تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرارداد اعطای مجوز علامت تجاری


 قرارداد اعطای مجوز علامت تجاری


قرارداد اعطای مجوز علامت تجاری

 

 

قرارداد اعطای مجوز علامت تجاری

 

 

توافقنامه اعطای مجوز علایم تجاری

 

ما بین:             [نام مجوز دهنده] ("مجوز دهنده")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [نام صاحب جواز] ("صاحب جواز")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

 

شرح محتویات:

 

از آنجایی که همزمان با این قرارداد، طرفین،  قرارداد اعطای مجوز را منعقد نموده اند که به موجب آن، "مجوز دهنده"، مجوز انحصاری از تمامی فایلهای موجود برنامه نرم افزار تحت عنوان  "نرم افزار" (محصول) و اسناد مربوطه را ،در صورت وجود، صرفاً جهت بازاریابی ]تعیین نماید[، به طوری که در این قرارداد مقرر شده،را به صاحب جواز اعطا می نماید.

 

از آنجایی که "مجوز دهنده"، مالک علائم تجاری مشخص که شامل لوگوها، طرحها و ترجمه های آن که در جدول "الف" مقرر شده، (بطور کلی تحت عنوان علامت تجاری) و حق انحصاری در استفاده و مجوز استفاده از آن، می باشد.

 

از آنجایی که "صاحب جواز" در صدد استفاده از علایم تجاری بر مبنای شروط مقرر در این قرارداد به منظور پخش آثار آن می باشد و

 

از آنجایی که "صاحب جواز"، شهرت و اعتبار بازرگانی علایم تجاری را ناشی از کیفیت بالای محصولات ایجاد شده توسط "مجوز دهنده"، می داند. بنابراین به منظور تحصیل کیفیت و تعامل با "مجوز دهنده" در حفظ اعتبار تجاری و سرقفلی منظم محصولات، ایفاء عمل می نماید.

 

لحاظ عوضین مقرر قراردادی و اطلاع طرفین از مفاد آن، طرفین شروط راجع به خرید و فروش نرم افزار را به شرح ذیل، توافق می نمایند:

 

1.     مجوز :

"مجوز دهنده"، مجوزی انحصاری با گستره جهانی و جهت استفاده از علامت تجاری در ارتباط با کالای [نام و وصف کالا[ جهت فروش در بازار [نوع بازار] اعطاء می نماید. موارد استثناء شده ]تعیین نماید[، شامل فروشهای به عمل آمده از طریق خرده فروشی می باشد، خواه از طریق فروشگاههای زنجیره ای، نوشت افزارها یا سایر خرده فروشی ها می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     مدت

قرارداد حاضر و مجوز مربوطه از تاریخ عقد قرارداد لازم الاجرا بوده و تا زمان فسخ به موجب این قرارداد، ادامه خواهد یافت.

 

3.     حق الامتیاز

از بابت حقوق و مجوز اعطاء شده، "صاحب جواز" به پرداخت حق الامتیاز به "مجوز دهنده" و طرفین قید شده در جدول "ب" به روش و موعد تعیین شده در جدول "ب"، متعهد می باشد. قبول هر مبلغی کمتر از مبلغ مقرر شده از ناحیه "مجوز دهنده" و یا هر فرد دیگر ذکر شده در جدول "ب"، به منزله عدم دریافت مابقی آن مبلغ، نمی باشد.

 

4.     علائم تجاری

 

الف. "صاحب جواز" تعلق حقوق، مالکیت و منافع مربوطه را به "مجوز دهنده" و نیز حق انحصاری وی در استفاده از علایم تجاری را تائید کرده و به علاوه، توافق به عدم ادعای مالکیت علایم تجاری یا حق استفاده از آن، به استثناء موارد مجاز در این قرارداد، را اعلام می نماید. "صاحب جواز" می بایست بروی تمامی کالاها به طور مدام، علامت تجاری را منعکس کرده و می بایست تمامی شرح علایم و نامهای تجاری که در قوانین مقرر شده  کشوری را بکار گیرد.

 

ب‌.  "صاحب جواز" بدون اجازه کتبی و قبلی "مجوز دهنده"، حق تغییر علایم تجاری، ترجمه و سایر تغییراتی که باعث سردرگمی یا شباهت با علامت اصلی شود را نخواهد داشت. در صورت رضایت "مجوز دهنده" با تغییر، بدین وسیله "صاحب جواز"، توافق می نماید که علایم تجاری جدید به هزینه و به نام "مجوز دهنده" بوده و وی متعهد به ثبت کردن نام وی در علائم تجاری بین المللی و کشوری می باشد. "مجوز دهنده" به ارائه مساعدت و همکاری متعارف با "صاحب جواز" در اجراء و تحویل اسناد لازم و مقرر توسط "صاحب جواز" برای ثبت علامت تجاری، توافق می نماید.

 

                                 i.           "صاحب جواز" حق تکذیب و اعتراض به صحت و قابلیت اجرای علامت تجاری یا حذف ثبت های به عمل آمده در حق طرف مقابل و یا همکاری و مساعدت در چنین اقدامی را با افراد غیر، در طول مدت قرارداد یا هر زمانی بعد آن را نخواهد داشت.

 

                         ii.                 "صاحب جواز"  با قابلیت تجاری و فروش کالا را به روشی معتبر، مطابق با شهرت عمومی "مجوز دهنده" و طبق حقوق خرید و فروش حاکم بر علائم تجاری، توافق می نماید.

 

                       iii.                 تمامی حقوق اعتباری و کسب و پیشه ناشی از استفاده "صاحب جواز" از علامت تجاری، می بایست صرفاً به نفع "مجوز دهنده" صورت گرفته و در طول مدت این قرارداد و بعد از آن برای مجوز اعطاء شده، "صاحب جواز" هیچ ادعایی در علامت تجاری یا حق کسب و پیشه آن نخواهد داشت. "صاحب جواز" حق اتخاذ اقدامی که مغایر با علامت تجاری و خود "مجوز دهنده" باشد، را نخواهد داشت.

 

 

ت‌.  در طول مدت این قرارداد و بعد از آن، "صاحب جواز" می بایست اسناد در خواستی "مجوز دهنده" به منظور تضمین حقوق و منافع وی در علامت تجاری همراه با "مجوز دهنده"، را اجرا نماید.

 

ث‌.  مقررات بند چهارم پس از فسخ این قرارداد نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     ضوابط  کیفیت

 

الف. قبل از هرگونه استفاده ای، به منظور تائید "مجوز دهنده"،  "صاحب جواز" رونوشت صورت محصولات فروخته شده با استفاده از علایم تجاری و رو نوشت های فرمتهای تمامی مواد تبلیغاتی و توسعه هایی که بروی آنها علامت تجاری ظاهر باشند را می بایست  در اختیار "مجوز دهنده" قرار دهد. "مجوز دهنده" حق رد یا تائید هر یک از نمونه ها  و مواد را خواهد داشت. نمونه کالا ها یا مواد واگذار شده به "صاحب جواز"، تائید شده تلقی خواهند شد مگر آنکه، "مجوز دهنده" عدم تائید را ظرف ]مدت[ روز پس از دریافت نمونه ها و مواد، اعلام کرده باشد. "صاحب جواز" حق فروش، توزیع و تبلیغ کالاها را نخواهد داشت، مگر آنکه نمونه چنین کالایی به تائید رسیده و یا به موجب ماده پنج در حکم تائید شده باشند. تمامی صورت کالاهای توسعه داده شده، تولید شده، توزیع، تبلیغ و فروخته شده توسط "صاحب جواز"، می بایست مطابق با نمونه تائید شده یا در حکم تائید، بوده باشند.

 

ب. در هر زمانی "صاحب جواز"، به هزینه خود، می بایست مطابق با مقررات یا قوانین توسعه، فروش، پخش و اعطا مجوز به غیر، اقدام نموده  باشد.

 

6.     اعتبارات

 

الف. محصول یاد شده و عناصر متعلقه آن تحت عنوان نرم افزار ]تعیین نمایید[می باشد و اعتبارات وصف شده در جدول "ج" می بایست بروی صفحه، بر چسب روی دیسکت و سایر اسناد و کتب راهنما، قرارداده شوند.

 

ب . برجستگی و اندازه عناوین توسعه دهنده اعتبار، مندرج در جدول "ج"، می بایست به یک اندازه باشد.

ج . به هر طرفی از قرارداد که به عنوان توسعه دهنده کالا، اعتبار داده شده، حق خارج کردن نام خود را در هر زمانی با ابلاغ کتبی "صاحب جواز" خواهد داشت ، و این نوع تغییر در اعتبار به هیچ عنوان به حق الامتیاز پرداخت شده به چنین فردی، خللی وارد نخواهد نمود.

 

7.     تجاوز از حق

 

الف . "صاحب جواز" می بایست به موقع "مجوز دهنده" را از هر گونه استفاده غیر مجاز یا متجاوزانه از علامت تجاری، مطلع نماید. "مجوز دهنده" به هزینه خود حق کاملی در اقامه دعوی علیه چنین استفاده های غیر مجاز یا متجاوزانه را خواهد داشت و "صاحب جواز" می بایست با "مجوز دهنده" بنا به درخواست وی، در خصوص اقامه دعاوی یاد شده، همکاری داشته باشد. در صورتیکه  "مجوز دهنده" ظرف ]مدت[ روز  پس از ابلاغ "صاحب جواز"، از وجود تجاوزها، اقامه دعوی طرح نکند، در این صورت "صاحب جواز" به هزینه خود می تواند خود اقامه دعاوی طرح کند، مشروط بر آنکه بدون تائیدیه کتبی و قبلی "مجوز دهنده"، حل اختلافی صورت نگرفته باشد. در مواردی که در ارتباط با چنین دعاویی، جبران خسارت یا پرداختی صورت گرفته باشد،  در این صورت "صاحب مجوز" از بابت باز پرداخت هزینه هایش این مبلغ را نگاه خواهد داشت، و هر مبلغ باقیمانده می بایست بطور مساوی بین "مجوز دهنده" و "صاحب" جواز تقسیم گردد.

 

ب‌.   "مجوز دهنده" به هزینه خود، حق دفاع و حل اختلاف دعاوی غیر مالی اقامه شده علیه خود یا "صاحب جواز" را دال بر اینکه علامت تجاری باعث تعدی از حقوق اشخاص ثالث شده است، خواهد داشت. "صاحب جواز" می بایست بلافاصله استفاده از علامت تجاری که  ادعای نقض حقوق ثالث از آن شده،را متوقف سازد. در صورتیکه "مجوز دهنده" قصد خود از دفاع یا حل اختلاف را ظرف ]مدت [ روز پس از اطلاع از چنین تجاوز از حقوق، به "صاحب جواز" اطلاع ندهد، در این صورت "صاحب جواز" به هزینه خود چنین دعوی را

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    می تواند اقامه نماید، به شرط  آنکه بدون تائید کتبی و قبلی "مجوز دهنده"، اقدامی در حل اختلاف  نشده و "صاحب مجوز" در مواعد متعارف، وضعیت دعاوی و توسعه های مواد را به "مجوز دهنده"، اطلاع بدهد. "مجوز دهنده" حق مشارکت در چنین دعاویی را در هر زمانی خواهد داشت.

  

ت‌.  صرف نظر از مواردی که طور دیگری شرط شده باشند، "مجوز دهنده" در قبال "صاحب جواز" از بابت دعاوی شخص ثالث مبنی بر اینکه استفاده از علامت تجاری تخطی به حقوق وی شده، مسئولیتی نخواهد داشت، به استثنای دعاویی که استفاده "صاحب جواز" از علامت تجاری به موجب این قرارداد به حقوق قراردادی "صاحب جواز" ، لطمه وارد نموده باشد.

 

8.     جبران غرامت

 

"صاحب جواز" به هزینه خود می بایست "مجوز دهنده" را از مسئولیت ها، دعاوی، خسارت و هزینه های مربوط به حق الوکاله و هزینه هایی که ممکن است در شرایط ذیل به وجود آیند: الف. پرداخت  از بابت دعاوی ناشی از نقض حق الامتیاز، حق طبع و نشر یا علامت تجاری. ب. هر گونه دعوی اعم از فعل و ترک فعل که ممکن است توسط "صاحب جواز"، مدیران وی، نمایندگان یا وابستگان وی در ایفای تعهدات "صاحب جواز" در خصوص ایجاد نسخه جدید، ایجاد آثار اشتقاقی، نشر، توزیع، فروش اعطای مجوز یا تبلیغات، مرتکب شده باشند، صرف نظر از آنکه تائید کتبی "مجوز دهنده"، اخذ شده باشد. مقررات این ماده بعد از فسخ قرارداد هم حاکم می باشد.

 

9.     نهایت  کوشش

 

"صاحب جواز" سعی خویش را در توسعه محصول فروخته شده تحت علامت تجاری به عمل خواهد آورد و به منظور توسعه، ایجاد، توزیع، فروش، اعطای مجوز و تبلیغ کالای فروخته شده تحت این علامت تجاری، جهت پشتیبانی و تقویت ارزش حق کسب و پیشه، ایجاد مبلغ افزون حق الامتیاز مطابق قرارداد در تبعیت از ضوابط کیفیت مقرر شده توسط "مجوز دهنده"، همکاری خواهد نمود.

 

10.           محصولات رقابتی

 

"صاحب جواز" در طول این قرارداد عدم انتشار، بازاریابی، توزیع، فروش، اعطای مجوز یا به عبارت دیگر بهره برداری از بسته های نرم افزاری کامپیوتر را که از نظر عملکرد مشابه با نرم افزار موضوع قرارداد می باشد و یا بازاریابی آن سبب کاهش توسعه فروش این محصول باشد، را تعهد و توافق می نماید.

 

11.           فسخ

 

الف: "مجوز دهنده" حق فسخ قرارداد را با ابلاغ کتبی و قبلی به "صاحب جواز" بلافاصله پس از دریافت ابلاغ یاد شده در موارد ذیل، خواهد داشت : (i)  در صورتیکه در ظرف ]مدت[ ماه از تاریخ این قرارداد، "صاحب جواز" بازاریابی، نشر، توزیع، فروش، یا به عبارت دیگر از کالا بهره برداری نکرده باشد. (ii)  در صورتیکه "صاحب جواز" دست به فروش یا به عبارت دیگر انتقال کل تجارتش به شخص ثالث نماید. (iii)  در صورتیکه مدیریت "صاحب جواز" به کلی عوض شده باشد و یا (iv)  در صورتیکه کنترل یا مالکیت "صاحب جواز" به هر نحوی انتقال یافته باشد، مشروط بر اینکه "صاحب جواز" حقوق یا تعهدات خویش را یا بخشی از آن را به شرکت مادر، شرکتی وابسته یا تحت نظر خود، داده باشد.

 

ب: به غیر از مواردی که خلاف آن شرط شده، "صاحب جواز" حق فسخ قرارداد را در هر زمانی با ابلاغ کتبی ]مدت[ روزه دارا می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ : به غیر از مواردی که خلاف آن شرط شده باشد، در صورتیکه پس از ]مدت[ سال از تاریخ این قرارداد، "مجوز دهنده" حداقل مبلغ ]مقدار [از بابت حق الامتیاز از "صاحب جواز" دریافت نکرده باشد، در این صورت "مجوز دهنده" حق فسخ این قرارداد را در هر زمانی با ابلاغ کتبی ]مدت[ روزه، داراء می باشد.

 

ت: با تحقق هر یک از موارد ذیل طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت:

                      i.            در صورتیکه هر یک از طرفین در ایفای تعهدات یا رعایت شرایط قراردادی کوتاهی نمایند، که قصور یاد شده ظرف مدت ]مدت[روز پس از تاریخ وقوع، رفع ضرر نشده باشد و یا )در صورت عدم پرداخت حق الامتیاز "صاحب جواز" در طول ]مدت[ روز)، پس از تعیین ماهیت قصور طرف متضرر حق فسخ قرارداد را با ابلاغ کتبی به طرف مقصر خواهد داشت.

 

                    ii.            در صورت بروز هر یک از شرایط ذیل: 1 :ورشکستگی یا انتقال تجارت به نفع طلبکاران 2: طرح دعوی ورشکستگی یا اعسار علیه هریک از طرفین یا طرح ارادی هر یک از دعاوی مذکور تحت قوانین ورشکستگی یا اعسار برای تعیین کردن خسارات که ظرف ]مدت[ روز از پس تاریخ طرح دعوی، اقدامی نشده باشد. 3 : تعیین مدیر تسویه برای کل یا بخشی از اموال طوری که با تعیین مدیر تسویه در طول ]مدت[ روز از این تاریخ برائت حاصل نشده باشد. 4: توقیف و بازداشت به موجب دادگاهی صالح از کل یا بخش مهمی از اموال طرف قرارداد، که در این صورت طرف مقابل، حق فسخ  قرارداد را با ابلاغ کتبی به طرف دیگر خواهد داشت. هیچ منتقل الیه ای به نفع طلبکاران، مدیر تسویه، ضابطین دادگستری یا هریک از کارکنان دادگستری یا مقامات مسئول حق ادامه اجرای این قرارداد را نخواهد داشت و امکان انتقال این قرارداد با اعمال قانون، میسر نیست.

 

ث:  اعمال حق فسخ مطابق این ماده، به حقوقی که قبل از فسخ ایجاد شده اند خللی وارد نخواهد آورد که شامل تعهد "صاحب جواز" در پرداخت به موجب شروط این قرارداد می باشد، که می بایست بدون تعرض به سایر جبران خسارات قانونی و مبتنی بر قاعده امضا که طرف فسخ کننده مستحق است، اعمال حق فسخ شده باشد.

  

12.          

...

 

13.     حق الوکاله

 

در هر دعوی فی ما بین طرفین به منظور اجرای شروط قرارداد حاضر، طرف غالب، مستحق اخذ هزینه های متعارف من جمله حق الوکاله می باشد.در حضور شاهدان، با تائید و تصدیق مراتب فوق، طرفین در تاریخ قید شده در بالا و با اطلاع کامل از مفاد و اهمیت آن و با قصد الزام به قرارداد بر اساس مفاد آن، این قرارداد را امضاء نموده اند.

 

 

مجوز دهنده                                                   صاحب جواز

                                                                                                                     

نماینده مجاز و دارای حق امضاء                         نماینده مجاز و دارای حق امضاء

                                                  _____                                                          

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                   نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی


 

 

 

 

 

 

 

جدول الف

مارک تجاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جدول ب

حق الامتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول پ

                                                                      اعتبارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برای استفاده از این اسناد تنها کافیست جاهای خالی مشخص شده را بر اساس نیاز و خواسته خود تکمیل نمایید تا حرفه ای ترین اسناد تجاری و اداری را در کمتر از چند دقیقه بدست آورید.
همین الان با خرید " کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//