریان AC و DC در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده و توسط تأمین کننده خدمات، ارائه شده، مناسبترین فرد است.

 

ت‌.ارائه یک تلفن گویا به عنوان شماره تلفن اصلی مرکز مدیریت شبکه تأمین کننده خدمات (MNMC) برای استفاده توسط مشتری برای گزارش تمام اشکالات و نقایص، اعلام زمان بازدیدهای نگهداری و تعمیرات دوره ای، درخواست خدمات نگهداشت سطح اول و درخواست پشتیبانی فنی تأمین کننده خدمات، در مواقعی که شبکه تأمین کننده در زمان تماس مشتری فاقد نیروی انسانی است.

 

ث‌.تأمین کننده خدمات "نگهداشت سطح اول" را بر روی تجهیزات فقط در صورت تمایل مشتری یا کارگزار ویژه او در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده است، اجرا خواهد کرد.


 

"نگهداشت سطح اول" تجهیزات که توسط تأمین کننده خدمات اجرا می شود شامل موارد زیر است:

 

أ‌.   گزارش هرگونه علائم و هشدارهای دیداری و شنیداری در تجهیزات در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده است، در صورت تمایل مشتری یا کارگزار ویژه او.

 

ب‌. راه اندازی مجدد تجهیزات در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده است، با فشار دگمه ها یا سوئیچ های سهل الوصول، در صورت تمایل مشتری یا کارگزار ویژه او.

 

ت‌. تعویض واحدها یا مدارهای تجهیزات با واحدهای یدکی آماده شده توسط مشتری، موجود در سایت و یا با مدارهای موجود در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده است، در صورت تمایل مشتری یا کارگزار ویژه او.

ث‌. تنظیم، نگهداری و ارائه تعمیرات منظم و اضطراری روی سرویس های تأمین کننده خدمات تا نقطه علامتگذاری منتخب تأمین کننده خدمات، که در تجهیزات فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات، که در ضمیمه A مشخص شده است، استقرار یافته.

 

ج‌.  تأمین امکانات ضروری برای ارائه کیفیت مخابره مناسب به مشتری طبق تعرفه تأمین کننده خدمات و یا سایر قراردادهای بین طرفین درمورد فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده است.

 

ح‌.  نصب، کابل کشی، تقویت جریان و تست تجهیزات در طول ساعاتی که توسط مدیر سایت فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات، مشخص شده، برای تعیین اجرای عملکرد مناسب قبل از پذیرش خدمات مخابراتی تأمین کننده خدمات در محدوده علامتگذاری شده تجهیزات و حصول اطمینان از اینکه تجهیزات، کیفیت مخابره مناسبی را برای تأمین کننده خدمات فراهم می کنند.

 

تأمین مدیریت سراسری شبکه و نظارت بر عملکرد صحیح تجهیزات در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده است.

 

خ‌.    [سایر، خاص]

 

 

مسئولیت های مشتری

 

أ‌.   آزمایش تمام تجهیزات پیش از حمل به فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده است، به منظور اطمینان از صحت و سلامت آنها.

 

ب‌. سازماندهی برای تحویل داخلی تجهیزات با تمام کارکنان، ابزارآلات و تجهیزات آزمایش که برای نصب کامل ضروری است و آزمایش تجهیزات در فضاهای شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده است.

 

ت‌. اطلاع رسانی به تأمین کننده خدمات [تعداد] هفته پیش از تحویل تجهیزات در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده است.

 

ث‌. گزارش تمام اشکالات و نقایص، اعلام زمان بازدیدهای تعمیرات دوره ای، درخواست خدمات نگهداشت سطح اول و درخواست پشتیبانی فنی تأمین کننده خدمات از طریق مرکز مدیریت شبکه تأمین کننده خدمات (MNMC) برای تجهیزات در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده است، در صورتی که در زمان تماس مشتری، مکان شبکه تأمین کننده خدمات فاقد نیروی انسانی باشد.

 

ج‌.  حفظ و نگهداری (قطعات) یدکی درون تجهیزات در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده، به همان شکلی که مشتری یا کارگزار ویژه او ضروری می داند.

 

ح‌.  نگهداری حساب دقیق تجهیزات نصب شده و قطعات یدکی در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده.

 

خ‌.  ارائه رسید به تأمین کننده خدمات برای تمام قطعات یدکی یا تجهیزاتی که از هریک از فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات که در ضمیمه A مشخص شده، برچیده می شود. 

د‌.  ارائه حساب تمام مدارهای نصب شده به تجهیزات در فضا(های) شبکه تأمین کننده خدمات، شامل نوع مدار، جفت شهری آن و سطوح علامت دهی مدارات نصب شده.

 

ذ‌.    

 

ر‌.     

 
در هر سمت و سازمانی که باشید مستندات "کسب یار" کمک خواهد کرد در تمام ابعاد یک کسب و کار اعم از بازاریابی و فروش، منابع انسانی، تامین و عملیات، حقوق، اینترنت و تکنولوژی، مدیریت و برنامه ریزی و ...  در اسرع وقت حرفه ای ترین سند تجاری و اداری که متضمن حقوق و منافع شماست را در اختیار داشته باشید.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1500 سند دیگر در بیش از 5000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//