تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرارداد پروانه وب¬ سایت


 قرارداد پروانه وب¬ سایت


قرارداد پروانه وب¬ سایت

 

 

قرارداد پروانه وب­ سایت


 

قرارداد پروانه وب سایت

 

ما بین:          ]نام شرکت شما[ ("اعطاء کننده پروانه")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [نام دارنده پروانه] ("دارنده پروانه")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

1.     تعاریف

 

1.1             وب ­سایت "اعطا کننده پروانه": مجتمعاً و به صورت بین ­المللی به این معناست که این سایت توسط "اعطا کننده پروانه" دایر گشته و از طریق بخشی از اینترنت که به عنوان وب شبکه جهانی موسوم است، در آدرس URL [آدرس وب­ سایت شما] در دسترس است؛

 

1.2             صفحات وب "اعطا کننده پروانه": مجتمعاً و به صورت بین ­المللی به این معنا هستند که چنین صفحاتی بخشی از وب ­سایت "اعطا کننده پروانه" را تشکیل می­دهند و بطور کامل در جدول "الف" توصیف شده­اند؛

 

1.3             وب­سایت "دارنده پروانه": مجتمعاً و به صورت بین­ المللی به این معناست که این سایت توسط "دارنده پروانه" دایر گشته و از طریق بخشی از اینترنت که به عنوان وب شبکه جهانی موسوم است، در آدرس URL [آدرس وب­ سایت طرف دوم] در دسترس است؛

 

1.4             صفحات وب "دارنده پروانه" دارای معنای منسوب به آن واژه در پاراگراف 2.1 است؛

1.5             راهنمای "دارنده پروانه " دارای معنای منسوب به آن واژه در پاراگراف 2.3 است.

 

 

2.     پروانه

 

منوط به ضوابط و شرایط زیر، "اعطا کننده پروانه" به موجب این سند به "دارنده پروانه" یک پروانه غیر قابل ­انتقال، غیر انحصاری، بدون سر رسید، بدون حق ­امتیاز را ارائه داده و دارنده پروانه آن را می­پذیرد تا:

 

2.1             کلیت یا هر بخشی از صفحات وب "اعطا کننده پروانه" را تکثیر کند، برای اهداف انحصاری باز تولید مدارک، و به انضمام آن گنجاندن صفحات حاوی راهنمای کاربر تحت نام یا علامت تجاری "دارنده پروانه" و توصیف­گر عاملیت ­ها، ویژگی ­ها، مشخصات و خدمات پیشنهاد

 

 

 

 

 

 

         شده توسط "دارنده پروانه" در رابطه با استفاده از تجهیزات پایانه ارتباطات که با [مشخص کنید] ("صفحات وب دارنده پروانه") شناخته می­شود، در وب سایت "دارنده مجوز". با این وجود مشروط به اینکه "دارنده پروانه" نباید هیچ بخشی از صفحات وب Bell که حاوی ارجاعاتی به خدمات دسترسی مستقیم هستند را تکثیر و باز تولید کند؛

 

2.2             صفحات وب "دارنده پروانه" را بوسیله ارتباطات دور برد از طریق اینترنت برای عموم ارائه کند، که برای اطمینان بیشتر این حق باید شامل حق بکارگیری و تصویب مجموعه­ای از تمام چنین اعمالی باشد که برای برقراری چنین ارتباطی در مورد صفحات وب "دارنده پروانه" برای عموم بوسیله ارتباطات دور برد لازم هستند که شامل، بدون محدود کردن عمومیت موارد فوق ­الذکر، تمامی تکثیرات، استفاده موقت، واسطه­ای یا به صورت دیگر از آنها (مانند ذخیره­ سازی، معکوس نمودن، دانلود آنها در RAM یا ROMهای تجهیزات مشتریان یا کاربران نهایی و سایر تکثیرات و باز تولیدات واسطه­ای یا انتقالی محتمل بین سرورهای توزیع و تجهیزات مشتریان یا کاربران نهایی)، یا نمایشگاهها و ارائه­های عمومی که ممکن است برای اجرا و تأثیرگذاری یا تکمیل چنین ارتباطاتی با عموم صفحات دارنده پروانه بسیار لازم و ضروری باشد؛

 

 

2.3             کلیت یا بخشی از صفحات وب "اعطا کننده پروانه" را باز تولید کند، برای اهداف انحصاری باز تولید یک راهنمای کاربر، در فرم چاپی، منتشر شده تحت نام یا علامت تجاری دارنده پروانه و توصیف­گر عاملیت ­ها، ویژگی­ها و مشخصات و خدمات پیشنهاد شده توسط "دارنده پروانه" در رابطه با استفاده از تجهیزات پایانه ارتباطات که با [مشخص کنید] ("راهنمای دارنده پروانه") شناخته می­شود، با این وجود مشروط به اینکه دارنده پروانه نباید هیچ بخشی از صفحات وب "اعطا کننده پروانه" که حاوی ارجاعاتی به خدمات دسترسی مستقیم هستند را تکثیر و باز تولید کند؛

 

2.4             کپی­ها و رونوشت­ هایی از راهنمای "دارنده پروانه" در ارتباط با تبلیغ و فروش محصولات یا خدمات بیان شده در راهنمای "دارنده پروانه".

 

3.     شرایط

 

پروانه بیان شده در بخش 2، مشروط به شرایط زیر است:

 

3.1     هر ارجاعی در صفحات وب "دارنده پروانه"، وب ­سایت "دارنده پروانه" یا راهنمای "دارنده پروانه" به "اعطا کننده پروانه" یا به هر نام تجاری یا علامت تجاری "اعطا کننده پروانه" باید با پیروی کامل از قواعد بیان شده در بولتن "اعطا کننده پروانه" باشد، که یک کپی از آنچه که قبل از اجرای این قرارداد برای "دارنده پروانه" فراهم شده است؛

 

3.2     در برداشتن، در صفحات وب "دارنده پروانه"، صفحات وب "دارنده پروانه" یا در راهنمای "دارنده پروانه"، هر گونه علامت تجاری یک شخص ثالث که در صفحات وب "اعطا کننده پروانه" دیده می­شود، مشروط به این است که "دارنده پروانه" اجازه لازم را از مالک این علامت تجاری کسب کند؛ طرفین توافق می­کنند که قرارداد موجود نباید به منزله اجازه­ای برای استفاده یا باز تولید هیچ علامت تجاری باشد؛

 

3.3     "دارنده پروانه" نباید هیچ یک از اطلاعیه­های مالکیت علامت تجاری موجود در چنین بخشی از صفحات وب "اعطا کننده پروانه" که در صفحات وب "دارنده پروانه" و/یا راهنمای "دارنده پروانه" باز تولید شده­اند را اصلاح کند، تغییر دهد، مبهم نماید، از بین ببرد یا در آن دخالت کند؛

 

3.4     دارنده پروانه باید پیش از اعلان یا توزیع عمومی برای موارد این بند تأییدیه کتبی "اعطا کننده پروانه" را، که بطور غیر معقول و غیر منطقی از تحویل آن خودداری نشده باشد،

 

 

 

 

 

 

         برای صفحات وب پیشنهادی "دارنده پروانه" و برای هر باز تولیدی از صفحات وب "اعطا کننده پروانه" در راهنمای "دارنده پروانه" و برای هر تغییری در آن، اکتساب کند.

 

 

4.     مالکیت

 

مشروط به پروانه ارائه شده به "دارنده پروانه" پیرو این قرارداد، تمام حقوق، عناوین و منافع وب ­سایت "اعطا کننده پروانه"، شامل صفحات وب "اعطا کننده پروانه"، در همه اوقات به عنوان دارایی انحصاری "اعطا کننده پروانه" هستند و باقی خواهند مانند فقط مشروط به اینکه هر یک از این حقوق که ممکن است با توجه به هر بخشی از وب­ سایت "اعطا کننده پروانه" متعلق به طرف ثالثی باشند، توسط چنین طرف ثالثی تملک شده باشند.

 

5.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برای استفاده از این اسناد تنها کافیست جاهای خالی مشخص شده را بر اساس نیاز و خواسته خود تکمیل نمایید تا حرفه ای ترین اسناد تجاری و اداری را در کمتر از چند دقیقه بدست آورید.
همین الان با خرید " کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//