تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرارداد مشاوره طراحی وب سایت


 قرارداد مشاوره طراحی وب سایت


قرارداد مشاوره طراحی وب سایت

 

 

قرارداد مشاوره طراحی وب سایت


 

قرارداد مشاوره طراحی وب سایت

 

ما بین:             [نام مشاور] ("مشاور")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل شما]

 

 

و:                 [نام مشتری] ("مشتری")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

شرح محتویات:

الف. "مشتری" درصدد دریافت خدمات مشاوره ای و به عنوان پیمانکار مستقل و نه کارمند، شریک، سرمایه گذار مشترک یا سایر روابط حقوقی، در ایفای خدمات برای توسعه سایت "مشتری" اقدام می نماید.

ب.لحاظ عوضین و تعهدات متقابل طرفین و توافق فی ما بین، بدین وسیله "مشاور" و "مشتری" به شرح ذیل توافق می کنند:

 

1. مدت قرارداد

شروع مدت قرارداد از تاریخ [تاریخ] و تا فسخ آن و تکمیل کار مورد نظر که تا تاریخ [تاریخ] می باشد، ادامه خواهد داشت و یا مطابق توافق طرفین تا تاریخی معین تمدید خواهد شد.

2. خدمات قابل ارائه توسط "مشاور"

1-2: انتصاب

"مشتری"، "مشاور" را برای ارائه خدمات تعیین می نماید و "مشاور" نیز تعهد به ایفای خدمات مذکور در جدول "الف" را که ضمّ قرارداد و بخش یکپارچه آن است، برای توسعه و طراحی وب سایت "مشتری" می پذیرد. قرارداد تنها خدمات توصیف شده در جدول "الف" را در بر داشته و

مشمول سایر خدمات نخواهد شد. هر گونه خدماتی غیر از موارد جدول "الف" مشمول قرارداد

 

 

 

 

 

مجزا فی ما بین طرفین بوده و مستلزم ارائه جدول پرداخت حق الزحمه ای مجزا بابت ارائه خدمات می باشد. علی رغم مفاد فوق، طرفین طی توافقی کتبی فی ما بین، خود حق توسعه دامنه خدمات قابل ارائه را خواهند داشت.

2-2: سعی و تلاش متعارف

"مشاور" ملزم به اتخاذ اقدامات لازم در ارائه و ایفای خدمات مقرر و ارائه به موقع پروژه و خدمات، مطابق با مشخصه های توافقی و پارامترهای پروژه می باشد. تمامی خدمات می بایست حرفه ای و استادانه و مطابق با ضوابط استاندارد صنعتی بوده و به وسیله کارکنان مجرب و ماهر، ایفا شده باشند.

3-2: فرآیند کار

"مشاور" به طور مستمر در خصوص فرایند ارائه خدمات با "مشتری" در ارتباط خواهد بود. با درخواست "مشتری"، "مشاور" ملزم به ارائه و تحویل خلاصه گزارشات فرآیند کاری می باشد. در صورتی که خدماتی که در گزارش برای آنها به صورت ساعتی صورت حساب صادر شده باشد، "مشتری" ملزم به ارائه صورت حساب با نرخ ساعات مشاوره و گزارشات می باشد و اگر هزینه ثابت تعیین شده باشد، در این صورت می بایست تعداد متعارف گزارش ها در این هزینه ها تعیین شده باشند.

4-2- تعهد

"مشاور" تایید و تضمین می نماید که تعهد یا مسئولیتی که معارض با و یا مانع اجرای تعهدات و ایفای خدمات موضوع باشد، را ندارد.

3. جدول پرداخت غرامت

به میزان و نرخی که در جدول "ب" که ضمّ قرارداد و شامل اصلاحیه کتبی طرفین می باشد، "مشتری" متعهد به پرداخت غرامت به "مشاور" می باشد. "مشاور" در خصوص اجرت خدمات می بایست فاکتوری ماهانه برای ماه قبل صادر کند و فاکتور ظرف [مدت] روز بعد از دریافت قابل پرداخت است. "مشاور" بابت تمامی هزینه های خود در ارائه خدمات قراردادی و آنچه در جدول "ب" معین نشده اند، مسئول می باشد.

4.مالکیت و استفاده از اموال مالکانه

1-4- تایید حقوق مالکانه

"مشاور" صراحتاً تایید و توافق می نماید که تمامی اموال و آثار مالکانه ایجاد شده به وسیله "مشاور" در چارچوب ارائه خدمات تحت عنوان آثار ارائه شده بابت اجرت بوده و مطابق مقررات قانون حق طبع و نشر کشور [نام کشور] می باشد و "مشتری" مالک قانونی و مطلق تمامی حقوق طبع و نشر و سایر حقوق مالکانه موجود و متعلق به اکثر موضوع قرارداد بوده و به موجب قانون طبع و نشر کشور [نام کشور] ، مال آن تلقی خواهد شد. اقدام فوق الذکر شامل موارد ذیل و نه محدود به انها می باشد:تمامی اموال عینی ناشی و حاصل از خدمات مشاوره ای، اسناد، نمودار ها، نوشته ها، تصاویر، مشخصات، شمایل ها، اسناد، طرح ها، اطلاعات اساسی، نرم افزار، برنامه ها، واسطه ها، توسعه ها، علائم و اسرار تجاری، فهرست مشتریان، تقاضا ها و راه حل های ارائه شده، ایجاد شده و یا به وجود آمده در نتیجه مشاوره که در طول مدت این قرارداد و مرتبط با خدمات ارائه شده، توسط "مشاور" حاصل شده باشند.بعلاوه، "مشاور" به اجرای تمامی اسناد و اتخاذ تمامی اقدامات ضروری برای تفویض کلیه حقوق و مالکیت مواد و حقوق طبع و نشر، حق الامتیازها یا سایر حقوق مالکانه بنام "مشتری"، توافق می نماید و "مشاور" تمامی حقوق موجود و متعلق به محصولات مالکانه را که تحت قوانین بین المللی، قوانین [کشور] یا سایر قوانین حوزه های قضایی اعم از حقوق معنوی، را از خود ساقط می نماید.

 

 

 

 

 

2-4- آثار از قبل ایجاد شده

در مواردیکه "مشاور" قصد بکار گیری و اعمال آثار از قبل ایجاد شده خود در آثار موضوع این قرارداد را داشته باشد، ابتدا موظف به اطلاع کتبی "مشتری" و اخذ تاییدیه کتبی از درج چنین آثاری می باشد. در صورتی که "مشتری" با صلاحدید متعارف خویش به چنین امری رضایت دهد با این عمل، حق الامتیازی با گستره جهانی و دائمی همراه با مجوز نافذی در استفاده، توزیع، تعدیل، انتشار، و بهره مندی از اقلام اعمال شده، اعطا نموده است.

 

5. اطلاعات محرمانه

1-5- عدم افشاء

در طول مدت این قرارداد یا بعد از آن، "مشاور" حق استفاده از اطلاعات محرمانه "مشتری" برای هر هدفی غیر از ارائه و ایفای خدمات از جانب "مشتری" یا افشاء مطالب به شخص ثالث بدون اجازه کتبی و قبلی "مشتری" را نخواهد داشت. در ضمن "مشاور" به اتخاذ احتیاط های متعارف در جلوگیری از افشاء غیر مجاز مطالب محرمانه که شامل ولی نه محدود به موارد ذیل می باشد، متعهد می باشد. محدود نمودن دسترسی افراد به چنین اطلاعاتی در چارچوب سازمان خویش که نیاز به اطلاع از چنین اطلاعاتی داشته اند، انعقاد قرارداد عدم افشای اطلاعات محرمانه با کارکنان خویش که متضمن مقررات و محدودیتهای مشابه با همین قرارداد می باشند.

2-5- تبلیغات

"مشاور" به پخش مطبوعات یا افشاء مطالب به غیر در امر بازاریابی، تبلیغات یا سایر طرق ارتباطی در خصوص وجود قرارداد فی ما بین یا شرایط آن، مجاز نمی باشد.

3-5- تعاریف

به منظور تحصیل اهداف این قرارداد، عبارت " اطلاعات محرمانه" به معنی و شامل موارد ذیل می باشد: تمامی اطلاعات مالکانه از هر نوع و ماهیتی، اسرار تجاری، فوت و فن اعم از تحقیقات، طرح های تولیدی، تولیدات، خدمات، مشتریان، فهرست مشتریان، بازارها، نرم افزار، توسعه ها، اختراعات، فرایندها، فرمولها، فن آوری، مهندسی، اطلاعات پیکر بندی سخت افزار، بازاریابی و اطلاعات تجاری و مالی، خواه کتباً، شفاهاً، مستقیم یا غیر مستقیم توسط "مشتری" افشاء شده باشند. اطلاعات محرمانه شامل موارد ذیل نمی باشد: الف) اطلاعاتی که در زمان افشاء آن توسط "مشتری" در اختیار "مشاور" بوده اند و وی از آنها  مطلع بوده است. ب) بطور عموم از آن مطلع شده و به صورت نا خواسته توسط "مشاور" افشاء شده باشند.پ) "مشاور" به طور مشروعی از شخص ثالثی که مجاز به افشاء است دریافت کرده باشد.

4-5- عودت اطلاعات محرمانه

با فسخ یا انقضاء قرارداد یا درخواست زودتر از موعد "مشتری"، "مشاور" به عودت تمامی اموال یا اطلاعات مالکانه "مشتری" به شکلی عینی که در تصرف وی و تحت کنترل وی بوده اند ملزم می باشد.

5-5- نقض شرایط  اطلاعات محرمانه باعث نقض قرارداد می گردد

"مشاور" توافق می کند که امکان تعیین دقیق خسارت "مشتری" که ناشی از نقض شرایط ماده "4" باشند، عملاً غیر ممکن می باشد. در این صورت "مشاور" توافق می کند در صورتیکه هر یک از مقررات ماده "4" را نقض کند، "مشتری" ضمن استحقاق برای جبران خسارت، حق اخذ قرار منع چنین نقضی یا تهدید به نقض را از دادگاه صالح خواهد داشت. در ضمن "مشاور" در کسب جبران خسارت مبتنی بر قاعده انصاف هیچ نوع ضمان یا وثیقه را ملزم نکرده و از این رو به صدور چنین قرار منعی و حکم بر ایفای عین تعهدات قراردادی، توافق می نماید.

 

 

 

 

 

6. مدت قرارداد و فسخ آن

"مشتری" حق فسخ قرارداد را بلافاصله ظرف [مدت] روز تجاری از تاریخ ابلاغیه کتبی در صورت نقض "مشاور" از تعهدات قراردادی یا عدم ایفای خدمات و یا نا توانی وی در اجرای آنها را دارا می باشد.

از تاریخ فسخ، تمامی تعهدات قانونی، حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد به استثنای موارد ذیل به پایان خواهد رسید:الف) "مشتری" ملزم به پرداخت مابقی اجرت البهای خدمات ارائه شده می باشد، (ب)محدودیتهای راجع به محرمانه بودن اسرار، مالکیت حقوق مالکان و مقررات راجع به استقلال طرف پیمان که بعد از منع عقد هم به قوت خود باقی می ماند (پ) "مشاور" تعهدی مستمر در عودت تمامی اموال عینی و دینی و تمامی اموال مالکانه یا توسعه یافته "مشتری" در طول مدت قراردادی را خواهد داشت. (ت) "مشاور" در تایید کتبی و اتخاذ اقدامات متعارف در تضمین حقوق مالکانه اموال توسعه یافته به موجب این قرارداد به نام و تحت مالکیت انحصاری "مشتری"، تعهدی می نماید.

 

7. ابلاغیه ها

هر گونه ابلاغ یا مکاتبه یا اطلاع مقرر شده به موجب این قرارداد می بایست کتبی بوده و در صورتی تحویل شده تلقی خواهد شد که از طریق پست الکترونیکی به آدرس های آمده در ذیل ارسال شده باشند. مگر در خصوص اعلام فسخ که می بایست کتبی بوده و وسیله پست سفارشی یا دو قبضه [کشور] ارسال شده و ظرف [مدت] روز پس از تاریخ پست، تحویل داده شده تلقی خواهند شد. آدرس های پست الکترونیکی به شرح ذیل می باشد:

در صورت ارسال به "مشاور"       ]آدرس پست الکترونیکی[

در صورت ارسال به "مشتری"      ]آدرس پست الکترونیکی[

 

 

8. عدم واگذاری

ماهیت خدمات قابل ارائه "مشاور" شخصی بوده و "مشاور" بهره مند از تجارب منحصر به فردی در ارائه خدمات می باشد. قرارداد حاضر، حقوق و تعهدات آن بدون رضایت کتبی "مشتری" قابل انتقال نمی باشند و "مشتری" می تواند  به صلاحدید خویش چنین درخواستی را رد نماید.

 

9. وضعیت پیمان کار مستقل

طرفین توافق نموده اند که "مشاور"، پیمانکار مستقل بوده و تحت عناوین نمایندگی، کارمند یا کارگزار "مشتری" نمی باشد. "مشتری" حق مدیریت یا نظارت بر جزئیات کار "مشاور" را نخواهد داشت و "مشاور" منافع حاشیه ای یا سایر عایدی هایی که "مشتری" برای کارکنانش ارائه نموده است، را مستحق نبوده و به قبول مسئولیت در قبال هزینه های انجام تجارت و تجهیز کلیه اسباب و مواد ضروری در ارائه خدمات مقرر به موجب این قرارداد، تعهد می نماید و تمامی هزینه های ارائه خدمات غیر از مواردی که در جدول "الف" طور دیگری شرط شده اند، به عهده "مشاور" می باشند. "مشاور" بابت پرداخت کلیه مالیت های بر درآمد مربوطه، مسئول بوده و "مشتری" در عدم پرداخت مالیات ها بابت خدمات مسئولیتی نخواهد داشت، بدین وسیله "مشاور" عدم تضرر و خسارت "مشتری" را در موارد ذیل تعهد می نماید: (الف) عدم پرداخت مالیات و یا (ب) ضررهای ناشی از عدم استقلال پیمان کار.

 

 

 

 

 

10. جبران غرامت

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


متنوع ترین اسناد تجاری و اداری، تهیه شده توسط برجسته ترین حقوق دانان و مشاوران بین المللی، پس از طی تجارب موفق در هزاران شرکت موفق، هم اکنون برای نخستین بار در ایران و به زبان فارسی در دسترس شماست.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//