تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی توافقنامه ی پیمانکاری مستقل برای خدمات برنامه نویسی


 توافقنامه ی پیمانکاری مستقل برای خدمات برنامه نویسی


توافقنامه ی پیمانکاری مستقل برای خدمات برنامه نویسیتوافق پیمانکاری مستقل

برای خدمات برنامه نویسی

 
 
 


توافق نامه پیمانکار مستقل برای خدمات "برنامه نویسی ("توافق نامه")

 

ما بین:          [نام "برنامه نویس"] ("برنامه نویس")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد  شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل شما]

 

 

و:                 ["توسعه دهنده"] "توسعه دهنده"، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

مقدمات سند:

 

الف. با در نظر گرفتن این که، "توسعه دهنده" در زمینه طراحی وب سایت ها و انجام خدمات مرتبط برای مشتریان، به مانند سایر توسعه دهندگان (توسعه دهندگان) فعالیت می نمایند.

 

ب.با در نظر گرفتن اینکه، "توسعه دهنده" همواره نیازمند خدمات یک "برنامه نویس" به منظور ایجاد کامپوننت های کاربردی و استفاده از آنها در طراحی وب سایت ها می باشد.

 

پ.با در نظر گرفتن اینکه، "برنامه نویس" از تجربه و سابقه کاری لازم در "برنامه نویس"ی و ارائه خدماتی که "توسعه دهنده" همواره به آنها نیاز دارد، برخوردار می باشد.

 

ت.با در نظر گرفتن اینکه، "توسعه دهنده" تمایل به استخدام "برنامه نویس" به عنوان یک پیمانکار مستقل و  استفاده از خدمات "برنامه نویس"ی وی داشته و "برنامه نویس" نیز تمایل به ارائه چنین خدماتی بر اساس شرایط و ضوابط مشروحه ذیل دارد.

 

لذا، با توجه به مقدمات سند، و تعهدات متقابل و شرایط و ضوابط قید شده در این توافق نامه، طرفین با موارد ذیل موافقت می نمایند:


 

1.مدت اعتبار توافق نامه

این توافق نامه از تاریخ [تاریخ] و تا زمان فسخ آن در تاریخ تکمیل پروژه مشروحه در این سند که نباید پس از [تاریخ] باشد یا فسخ آن توسط هر یک از طرفین (بر اساس مفاد این سند) معتبر و نافذ محسوب می شود.

 

2. وضعیت پیمانکار مستقل

 

هیچ یک از طرفین بر اساس این توافق نامه طرف دیگر را استخدام نمی نمایند و طرفین تمایل دارند که "برنامه نویس" به عنوان یک پیمانکار مستقل و نه به عنوان یک کارمند، در هر زمینه ای، شامل، [زمینه ها]، که البته به این موارد محدود نمی شوند، به "توسعه دهنده" خدمات ارائه نماید.

 

"برنامه نویس" می تواند تمامی مسئولیت ها و وظایف محوله بر اساس این توافق نامه را، با انتخاب و صلاحدید خود به هر طریق یا وسیله ای به انجام رساند. "توسعه دهنده" هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی موجود در برنامه های تهیه شده توسط "برنامه نویس" ندارد (مگر آنکه کتباً این مسئولیت ها را بپذیرد). "برنامه نویس" نمی تواند خود را ظاهراً یا به هر طریق دیگر، به عنوان نماینده "توسعه دهنده" معرفی کند و یا "توسعه دهنده" را به هر نحوی ملزم به پذیرش مسئولیتی نماید. (مگر با توافق کتبی "توسعه دهنده")

 

 

3. خدمات برنامه نویسی

 

3.1 ارائه خدمات

"توسعه دهنده" بدین وسیله از خدمات "برنامه نویس" استفاده نموده و "برنامه نویس" نیز بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در این توافق نامه، پذیرفته و موافقت می نماید که تمامی خدمات مذکور در ضمیمه الف ("خدمات") را به "توسعه دهنده" ارائه نماید.

 

3.2 حیطه کاری

طرفین این توافق نامه را به عنوان توافق نامه "اصلی" در نظر گرفته و "برنامه نویس" ملزم می باشد تمامی خدمات مشروحه در ضمیمه الف را بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این توافق نامه به "توسعه دهنده" ارائه نماید مگر آنکه طرفین صریحاً بر غیر آن توافق نمایند. چنین توافقی می بایست کتباً منعقد گردیده و به امضاء نمایندگان قانونی طرفین برسد. جزئیات تمامی فعالیت هایی که می بایست در خصوص هر یک از وظایف محوله انجام شود، به صورت جداگانه در سندی با عنوان "دستورالعمل های کاری" که به امضاء طرفین می رسد،‌ ذکر خواهد شد. تمامی دستورالعمل های مذکور در این سند می بایست مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در این توافق نامه باشد مگر آنکه غیر آن صریحاً قید گردد. هر یک از دستورالعمل ها می بایست به صورت متوالی شماره گذاری شوند. هر یک از دستورالعمل ها می بایست جزئیات و خصوصیات وظیفه محوله را به همراه حق الزحمه در نظر گرفته شده برای آن (به منظور پرداخت به "برنامه نویس" ) مشخص نماید.

 

 

 

3.3 تاریخ و شرایط تحویل؛ خصوصیات

"برنامه نویس" می بایست تمامی سعی خود را به منظور ارائه وظایف محوله در تاریخ های مقرر صورت دهد‌ و تمامی برنامه های کامپیوتری را مطابق با خصوصیات و شرایط مشروحه در ضمیمه های این توافق نامه به "توسعه دهنده" ارائه نماید. برنامه های تحویلی می بایست شامل کدهای "برنامه نویس"ی کامپیوتری (کد مبدا و کد مقصد)، اسکریپت های تمامی اسناد و سایر مدارک مرتبط و هر گونه برنامه، سند و وسیله ی مورد نیاز دیگری که برای برنامه های درخواستی بر اساس خصوصیات مشخص شده مورد نیاز است، باشد.

 

3.4 سعی و کوشش کافی

"برنامه نویس" می بایست حتی الامکان تمامی تلاش و کوشش خود را به منظور ارائه هرچه سریعتر خدمات مذکور در این سند بنماید و نیز سعی نماید برنامه های درخواستی را در تاریخ مقرر ارائه نموده و یا درخواست تمدید مهلت ارائه برنامه ها را از "توسعه دهنده" بنماید. تمامی برنامه های تحویلی می بایست مطابق شرایط، خصوصیات و پارامتر های توافق شده باشد. تمامی برنامه ها می بایست به صورت کاملاً حرفه ای و مطابق با استاندارد ها و پارامتر های تعریف شده بوده و توسط پرسنل واجد شرایط و با تجربه تهیه گردند.


 

 "برنامه نویس" بدین وسیله تضمین می نماید که هیچ گونه التزام، تعهد و یا مسئولیتی که بر هر نحوی با ارائه صحیح و توافق شده برنامه ها مغایرت داشته باشد، ندارد.

 

3.5 پیشرفت کاری

"برنامه نویس" موظف است "توسعه دهنده" را به طور مداوم در جریان پیشرفت کاری خود قرار دهد. در صورت درخواست "توسعه دهنده"، "برنامه نویس" می بایست گزارشی کتبی در خصوص نحوه ی پیشرفت کار تهیه نماید.

 

3.6 تماس با توسعه دهندگان دیگر

"برنامه نویس" توافق می نماید که بدون اخذ توافق کتبی "توسعه دهنده" با هیچ "توسعه دهنده" دیگری تماس مستقیم نداشته باشد. طرفین توافق می نمایند که "برنامه نویس" در خصوص خدمات مشخص شده در این سند، منحصراً با "توسعه دهنده" تماس داشته باشد.

 

 

4.حق الزحمه

 

4.1 پرداخت حق الزحمه

حق الزحمه مربوط به هر سفارش می بایست در همان سفارش قید گردد. سفارش ها می بایست شامل برنامه زمانی پرداخت حق الزحمهها نیز باشد. "توسعه دهنده" نیز می بایست حق الزحمه های مربوط به وظایف و مسئولیت های محوله ذیل را به "برنامه نویس" پرداخت نماید.

 

[مشخص گردد]

 

این حق الزحمه ها می بایست در زمان، مکان و به صورت مشروحه ذیل به "برنامه نویس" پرداخت گردد.

 

[مشخص گردد]

 

4.2 هزینه ها

"توسعه دهنده" منحصراً ملزم به پرداخت حق الزحمه های فوق الذکر می باشد و سایر هزینه ها بر عهده "برنامه نویس" خواهد بود، مگر آنکه غیر آن توافق گردد.

 

 

5. مالکیت و استفاده از اموال و دارایی های اختصاصی

 

5.1 تصدیق حقوق مالکانه

"برنامه نویس" صریحاً تصدیق و توافق می نماید که هر و تمامی اسناد، مدارک و برنامه های تهیه شده توسط وی تحت قوانین حمایت از حقوق مولفين و مصنفین کشور [کشور] بوده و تمامی حقوق انحصاری استفاده، نشر و تکثیر این برنامه ها در اختیار "توسعه دهنده" قرار دارد و "توسعه دهنده" تنها مالک واقعی و قانونی تمامی برنامه ها محسوب می گردد. "توسعه دهنده" می بایست با توجه به قوانین کشور [کشور] به عنوان سازنده انحصاری تمامی برنامه های تهیه شده توسط "برنامه نویس" محسوب گردد. تمامی نتایج عینی، عواید بدست آمده از خدمات "برنامه نویس"، برنامه های در دست تهیه، رکورد ها، نمودار ها، یادداشتها، دیاگرام ها، طرح ها، الگو ها، اسناد، پیشرفت ها، اختراعات، دستاورد ها، علائم تجاری، اسرار تجاری، لیست مشتریان، پایگاه های داده،‌ نرم افزار


ها، برنامه ها، میان افزارها (که مجموعاً به عنوان "محصولات مالکانه " در نظر گرفته می شوند) و هر مورد دیگری که توسط "برنامه نویس"، به صورت جزئی یا کلی، منفرداً یا با مشارکت دیگران، تهیه و تنظیم شده باشد، شامل حقوق فوق الذکر بوده و در مالکیت انحصاری "توسعه دهنده" قرار خواهد گرفت.

 

"برنامه نویس" همچنین موافقت می نماید هر گونه اقدامی را (شامل امضاء هر و تمامی اسناد و مدارک مربوطه و مورد نیاز) به منظور واگذاری تمامی حقوق مالکانه موارد فوق الذکر به نام "توسعه دهنده" (شامل حق انحصاری استفاده، نشر و تکثیر، مالکیت تمام و کمال و غیر قابل برگشت)‌ صورت دهد. "برنامه نویس" بدین وسیله از تمامی حقوق مربوط به محصولات مالکانه که بر اساس قوانین جاری کشور به وی تعلق دارد، صرف نظر نموده و تمامی آنها را به "توسعه دهنده" واگذار می نماید.

 

5.2 برنامه هایی که سابقاً تولید شده اند

در صورتی که "برنامه نویس" قصد دارد در تهیه و آماده سازی برنامه های سفارش داده شده توسط "توسعه دهنده" (تحت این توافق نامه ) از برنامه های دیگری که سابقاً تولید شده اند استفاده نماید، می بایست ابتدا "توسعه دهنده" را کتباً مطلع نموده و نیز موافقت کتبی سایر توسعه دهندگانی را که برنامه های مذکور برای آنها تهیه شده است، اخذ نماید. در صورت موافقت "توسعه دهنده" با این امر، مجوزی غیر قابل فسخ، دائمی، و با اعتبار جهانی به جهت استفاده، نشر و توزیع برنامه های مذکور به وی ارائه خواهد شد. چ

 

 

 

5.3 تخطی

"برنامه نویس" می بایست تهیه کننده ی اصلی تمامی برنامه های تحویلی به "توسعه دهنده" باشد و نباید هیچ برنامه را (کلاً یا جزاً‌ )، مغایر با حقوق مالکانه طرف ثالث (حق نشر و تکثیر، امتیاز استفاده، عنوان تجاری،‌ قوانین اخلاقی، اسرار تجاری، یا هر حق دیگری ) در اختیار "توسعه دهنده" قرار دهد.

 

 "برنامه نویس" بدین وسیله اعلام می نماید که هیچ گونه اقدام قانونی احتمالی و بالقوه ای بر علیه "توسعه دهنده" از طرف هر شخص ثالثی، به جهت استفاده و بهره برداری از هر یک برنامه های تحویلی صورت نخواهد گرفت و در غیر این صورت "برنامه نویس" موظف است هرگونه خسارت احتمالی وارده به "توسعه دهنده" (شامل حق الزحمه پرداختی به "برنامه نویس"، حق الوكاله ها و غرامات در خواستی از طرف شخص یا اشخاص ثالث به جهت استفاده از برنامه) را به صورت تمام و کمال جبران نماید.

 

5.4 تعهدات و تضمین ها

"برنامه نویس" تضمین می نماید که تنها نویسنده تمامی برنامه های تحویلی به "توسعه دهنده" بوده و همچنین تضمین می نماید تمامی حقوق استفاده و واگذاری آنها تماماً متعلق به وی می باشد و هیچ شخص ثالثی نمی تواند هیچ گونه ادعایی در خصوص این برنامه ها داشته باشد. "برنامه نویس" نمی تواند هیچ یک از برنامه های تحویلی به "توسعه دهنده" را به "توسعه دهنده" مستقل دیگری واگذار نموده و یا قرارداد دیگری در خصوص این برنامه ها منعقد نماید. تمامی برنامه ها می بایست توسط "برنامه نویس" و کارمندان وی تهیه و تولید گردند.

 

5.5 برطرف کردن مشکلات برنامه ها

در صورتی که "توسعه دهنده"، "برنامه نویس" را از وجود "باگ" یا هر گونه نقص دیگری در برنامه های تحویلی مطلع نماید، "برنامه نویس" موظف است سریعاً به رفع آنها اقدام نماید. تعهد "برنامه نویس" نسبت به رفع مشکلات احتمالی موجود در برنامه ها تا زمان فسخ این توافق نامه ادامه خواهد داشت.

 

 


6.اطلاعات محرمانه

 

6.1 عدم افشاء

"برنامه نویس" موظف و متعهد می باشد، در طول مدت اعتبار این توافق نامه و نیز پس از آن، از اطلاعات محرمانه "توسعه دهنده" یا هر "توسعه دهنده" دیگری منحصراً به جهت ارائه خدمات و وظایف محوله استفاده نماید و اطلاعات محرمانه "توسعه دهنده" را برای هیچ طرف ثالثی افشاء ننماید. "برنامه نویس" همچنین توافق می نماید که تمامی اقدامات احتياطی لازم را به جهت حفظ و جلوگیری از افشاء غیر مجاز اطلاعات محرمانه صورت دهد. این اقدامات شامل: دسترسی محدود افراد به اطلاعات محرمانه در شرکت "برنامه نویس"، امضاء توافق نامه عدم افشاء اطلاعات محرمانه توسط افرادی که به آنها دسترسی دارند (البته به این موارد محدود نمی شوند) که البته مفاد توافق نامه مذکور می بایست مشابه مفاد مندرج در این توافق نامه باشد.

 

"برنامه نویس" توافق می نماید هیچ گونه اطلاعاتی را در رابطه با "توسعه دهنده"، فعالیت ها، مشتریان، یا هر گونه اطلاعات دیگری که به نحوی مرتبط با شرکت و فعالیت های "توسعه دهنده" می باشند، به هر نحو یا وسیله ای، جزاً یا کلاً، در طول مدت همکاری "برنامه نویس" با "توسعه دهنده" یا پس از آن، برای هیچ طرف دیگری فاش ننماید. این اطلاعات شامل: اسامی مشتریان، روش های بازاریابی، فعالیت های تجاری، یا هر اطلاعات دیگری از هر نوع که به نحوی محرمانه محسوب گردد را شامل می شود. "برنامه نویس" تصدیق می نماید که تمامی اطلاعات فوق الذکر محرمانه بوده و افشاء آنها در روند کاری و سود دهی فعالیت های تجاری "توسعه دهنده" تأثیر منفی خواهد گذاشت.

 

6.2 تخطی از عدم افشاء اطلاعات به مثابه تخطی از این توافق نامه می باشد

"برنامه نویس" پذیرفته و تصدیق می نماید که تخطی از این بند (عدم افشاء اطلاعات) یا هر توافق نامه عدم افشاء اطلاعات دیگر، به عنوان نقص اساسی از مفاد این توافق نامه محسوب می گردد. در صورتی که "برنامه نویس" افشاء قسمتی از اطلاعات محرمانه "توسعه دهنده" را لازم بداند، می بایست مجوز کتبی آن را از [نام کارمند]، [مسئولیت] "توسعه دهنده"، اخذ نماید.

 

6.3 تبلیغات

"برنامه نویس" به هیچ عنوان نمی تواند وجود رابطه کاری موجود ما بين خود و "توسعه دهنده" یا هر یک از شرایط این توافق نامه یا اطلاعاتی در خصوص برنامه های کامپیوتری تحویلی به "توسعه دهنده" یا برنامه های در دست تهیه و تولید را به هر وسیله تبلیغی یا به هر طریق و شیوه بازاریابی برای هر شخص یا طرف ثالثی افشاء نماید و یا تبلیغاتی را در این خصوص صورت دهد.

 

6.4 تعاریف

 عبارت " اطلاعات محرمانه " در این توافق نامه شامل هر و تمامی اطلاعات مالکانه از هر نوع، اطلاعات فنی، اسرار تجاری شامل: نتایج تحقیقات، طرح های مربوط به محصولات،‌ محصولات، خدمات، مشتریان، لیست مشتریان، بازار ها، برنامه ها، پیشرفت ها، اختراعات، فرایند ها، فرمول ها،‌ تکنولوژی ها، طرح ها، نقشه ها،‌ اطلاعات مربوط به پیکر بندی سخت افزار ها،‌ بازاریابی، اطلاعات مالی و تجاری می باشد (البته به این موارد محدود نمی شود) که توسط "توسعه دهنده" به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، شفاهاً یا کتباً در اختیار برنامه نويس قرار می گیرد.

 

اطلاعات محرمانه شامل این موارد نمی گردد:

 

1)     آن دسته از اطلاعاتی که "برنامه نویس" بر اساس شواهد کتبی موجود، پیش از افشاء شدنشان توسط "توسعه دهنده" یا هر "توسعه دهنده" دیگری از آنها آگاهی داشته است.

 

2)     اطلاعاتی که به صورت عمومی در اختيار افراد قرار می گیرد و افراد هیچ محدودیتی به جهت دسترسی به آنها ندارند.

 

3)     span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif";">اطلاعاتی که "برنامه نویس" به صورت قانونی از طرف ثالثی که اختیارات لازم را به جهت افشاء این اطلاعات داشته، دریافت نموده است. 

 

7. مالیات های پرداخت نشده
...

برای دستیابی آسان شما به سند دلخواه، اسناد در بخشهای مختلف تفکیک و دسته بندی شده است برای استفاده آسان از آنها تنها چند کلیک فاصله دارید.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//