تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرار داد پیمانکاری طراحی و اجرای وب سایت


 قرار داد پیمانکاری طراحی و اجرای وب سایت


قرار داد پیمانکاری طراحی و اجرای وب سایت

 

 

قرار داد پیمانکاری

 طراحی و اجرای وب سایت

 

 

قرارداد طراحی و اجرای وب سایت

 

ما بین:          [نام توسعه دهنده] ("توسعه دهنده")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل شما]

 

 

و:                 [نام خریدار] ("خریدار")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

 

1.     شرایط عمومی

 

الف) "توسعه دهنده"، طراح و اجرا کننده وب سایت های اینترنتی بوده و تجربه لازم در این زمینه را دارد.

 

ب‌)      انتظار می رود سایت طراحی شده قابلیت اجرای تمام ویژگی ها و نیازهای "خریدار" که در  ضمیمه "الف" این قرارداد آمده است، را داشته باشد. و از طریق شبکه اینترنتی برای عموم قابل دسترسی باشد.

 

پ)  "خریدار"، مالک دومین ثبت شده فعلی، به آدرس اینترنتی [ آدرس سایت ] می باشد که این آدرس همان آدرسی خواهد بود که سایت بر روی آن بارگذاری خواهد شد.

 

 

با توجه به شرایط عقد قرارداد که در زیر آمده است و نظر به اینکه شرایط کمی و کیفی آن به تایید طرفین قرارداد رسیده، طرفین به شرح ذیل توافق می نمایند:

 

2.         ایجاد وب سایت

 

2.1.      تعهدات "توسعه دهنده"

بدین وسیله "توسعه دهنده" متعهد می شود، خدمات طراحی،  ایجاد، تست  و تحویل  سایت مورد نظر "خریدار" را با کارکرد کامل و با استفاده از آخرین نسخه زبانهای برنامه نویسی HTML   ، JAVA و/یا  FLASH که در بر گيرنده تمام ویژگیهای مطرح شده در این قرارداد باشد، را انجام دهد و با قرار گیری آن بر روی سرور و با اتصال به شبکه اینترنتی جهانی به راحتي قابل دسترسی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.      ضمانت تحویل موارد درخواستی از طرف "خریدار"

"خریدار" متعهد می شود که در طول مدت [تعداد] روز از تاریخ اجرای این قرارداد، مواردی را که در ضمیمه "ب" این قرارداد لیست شده ،  تحویل "توسعه دهنده" دهد . موارد شرح داده شده در ضمیمه "ب"  شامل تمام محتوای سایت : اطلاعات متنی، لوگو، تصاویر، فایل های صوتی، پایگاه داده ها، فایل های ویدیویی و دیگر محتوای وب سایت که می بایست طبق ویژگیهای درخواست شده در سایت قرار گیرند،  می باشد -  به استثنای مواردی که در بخش  2.3 که مسئولیت ایجاد آنها برعهده خود طراح می باشد - محتوای وب سایت بر روی دیسک 100 مگا بایتی  تحویل "خریدار" خواهد شد. فایلهای لوگو با فرمت GIF، فایل های تصاویر با فرمت JPG، اطلاعات متنی با فرمت Word، فایل های ویدیویی با فرمت MPEG و فایلهای صوتی با فرمت mp3 خواهند بود.

 

2.3.      محتوای ایجاد شده توسط  "توسعه دهنده"

چنانکه که در بخش 2.2 در بالا اشاره شد، "خریدار" مسئولیت تحویل محتوای وب سایت را برعهده خواهد داشت، به استثنای مواردی که "توسعه دهنده" صراحتاً موافقت نموده که خود مسئولیت ایجاد آنها را برعهده داشته باشد. "توسعه دهنده" موظف است به عنوان بخشی از وظایف خود، محتوایی که در ضمیمه "پ"  این قرارداد آمده است، را ایجاد نماید.

 

2.4.      طرح سایت و نمونه آزمایشی سایت

سایت طراحی شده می بایست با " طرح سایت " و " نمونه آزمایشی " که در این قرارداد در ضمیمه " ت " آمده است، مطابقت داشته باشد.

 

2.5.      متن های مخفی

"توسعه دهنده" نباید از هیچ کد یا متن مخفی در طراحی وب سایت استفاده کند، مگر در مواردی که "خریدار" خود صراحتاً درخواست کرده باشد. در این صورت"خریدار"  علی رغم آنچه مطرح شد، طراح را موظف به قراردادن تگ های متا در وب سایت می نماید که شامل کلمات کلیدی مشخص شده در ضمیمه " ث " قرار داد می باشد.

 

 

     

2.6.      قراردادن سایت بروی سرور در طول مراحل اجرای پروژه

"توسعه دهنده" موظف است رمز عبوری را جهت بررسی و بازبینی دوره ای "خریدار" از مراحل اجرای پروژه در اختیار ایشان قرار دهد و روش دسترسی و محل مشخص آن را به "خریدار" اعلام نماید . رمز عبور منحصراً به "خریدار" ارائه می شود و نمی بایست به جز طرفین قرارداد، به شخص ثالثی اعلام شود.

 

2.7.      مراحل تکمیل

"توسعه دهنده" موظف است طبق برنامه زمان بندی که در ضمیمه "ج" این قرارداد مطرح شده است، مراحل تکمیلی طراحی سایت را به اتمام برساند . طرفین قرارداد درباره تاریخ تکمیل و تحویل نهایی پروژه مطابق با برنامه زمان بندی، توافق می کنند. با این حال، "خریدار" تائید و تصدیق می نماید که هر گونه تغییر در ویژگی های مشخص شده مثل تغییر در نقشه سایت، نمونه آزمایشی، طرح های گرافیکی، و دیگر موارد مربوط به طراحی وب سایت و نیز تاخیر در ارائه موارد درخواستی، ممکن است تغییراتی در برنامه زمان بندی، تکمیل و تحویل پروژه به دنبال داشته باشد.  

 

2.8.      تحویل پروژه

وب سایت نهایی بر روی دیسک 100 مگا بایتی تحویل "خریدار" خواهد شد.

 

2.9.      لینک ها

تمامی لینک های موجود در سایت تست و با اطمینان کافی، قبل از تحویل نهایی پروژه، مبنی بر عملکرد صحیح آن ها، به "خریدار" ارائه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.   تحویل قطعی

"خریدار" موظف است در طول مدت [تعداد] روز پس از تاریخ تحویل وب سایت، آن را مورد آزمایش قرار داده و در صورتیکه مواردی با ویژگی های مطرح شده در این قرارداد مطابقت نداشته باشند، تا تاریخ [تاریخ] به "توسعه دهنده" وب سایت اعلام نماید. در صورتیکه "خریدار" در مدت مشخص شده، "توسعه دهنده" را در خصوص موارد پیش آمده آگاه نسازد، به این معنا است که "خریدار"، سایت طراحی شده را از هر لحاظ پذیرفته است.

 

2.11. اصلاح تغییرات مغایر با ویژگیهای درخواستی

"توسعه دهنده" موظف است در مدت [تعداد] پس از دریافت اعلان کتبی از "خریدار" نسبت به اصلاح موارد مشخص شده در متن نامه، اقدام کند و بعد از اصلاح، آنها را تحویل "خریدار" دهد. "خریدار" هم موظف می باشد در مدت [تعداد] بعد از تحویل موارد بازبینی شده، موارد مغایر را به "توسعه دهنده" اعلام کند، و "توسعه دهنده" می بایست ظرف مدت [ تعداد] پس از دریافت اعلان کتبی نسبت به اصلاح آنها اقدام نماید . این روند تا زمانی که "خریدار" رضایت نهایی را از وب سایت اعلام نکرده باشد، ادامه خواهد داشت. 

 

 

2.12. نسخه پشتیبان

"توسعه دهنده"، نسخه پشتیبان وب سایت مورد تائید را به مدت [تعداد] پس از تائید نهایی "خریدار"، در نزد خود نگه خواهد داشت . بعد از آن "توسعه دهنده" نسخه کپی را از بین خواهد برد. مگر اینکه "توسعه دهنده" خدمات میزبانی سایت "خریدار" را در یک قرارداد جداگانه بر عهده داشته باشد.

 

 

3.           هزینه های مربوط به خدمات طراحی و اجرای وب سایت

 

3.1.      هزینه طراحی و اجرا

"خریدار" می بایست در ارتباط با خدمات ارائه شده شامل اجرا و تحویل وب سایت با تمام ویژگیهای مطرح شده در این قرارداد، مبلغ [مبلغ] را طبق برنامه پرداخت که در بخش 3.2 مشخص می شود، به "توسعه دهنده" پرداخت نماید.

 

3.2.      برنامه پرداخت

"خریدار" موظف است طبق توافقی که به امضاء طرفین قرارداد رسیده است، مبلغ [مبلغ] را به عنوان پیش پرداخت از بابت خدمات ارائه شده توسط "توسعه دهنده" به آن شرکت پرداخت کند، و مابقی مبلغ قرارداد را با رعایت برنامه زمان بندی که در ضمیمه "چ" به پیوست این قرارداد آمده است، به "توسعه دهنده" پرداخت کند .

 

3.3.      مراحل تکمیل ؛ صورت حساب

با توجه به اینکه اجرای وب سایت به صورت مرحله ای انجام خواهد شد، هر مرحله مستلزم پرداخت هزینه به "توسعه دهنده" وب سایت می باشد. شرکت "توسعه دهنده" می بایست به صورت کتبی، تکمیل هر یک از مراحل طراحی را به "خریدار" اعلام و مرحله تکمیل شده را به همراه صورت حساب مربوط به "خریدار" تحویل دهد، و "خریدار" نیز موظف است بعد از دریافت صورت حساب، آن را ظرف مدت [تعداد] پرداخت نماید.

 

3.4.      پرداخت هزینه ها

طرفین قرارداد تایید و تصدیق می کنند که تمام هزینه های وارده در طراحی و راه اندازی وب سایت شامل – البته نه  محدود به --   هزینه های پروانه کسب، هزینه های تامین نرم افزار های لازم، هزینه های خرید گرافیک ها و تصاویر محتوای وب سایت، تجهیزات و وسائل مورد نیاز، و تمام ابزار های لازم که ممکن است حین انجام پروژه استفاده شود،

 

 

 

 

 

 

 

 

می بایست توسط "توسعه دهنده" تامین شوند، و  "خریدار" مسئول پرداخت هزینه هایی که مربوط به میزبانی، ثبت دومین، بازاریابی و دیگر خدماتی که در این قرار داد شرح داده نشده،  نمی باشد.

 

3.5.      تکمیل زودتر از برنامه زمان بندی

در صورتیکه این قرارداد با شرایط یاد شده، زودتر از برنامه زمان بندی شده به اتمام برسد، "توسعه دهنده"  پاداشی در خصوص اتمام زودتر از موعد مقرر دریافت نخواهد کرد و به محض تکمیل پروژه می تواند آنرا بر بروی دیسک 100 مگا بایتی به "خریدار" تحویل دهد.

 

 

4.       معرفی سایت به موتورهای جستجو گر

طبق توافق انجام گرفته مبنی بر قابل دسترسی ساختن سایت از طریق موتور های جستجوگر، "توسعه دهنده" موظف می باشد وب سایت "خریدار" را از طریق موتورهای جستجوگر که "خریدار" لیست آنها را در اختیار "توسعه دهنده" قرار داده است، قابل دسترسی سازد و درخواست های بعدی مبنی بر سایر موتورهای جستجو گر می بایست در یک قرارداد جداگانه بین طرفین توافق شوند. "خریدار" و "توسعه دهنده" با حسن نیت جهت بهینه سازی نتایج قابل دسترسی ساختن سایت از طریق موتور های جستجوگر تلاش خواهند کرد.

 

 

5.   تبلیغات "توسعه دهنده"

 

5.1.      تبلیغ در سایت "خریدار"

با تکمیل وب سایت و تائید نهایی آن، "توسعه دهنده" می بایست اجازه قراردادن آدرس وب سایت "خریدار" در سایت اینترنتی شرکت و برعکس و همچنین سایت های بازاریابی و تبلیغاتی که طراحی و اجرای آنها توسط "توسعه دهنده" انجام می شوند، را از "خریدار" دریافت کند. "خریدار" می بایست آگاهی و اشراف کامل به شکل و محتوای چنین توافقی و نیز به ظاهر لینک ها داشته باشد. 

 

5.2.        اعتبار "توسعه دهنده" بر روی سایت

با تکمیل سایت و تائید نهایی آن توسط "خریدار"، به مدت [تعداد] ماه پس از راه اندازی سایت، "خریدار" می بایست اعتبار "توسعه دهنده" را در صفحه اصلی سایت قرار دهد. طراحی این اعتبار و قراردادن آن در صفحه اصلی سایت توسط "توسعه دهنده" با تائید "خریدار" در خصوص نوع و شکل آن، انجام می پذیرد. این اعتبار به سایت "توسعه دهنده" لینک داده می شود.

 

5.3.      مجوز علامت تجاری محدود

به موجب این سند طرفین قرارداد به یکدیگر مجوز علامت تجاری غیر انحصاری ارائه می کنند تا از علامت تجاری دیگری، با هدفی که در بخش 5.1 و 5.2 اشاره شد و به شکلی که مورد تصدیق و قبول صاحب امتیاز علامت تجاری باشد،  استفاده کنند.

 

6.     حقوق مالکیت وب سایت

 

6.1.      "توسعه دهنده" به عنوان صاحب امتیاز تمام ابزار ها و امکانات استفاده شده در طراحی وب سایت

به موجب این سند، "توسعه دهنده" امتیاز تمام ابزار هایی که در طراحی و اجرای وب سایت تهیه، ایجاد و استفاده می شوند شامل، نه محدود به، محتوا، متن، گرافیک، تصاویر، لوگو،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کدها، اسکریپت ها، الگوریتم ها،  فایلهای صوتی و تصویری ( محتوای وب سایت ) را متعلق به خود می داند،  و "خریدار" هم به همین ترتیب به عنوان مالک انحصاری تمام حقوق مالکیت وب سایت طراحی شده تلقی می شود . طراح سایت تصدیق و اعلام می کند "خریدار" تمام حقوق انحصاری محتوای سایت طراحی شده را طبق قوانین کپی برداری کشور [کشور] دارا می باشد.

 

6.2.      اسقاط حقوق قانونی

"توسعه دهنده" به موجب این سند تمام حقوق ممکن و مربوط به محتوای وب سایت را که تحت حقوق و قوانین کشوری متعلق به وی بوده و شامل حقوق اسرار تجاری، حقوق مالکانه و حقوق معنوی می باشد، را اسقاط و به "خریدار" واگذار و انتقال می دهد.

 

6.3.      اسناد تاییدی و قوانین مربوطه

بدین وسیله "توسعه دهنده" در هر زمان و با درخواست مستدل "خریدار"، اسناد و مدارک و نیز هر فعل لازمی که دال بر تائید و تکمیل حقوق "خریدار" در ارتباط با محتوای وب سایت طراحی شده باشد، ارائه خواهد داد. این شامل ، و نه محدود به ، اسناد اجرای حقوق واگذاری، مدارک مربوط به ثبت رساندن کپی رایت، مدارک مربوط به فسخ، و هر گونه مدارکی که طبق در خواست "توسعه دهنده" ارائه شده است، می باشد .     

 

6.4.      حقوق مربوط به طراحی و اجرای بخش هایی از وب سایت که توسط پیمانکاران مستقل انجام پذیرفته است     

"توسعه دهنده" موافقت می نماید، هیچ پیمانکار مستقل دیگری در طراحی و اجرای وب سایت یا در ایجاد بخشی از محتوای وب سایت دخالت نداشته است، مگر با توافق کتبی "خریدار". در صورت چنین توافقی، "توسعه دهنده" مقدماً موافقت نامه ای مبنی بر حقوق مالکیت ممکن و مربوط به ابزار های لازم جهت طراحی وب سایت از هر پیمانکار مستقل را دریافت خواهد نمود.

 

6.5.      نسخه اصلی

طراح وب سایت تصدیق می نماید که تمام محتوای وب سایت، برای اولین بار و تنها به منظور طراحی و اجرای این وب سایت ایجاد شده اند، مگر در مواردی که موافقت آن به طور صریح از طرف "خریدار" اعلام شده باشد. در شرایط اخیر، "خریدار" موافقت خود را مبنی بر استفاده از مواردی را که "توسعه دهنده" در پروژه های قبلی از آنها استفاده کرده و یا از طرف پیمانکاران مستقل انجام گرفته، را اعلام می دارد. "توسعه دهنده" موافقت می کند که بودجه و کارهای لازم را برای کسب مجوز بین المللی و نامحدود برای "خریدار" در خصوص استفاده از منابع بکار رفته برای  طراحی و همچنین فعالیت های مربوط به "خریدار" مثل تبلیغات  و بازاریابی را تامین و بکار بگیرد.

 

6.6.      تامین امنیت

طراح وب سایت بدین وسیله اطمینان لازم را در خصوص عدم وجود هر گونه ادعا، درخواست دعوی، تهدیدات، مطالبات، مسئولیت ها، هزینه های مذاکرات و هزینه های مربوط به ادعاها و تجاوزات و مزاحمت های به عمل آمده از جانب طرف سوم در ارتباط با محتوای وب سایت طراحی شده شامل، و نه محدود به،  کپی رایت، علامت تجاری، اطلاعات محرمانه تجاری، حقوق مربوط به حریم، حقوق اخلاقی، حق انحصار،  و دیگر حقوقی که در حال حاضر تحت قوانین فعلی کشوری می باشند و یا در آینده بوجود خواهند آمد، را به "خریدار" اعلام می دارد و تصدیق می کند که "توسعه دهنده" در صورت وجود چنین مواردی خسارات وارده را جبران خواهد کرد.

 

6.7.      ارائه مجوز به "توسعه دهنده" جهت استفاده از برخی از محتوای وب سایت                     

"خریدار" بدین وسیله مجوز دائمی و غیر انحصاری و غیر قابل بهره برداری ، جهت استفاده از

 

 

 

 

 

 

 

برخی از محتوای وب سایت طراحی شده را که در ضمیمه "ح" این قرارداد به آنها اشاره شده به "توسعه دهنده" ارائه می نماید. این مجوز منحصراً به "توسعه دهنده" ذکر شده ارائه شده و بدون موافقت "خریدار" قابل واگذاری به غیر نمی باشد. البته "توسعه دهنده" درآینده می تواند مجوزی محدود در ارتباط با طراحی سایت به خریداران آینده خود بدهد. مجوز داده شده در این مورد شامل مارک تجاری یا نام شرکت "خریدار" نمی باشد.

 

 

7.     تعهدات و ضمانت طراح وب سایت

 

7.1.      اختیار تام

"توسعه دهنده" اختیار تام و نامحدودی برای عقد این قرارداد و واگذاری حقوق انحصاری محتوای وب سایت به "خریدار" را دارد.  

 

7.2.      حق انحصاری طراح و اجرا کننده

"توسعه دهنده" حق انحصاری محتوای وب سایت را دارا بوده و اعلام می نماید که در آماده سازی موارد و ابزارهای لازم در محتوای وب سایت با هیچ طرف سومی، به واسطه پیمانکار مستقل، پروژه گروهی تکمیل نکرده است.

 

7.3.      طراحی های پیش فرض یا از پیش اجرا شده

 "توسعه دهنده" اعلام می دارد که در محتوای وب سایت "خریدار"، طرح پیش فرض و پیش ساخته ای که بدون اعلام و توافق "خریدار" لحاظ شده باشد،  استفاده ننماید.

7.4.      نداشتن حق تصرف

"توسعه دهنده" اعلام می دارد، هیچگونه حق تصرف، مانع یا منافع امنیتی در هر شکل ممکن که وب سایت طراحی شده را متاثر سازد وجود ندارد. محتوای وب سایت، حقوق مالکیت هیچ طرف سومی را نقض نمی کند.

 

7.5.      مطابقت با آخرین نسخه های نرم افزاری

 وب سایت طراحی شده تمام ویژگی های مشخص شده در قرارداد را اجرا نموده و مجهز به سیستم عامل چند منظوره می باشد که با آخرین نسخه های مرورگرهای اینترنتی سازگار می باشد.

 

7.6.      تعهدات مربوط  به رازداری

الف. طرفین قرارداد تصدیق و موافقت می کنند که در ضمن روابطی که بدین وسیله بین طرفین قرارداد ایجاد می شود، طرف دیگر قرارداد در شناخت حاصله و در دستیابی به اطلاعات و ابزارها، اهمیت محرمانه بودن مسئله را در نظر داشته باشد. طرفین قرارداد موافقت می کنند که اطلاعات و مواردی که به طرفین قرارداد تحویل داده می شود را به صورت محرمانه حفظ نمایند، و اطلاعات محرمانه را در نزد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی افشاء نکنند، و یا از این اطلاعات به نفع هدف های شخصی خود استفاده نکنند. و همچنان که از امکانات و استانداردهای بالایی در جهت حفاظت از اطلاعات خود استفاده می کنند،  در حفظ اطلاعات طرف دیگر قرارداد نیز تلاش نمایند .

 

ب. طرفین موافقت می نمایند، اطلاعات محرمانه طرف دیگر قرارداد را فقط در خود شرکت و در اختیار مدیران ارشد و افرادی که با حسن نیت به این اطلاعات در جهت انجام وظایف محوله تحت این قرارداد نیاز دارند،  قرار دهند.  

 

پ. بر اساس چنین توافقی، اطلاعات محرمانه شامل تمام اطلاعاتی که مربوط به مالکیت، ماهیت اسرار شغلی، اطلاعاتی که از اهمیت استراتژیکی برخوردار هستند، می باشند.  مگر اینکه طرفی که این اطلاعات را ارائه می دهد،  اطلاعات را محرمانه در نظر نگیرد. اطلاعات محرمانه همچنین شامل تمام برنامه های کاری، استراتژی های

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مربوط به بازاریابی، فرمول ها، پردازشها، داده ها، کد نرم افزارها، اطلاعات مالی،

لیست "خریدار" ها،  و دیگر اطلاعاتی که برای طرف قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار  

است می باشد. اطلاعات محرمانه شامل آن دسته از اطلاعاتی که معمولاٌ عموم افراد دسترسی آسان به آنها را دارند  و در آن صنعت برای همگان مشخص و محرز می باشد یا به عنوان خط مشی عمومی مطرح است، به راحتی از طریق منابع مستقل بیرونی قابل دسترس باشند و یا قبل از عقد قرارداد برای طرف دیگر قرارداد معلوم باشد، نمی باشد.  


8.     مدت استمرار و انقضاء

1. طراحی و اجرای وب سایت از تاریخ اجرای قرارداد شروع و تا زمانی که مراحل تکمیل آن به پایان نرسیده باشد، ادامه خواهد یافت .

 

2. زمان اتمام این پروژه، با ارائه دلیل یا بدون آن، توسط "خریدار" با مشخص کردن تعداد روزهای کاری در متن قرارداد، تعیین می شود.  

 

3. در صورتی که "توسعه دهنده" طبق تعهداتی که در متن قرارداد، وی را ملزم به تکمیل پروژه در زمان تعیین شده می کند، عمل ننماید یا قادر به انجام خدمات یاد شده نباشد و یا از انجام آنها تا زمان یاد شده امتناع کند، "خریدار" می تواند بلافاصله بعد از اتمام زمان تعیین شده، قرارداد را فسخ نماید. 

 

 4. با تاریخ اجرای فسخ قرارداد، تمام تعهدات قانونی و همچنین حقوق و وظایف قانونی که به واسطه این قرارداد بوجود می آید، فسخ می شود به جز (1) "خریدار" می بایست هر گونه مانده معوقه برای خدمات انجام گرفته را پرداخت نماید. (2) شروط محرمانه نگه داشتن اطلاعات، حقوق مالکیت و ابزارهای استفاده شده توسط "توسعه دهنده" و یا پیمانکار مستقل در ارتباط با این قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند. (3) طراح وب سایت طبق تعهد قانونی تمام دارایی ملموس و غیر ملموس "خریدار" را می بایست به وی باز گرداند. (4) طراح وب سایت موظف است تمامی مراحل تعریف شده را در جهت تامین حق مالکیت آنچه که مطابق با این قرارداد برای "خریدار" طراحی و اجرا شده و با نام و مالکیت انحصاری وی انجام گرفته را به صورت کتبی تائید کند.   

 

 

9.     ابلاغیه ها

هر گونه ابلاغیه و مکاتبات کتبی که در ارتباط با شرایط قرارداد مکاتبه شده اند، می بایست برگشت داده شوند. مکاتباتی از طریق ایمیل با آدرس های درج شده در زیر انجام گرفته، به جز مواردی که در ارتباط با فسخ قرارداد بوده اند، به صورت کتبی درخواست و در مدت [تعداد] روز کاری بعد از در یافت آن می بایست برگشت داده شوند. آدرس های ایمیل :

 

          آدرس ایمیل طراح وب سایت :  [ آدرس ایمیل ]

 

 

          آدرس ایمیل "خریدار"  :           [ آدرس ایمیل ]

 

 

10.        غیر قابل واگذاری

خدماتی که توسط "توسعه دهنده" وب سایت انجام می پذیرد، کاملا اختصاصی می باشد. بدین  معنا که "خریدار"، "توسعه دهنده" وب  سایت را به دلیل تخصص ویژه ای که در ارائه چنین خدماتی دارد، برای این قرارداد تعیین نموده و نمی بایست هیچ حقوق، منافع، وظایف یا تعهدی به غیر، بدون موافقت کتبی وی، واگذار یا انتقال دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.      وضعیت قانونی پیمانکار مستقل

طرفین قرارداد موافقت می کنند که "توسعه دهنده" وب سایت به عنوان پیمانکار مستقل عمل می کند و نه به عنوان نماینده و یا کارمند "خریدار" ، و "خریدار" نمی تواند مدیریت و کنترل مستقیم بر جزئیات پروژه را داشته باشد. طراح وب سایت هیچ گونه مزایای غیر مستقیمی که "خریدار" ممکن است به کارمندان خود ارائه دهد، را دریافت نخواهد نمود، و "توسعه دهنده" مسئول تمام هزینه هایی که برای تکمیل  و تجهیز این پروژه نیاز است، می باشد، و خود می بایست تامین کننده هزینه های مربوط به اجرای وب سایت طراحی شده باشد، به جز مواردی که صریحاً در بند های مختلف این قرارداد آمده است.  "توسعه دهنده" مسئول مالیاتهای وارده بر پرداخت های انجام گرفته مربوط به این قرارداد می باشد و "خریدار" هیچ تعهدی مبنی بر پرداخت مالیات از بابت خدمات ارائه شده از طرف طراح وب سایت نمی باشد و "توسعه دهنده" این اطمینان و تعهد را به "خریدار" می دهد که هیچ گونه تعهد و التزام برای پرداخت مالیات یا موارد مشابهی برای وی وجود ندارد و اگر مشخص شود که "توسعه دهنده"،  پیمانکار مستقلی نبوده، خود مسئول پرداخت هزینه ها و خسارات وارده می باشد.

 

 

12.      داوری

به جز آن مواردی که صریحاً در این قرارداد آمده، طرفین قرارداد موافقت می کنند که هر گونه مسئله مورد اختلاف، مباحثه که در ارتباط با تفسیر، سندیت، ایجاد، اجرا، نقض، فسخ این قرارداد بوجود آید، می بایست به داور مورد قبول طرفین ارجاع داده شود و تصمیم وی به منزله رای نهایی، قطعی و لازم الاجرا برای طرفین دعوا پذیرفته می شود. قضاوت همچنین ممکن است به مراجع ذی صلاح ارجاع داده شود که طرفین قرارداد هزینه های مربوط به خود را  خودشان، و نه مشترکاً، متقبل خواهند شد.

 

                                                       

13.      قوانین حاکم

در تفسیر شرایط این قرارداد، قوانین [نام کشور/استان] برای طرفین قرارداد لازم الاجرا         می باشند و تمامی دعاوی طرفین قرارداد را می توان به یکی از دادگاه های [کشور/ استان] ارجاع داد.

 

 

14.      توافق کلی

این توافق نامه شامل توافق کلی و اشراف کامل طرفین به موضوع مطرح شده در این قرارداد می باشد که پس از بحث و بررسی و پیشنهادات و توافقات کتبی یا شفاهی در راستای موضوع این توافق نامه، به صورت قرارداد تنظیم می شود. تغییرات و اصلاحاتی که ممکن است در این قرارداد اعمال شود تنها از طریق توافق کتبی نماینده قانونی طرفین امکان پذیر خواهد بود .

 

 

15.      مدت زمان مطرح شده در اصول اساسی قرارداد

طرفین قرارداد مدت زمان لازم برای اجرای پروژه طبق برنامه زمان بندی شده را تصدیق نموده و براین موضوع واقف می باشند که هر گونه تاخیر در تکمیل، تست و تحویل پروژه با توجه به برنامه زمانی منجر به خسارات جبران ناپذیری برای "خریدار" خواهد شد.

 

 

16.      قوه قاهره – عوامل طبیعی

در صورت بروز هرگونه حوادثی که انجام قرارداد را محدود سازد و یا مانع انجام آن شود، مانند حوادث قهریه، آتش سوزی، بلایای طبیعی، مسائل سیاسی، اعتصابات، عدم توانایی در فراهم نمودن مواد اولیه یا تدارکات و تجهیزات لازم بکار گرفته و عواملی که خارج از کنترل آنها می باشند، طرفین هیچ مسئولیتی در قبال آنها نخواهند داشت.

 

 

 

 

 

 

  

 

17.      اصلاح یا ابطال جزیی

در صورتیکه هر بند یا ماده ای از این قرارداد حذف، اصلاح، باطل یا غیر عملی تلقی شود، اهمیت انجام بندهای دیگر به قوت خود باقی می باشند و نمی بایست تحت تاثیر موارد حذف شده قرار بگيرند. تغییرات در بند یا ماده اصلاحی می بایست چنان اعمال شود که کمترین تاثیر را در کل قرارداد داشته باشد .

 

 

18.      عدم موفقیت

     کوتاهی و قصور طرفین قرارداد در انجام یا لغو کامل یا قسمتی از هر تعهد، مسلماً تعهدات ثانویه متاثر از هر تعهد یا شرایط دیگر این قرارداد را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

 

 

19. عناوین

تمامی عناوین به کار رفته در این قرارداد برای راحتی رجوع بوده و نمی باسیت در تفسیر مفاد قرارداد تاثیری داشته باشد.

 

 

20.المثنی

       این قرارداد ممکن است در چندین کپی اجرا شود، هر نسخه می بایست عین نمونه اصلی باشد و همچنین تمامی کپی ها می بایست از یک یا همان اسناد و مدارک تشکیل شده باشند.

 

 در حضور شاهدان و برای گواهی مراتب بالا، طرفین قرارداد بدین وسیله اعلام می دارند که این توافق از تاریخ اشاره شده در بالا لازم الاجرا بوده و تصدیق می کنند که اجرای این قرارداد از نظر دو طرف قرارداد بلا مانع می باشد. 

 

 

 

 

توسعه دهنده                                                  خریدار

 

 

                                                                                                                                                           

نماینده مجاز و دارای حق امضاء                                نماینده مجاز و دارای حق امضاء

                         

                                                 _____                                                                                  

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                            نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمیمه" الف"

ویژگیهای وب سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمیمه " ب"

شرایط تحویل به "خریدار"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمیمه "پ"

محتوای وب سایت که توسط "توسعه دهنده" ایجاد می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمیمه"ت"

نمونه آزمایشی وب سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمیمه "ث"

کلمات کلیدی متا تگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمیمه "ج"

برنامه زمان بندی تکمیل پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ضمیمه "چ"

برنامه زمان بندی پرداخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


به کمک مستندات "کسب یار" قادر خواهید بود، در کمتر از چند دقیقه تنها با پر کردن جاهای خالی مشخص شده، سندی در اختیار داشته باشید که برطرف کننده تمام نیازها و تضمین کننده تمام حقوق مادی و معنوی کسب و کار شما باشد.
همین الان با خرید "کسب یار"، مدیریت کسب و کار خود را به برجسته ترین مدیران دنیا واگذار کنید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//