تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرارداد تعامل علایم تجاری


 قرارداد تعامل علایم تجاری


قرارداد تعامل علایم تجاری

 

 

قرارداد تعامل علایم تجاری


 

قرارداد تعامل علایم تجاری

 

ما بین:          [نام تجارت آن لاین] ("تجارت آن لاین")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل شما]

 

 

و:                 [نام شریک استراتژیک] ("شریک استراتژیک")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

 

شرح:

 

الف) منظور از "تجارت آنلاین"، یعنی تجارت محصولات ارائه شده و خدمات مندرج در جدول "الف"، از طریق سایت آن لاین بروی شبکه گسترده جهانی [آدرس درج شده] .

 

ب) "شریک استراتژیک" در تجارت ارائه محصولات و خدمات برای عموم بوده و سایتی بروی شبکه گسترده جهانی، که به مشتریان اختیار  خرید محصولات و خدمات آنلاین وی را دهد، وجود ندارد.

 

پ) طرفین، خواستار ایجاد روابط تجاری مشترکی می باشند که به موجب آن، امکان دسترسی مشتریان "شریک استراتژیک" به خدمات وی، از طریق ایجاد سایت اینترنتی تعاملی ( سایت تعاملی ) میسر می باشد. که چنین سایتی بروی سروری که اخیراً بوسیله "تجارت آنلاینی" که به وب سایت فعلیش متصل است، قرار خواهد گرفت.

 

ت) طرفین، خواستار توافق و ثبت نام، دمین مناسب برای سایت تعاملی می باشند.

 

لذا، با توجه به مقدمات سند، و تعهدات متقابل و شرایط و ضوابط قید شده در این توافق نامه، طرفین با موارد ذیل موافقت می نمایند:

 

1- ایجاد سایت تعاملی

 

الف) "تجارت آنلاین" از بابت توسعه نسخه وب سایت فعلی که علائم تجاری مشترک و حاوی مرجعی به "تجارت آنلاین" و "شریک استراتژیک" است، مسئول می باشد. سایت تعاملی می بایست آشکارا هویت وابستگان "شریک استراتژیک" را نشان دهد که می تواند شامل نمایش لوگو و علامت تجاری "شریک استراتژیک" بوده و نیز می بایست از لحاظ کارکرد، برابر با وب سایت فعلی "تجارت آنلاین" باشد، مگر اینکه دارای ویژگی هایی تعاملی و تعریف شده در این قرارداد باشد.

 

ب) در ایجاد سایت تعاملی، "شریک استراتژیک" می بایست با "تجارت آنلاین" همکاری داشته و بلا فاصله بعد از امضا، فایل های متن و تصاویر گرافیکی را بروی دیسکی که حاوی لوگوی وی در

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمت JPG یا GIF  می باشد، تحویل بدهد و همچنین هر گونه متن لازم برای ایجاد جنبه های تعاملی این سایت را در اختیار بگذارد.

 

پ) "تجارت آنلاین" از تلاش های معقولانه خود در جهت همکاری کامل با "شریک استراتژیک" استفاده می کند تا سایت تعاملی ایجاد کرده و اجرای آنلاین کامل آن، [تعداد] روز پس از تاریخ اجراء، می باشد.

 

ت) طرفین توافق می نمایند که به منظور استفاده جهت ارتباط با سایت تعاملی ، فضای اینترنتی را با عنوان ] نام[ ثبت نمایند. برای ثبت نام، "تجارت آنلاین" مسئول می باشد. طرفین، بررسی کامل، در خصوص وجود چنین فضایی، را توافق می نمایند.

 

 

2- توسعه سایت تعاملی

 

الف) طرفین می بایست رسانه ای مشترک برای اعلام برنامه "وابستگی سازی" ایجاد شده و ایجاد سایت مشترک داشته باشند. این رسانه می بایست از نظر شکل و محتوی، مورد توافق هر دو طرف بوده و به وسیله نمایندگان و خدمات مورد توافق انتشار شده باشد. هزینه اجرای آن به طور مساوی تقسیم خواهد شد.

 

ب) "شریک استراتژیک" توافق، تعهد و اعلام می نماید که استفاده آنها از تمامی توان شان برای بازاریابی و کانالیزه کردن تجارت از طریق سایت به نفع هر دو طرف خواهد بود.بدین منظور "شریک استراتژیک" می بایست تمامی کوشش تجاری خود در افزایش تعداد کاربران اینترنتی که دسترسی به سایت دارند، را اعمال نمایند. شرکاء می بایست درج سایت در موتورهای جستجوگر و دسته بندی متناسب آن را ضمن توسعه نتایج موتور جستجوگر، تضمین نمایند و می بایست از لینک و بنرهای تبلیغاتی در جهت توسعه سایت تعریف شده به منظور توسعه خدمات و تجارت، استفاده نمایند. لینک چنین سایتی می بایست در سایر سایت های توسعه یافته توسط "شریک استراتژیک"، قرار گیرد.

 

د) "شریک استراتژیک" توافق به توسعه سایت در ارتباط با فعالیت های تبلیغاتی آن لاین می نماید و می بایست در تمامی موارد چاپ شده، تبلیغات تلویزیونی، بولتن های تجاری و رسانه های مطبوعاتی، دست به توسعه سایت زده باشد. بعلاوه در جهت توسعه سایت، به واسطه مشتریان موجود بر مبنای خبرنامه های پست الکترونیکی و یا پست مستقیم اقدام کرده باشد.

 

و) "شریک استراتژیک" به توسعه و نگاهداری سایت اینترنتی با بهبود خدمات عمومی و توسعه سایت موضوع قرارداد، بروی سایت اینترنتی توافق می نماید.

 

 

3-    پشتیبانی فنی و مشاوره بوسیله تجارت آن لاین

 

الف: "تجارت آن لاین" می بایست به عنوان تماس اینترنتی بر کاربران سایت مورد استفاده قرار گیرد و مساعدت های فنی در اختیار کاربرانی که سوالات فنی از طریق پست الکترونیکی دارند، گذارده شود و می بایست پاسخی تخصصی و به موقع به کاربران صادق، از سایت ارائه نماید. پشتیبانی فنی تنها در طول ساعات تجاری آفلاین عادی و ساعات تجاری آن لاین، ارائه خواهند شد.

 

ب. نمایندگان "تجارت آنلاین" می بایست به طور متناوب مشاوره های لازم را طریق پست الکترونیکی در خصوص سایت، در اختیار "شریک استراتژیک" قرار بدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-    حقوق مالکانه

 

الف) "تجارت آن لاین" می بایست تمامی حقوق، عنوان مالکیت و منابع موجود یا متعلقه به علائم تجاری، نشانه های خدماتی، حق تالیف ها، حق الامتیازها، اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه را در اختیار داشته باشد. "شریک استراتژیک" به موجب این قرارداد، هیچ یک از حقوق فوق را به استثنای حقوق مقرر در این قرارداد نخواهد داشت.

 

ب) "شریک استراتژیک" مجوزی  جهانی و غیر انحصاری در استفاده علائم تجاری ارائه شده توسط "تجارت آن لاین" به منظور استفاده در خصوص توسعه سایت، را در اختیار خواهد داشت. چنین مجوزی تنها به مدت قرارداد می باشد. این مواد توسط "شریک استراتژیک"  فقط برای توسعه سایت و به شکلی که تحویل وی شده، قابل استفاده می باشد. تمامی مواد تبلیغاتی و توسعه ای که بخش یکپارچه علائم تجاری آن لاین می باشند، می بایست به منظور بررسی، ابتدا به تایید "تجارت آن لاین" رسیده باشد.

 

ج) "شریک استراتژیک" تمامی حقوق، عنوان مالکیت، منابع موجود یا متعلق به علائم تجاری اش، خدمات، حقوق تالیف، اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه را خواهد داشت و به موجب این قرارداد، "تجارت آن لاین" نسبت به آنها هیچ گونه حقی نخواهد داشته، به استثنای حقوقی که صراحتاً به موجب قرارداد و با توجه به شروط قرارداد مذکور، به وی اعطاء شده باشد.

 

د) "تجارت آن لاین" مجوزی با گستره جهانی و غیر انحصاری در استفاده از مارک های تجاری که توسط "شریک استراتژیک" ارائه شده، برای استفاده در خصوص توسعه سایت خواهد داشت. این نوع مجوز تنها برای مدت قرارداد و تنها به منظور استفاده "تجارت آن لاین" در ارتباط با توسعه سایت و به شکل تحویل داده شده، خواهد بود. تمامی مواد تبلیغاتی و توسعه ای که بخش یکپارچه علائم تجاری می باشد، ابتدا می بایست به "شریک استراتژیک" به منظور بررسی بنابه صلاحدید وی، ارسال شوند.

 

و) "تجارت آن لاین" می بایست مالک حقوق مالکانه و سایت، به استثنای حق استفاده از علائم تجاری شریک، حقوق مالکانه ناشی از نام فضای اینترنتی انتخاب شده برای استفاده طرفین در ارتباط با سایت، علائم تجاری و خدماتی، اسرار تجاری و سایر حقوق معنوی مورد استفاده یا توسعه یافته در ارتباط با سایت باشد.

 

 

5-    تعهدات محدود

 

الف) "شریک استراتژیک" در طول مدت قرارداد و برای مدت ]مدت[ ماه پس از آن، به عدم انعقاد قرارداد تعامل علائم تجاری و روابط مشابه با هر طرفی که مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم با محصولات و خدمات "تجارت آن لاین" رقیب باشند، تعهد می نماید.

 

ب) طرفین تایید و توافق می نمایند که تمامی اطلاعات ارائه شده توسط طرفین مقابل جزو اطلاعات محرمانه تلقی شده و طرف گیرنده نمی بایست آنها را افشاء کرده یا چنین اطلاعاتی را برای اهداف افراد غیر، استفاده کرده باشد، به استثنای آنچه که به موجب شروط این قرارداد، صراحتاً اجازه داده شده باشد.

 

ج) طوریکه در اینجا تعریف شده، اطلاعات محرمانه شامل و نه محدود به این قرارداد و شروط آن و سایر اطلاعات مکتوب یا شفاهی که جزء اموال، طرح های تجاری، اطلاعات محرمانه، درآمد ها و تمامی اطلاعاتی که توسط طرف ارائه دهنده جزو اموال محرمانه تلقی شوند، خواهد شد.

 

د) هر یک از طرفین می بایست به منظور جلوگیری از افشاء اطلاعات طرف دیگر، اقدامات لازم را انجام داده و برای پشتیبانی از این اطلاعات، به مثابه اطلاعات سری خود، اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و) علی رغم مطلب فوق، هیچ یک از طرفین در خصوص اطلاعات ذیل تعهدی نخواهند داشت، الف) اطلاعاتی که به درستی در تصرف یا اطلاع طرف گیرنده بدون تعهد قبلی در محرمانه بودن آن بوده باشد. ب) و یا بدون نقض قرارداد، بعدها دسترسی به آن قانونی و عمومی شده باشد. پ) گیرنده اطلاعات آنها را از منبعی غیر از طرف افشاء کننده بدون تعهد به محرمانه بودن آنها کسب کرده باشد. ت) مطابق دستور دادگاه، طرف افشاء کننده دست به افشاء زده باشد، مشروط بر آنکه طرف دریافت کننده اطلاعات، ابلاغیه ای را در خصوص عدم افشای چنین اطلاعاتی به صورت کتبی به طرف افشاء کننده اطلاعات ارسال نموده باشد. با درخواست کتبی طرف افشاء کننده، طرف گیرنده می بایست اطلاعات محرمانه و سایر رونوشت ها، یادداشتهای متعلقه را به طرف افشاء کننده ظرف مدت ]مدت[ روز از تاریخ رسید ابلاغ، عودت نماید.

 

ه) هر یک از طرفین تایید و توافق می نمایند که در صورت نقض هر یک از طرفین از شرایط منحصر قراردادی که به طرف غیر مقصر، خسارت جبران ناپذیری را وارد ساخته باشد که نسبت بدان، جبران خسارت کافی نباشد، در این صورت طرف غیر مقصر مستحق اخذ قرارداد دائمی یا موقتی و یا سایر طرق جبران خسارت خواهد بود.

 

 

6- تعهد متقابل به عدم تضرر

 

بدین وسیله طرفین به جبران غرامت، حمایت و عدم تضرر به طرف متقابل، در مقابل تعهدات دعاوی، تهدیدات، درخواستها، دعاوی حقوقی، مسئولیتها، خسارات، هزینه ها و حق الوکاله مرتبط با موارد ذیل، ایجاد تعهد می نمایند:

 

(الف) هر گونه تعهد و تضمین ارائه شده به موجب این قرارداد.

 

(ب) هر گونه دعاوی که ناشی از حقوق مالکانه شخص ثالث مرتبط با بخش های تحت مسئولیت طرف جبران کننده خسارت به موجب شروط قرارداد، حاضر بوده باشند.

 

(پ) هر گونه ادعای ناشی از مسئولیت ها و تصدی طرف دیگر در ارتباط با سایت تعاملی.

 

 

7- پرداخت حق الزحمه

 

الف) به "شریک استراتژیک" باید مبلغی معادل ]مبلغ[، از بابت خدماتش در ایجاد سایت، پرداخت شود که جزئیات پرداخت به شرح ذیل می باشد:

مبلغ ]مبلغ[  قبل از تاریخ اجرای قرارداد حاضر.

مبلغ ]مبلغ [در تاریخ یا قبل از تاریخ ]تاریخ[

مبلغ ]مبلغ[ در تاریخ یا قبل از تاریخ بارگذاری سایت.

 

ب)"تجارت آن لاین" می بایست به "شریک استراتژیک"، بر مبنای پرداخت های سه ماهانه، مبلغ محاسبه شده به صورت درصد درآمد کل تبلیغات دریافت شده توسط "تجارت آن لاین" را از بابت تبلیغ در وب سایت پرداخت نماید. درصد درآمد تبلیغات می بایست به صورت درصد کسری بوده و مقدار آن معادل با تعداد تبلیغات بروی وب "تجارت آن لاین" می باشد که درصد حاصل در سهم روزانه ضرب در درآمد حاصل از تبلیغات دریافت شده در طول تقویم روزانه، می باشد.

 

ج) "شریک استراتژیک" می بایست به "تجارت آن لاین" بر مبنای هر سه ماه یکبار، مبلغ محاسبه شده به صورت درصد کل درآمد تبلیغاتی دریافت شده، را از بابت تبلیغ بروی سایت، پرداخت نماید. درصد درآمد تبلیغات می بایست بصورت درصد کسری بوده و مقدار آن برابر با تعداد تبلیغات بروی وب "تجارت آن لاین" می باشد که درصد حاصل در سهم روزانه ضرب در درآمد حاصل از تبلیغات دریافت شده در طول تقویم روزانه، می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د) درآمد کل تبلیغات برای هر یک از محاسبات فوق از حق کمیسیونهای قابل پرداخت از محل حاصله، کسر خواهد شد.

 

ل)هر یک از طرفین به پرداخت تمامی مالیات های مرتبط با درآمد های حاصل از تبلیغاتی که دریافت کرده، متعهد و ملزم می باشد.

 

م) از بابت ردیابی کلیک های اعمال شده در سایت که ناشی از حضور کاربران در ارزیابی وب سایت تعاملی می باشد، هر یک از طرفین مسئول خواهد بود. هر یک از طرفین متعهد به نگاه داشتن سوابق درست در خصوص منافع درآمدی تبلیغات دریافت شده و کسر حق کمیسیونهای قابل پرداخت می باشد. پس از اتمام هر فصل سال، ظرف مدت ]مدت[ روز، هر یک از طرفین به ارائه گزارشی مفصل از محاسبات مبالغ قابل پرداخت به طرف دیگر،  از بابت فصل قبلی، ملزم می باشد. چنین گزارشی می بایست به طرف دیگر همراه با فاکتوری که حاصل محاسبه مذکور می باشد، ارسال گردد که ظرف مدت ]مدت[  روز پس از دریافت چنین فاکتوری، قابل پرداخت می باشد.

 

ن) در صورت بروز اختلاف در خصوص محاسبه مبلغ ، طرف مورد اختلاف می بایست طرف مقابل را به صورت کتبی ظرف مدت ]مدت[ روز پس از دریافت فاکتور، مطلع نماید و ضمن گزارش، محاسبه ها می بایست توسط حسابداری مستقل که مورد توافق طرفین بوده و نماینده هیچ کدام نمی باشد، حل و فصل خواهد شد. اگر طرفین در این خصوص به توافق نرسیدند، طرفین با انتخاب حساب داران خود که آنها نیز حسابداری مستقل را انتخاب خواهند کرد، چنین مشکلی حل خواهد شد. توصیه های حسابدار بررسی کننده، نهائی و نسبت به هر دو طرفین لازم الاجراء می باشد.

 

 

8- تضمینات و تعهدات طرفین

 

هر یک از طرفین در قبال یکدیگر اظهارات ذیل را اعلام و تعهد می نمایند:

 

الف) طرف متعهد، با اختیار کامل، اهلیت انعقاد عقد را داشته و انعقاد عقد و ایفای تعهدات آن تعارضی با شروط قرارداد دیگر نداشته و منعی از ناحیه طرف دیگر قرارداد، سند، قانون، مقررات، حکم دادگاه و غیر نخواهد داشت.

 

ب) هر یک از طرفین اختیار کامل و اهلیت اعطای مجوزات اعطا شده به آنها را دارا می باشند. اعطای چنین حقوقی مداخله در حقوق شخص ثالث نمی باشد. هر یک از طرفین دارای حقی کامل در حقوق مالکانه اش بوده، طوریکه حقوق مذکور ناقض حقوق افراد غیر نمی باشد.

 

ج) "تجارت آن لاین" در ایجاد سایت تعاملی، هر یک از خدمات موضوع قرارداد، مسئولیت ها و تضمین های به عمل آمده در خصوص قابلیت تجاری و تناسب آن به منظور دست یابی به اهداف خاص را از خود سلب مسئولیت می کند. "تجارت آن لاین" تضمینی در خصوص اجرای سایت و بی ایراد بودن سایر خدمات ارائه شده و یا مطلوب کاربرانی که دسترسی به سایت را دارند، ارائه نخواهد داد. بعلاوه "تجارت آن لاین" از بابت خسارات حاصله اتفاقی یا در نتیجه اقدامات قراردادی از هر نوعی که باشند، مسئولیتی نخواهند داشت.

 

 

9- مدت قرارداد و نحوه فسخ

 

الف) شروط قرارداد و اجرای آن به مدت [ مدت] سال می باشد، از این رو امکان تمدید آن برای] تعداد[ سال متوالی ممکن می باشد، مگر به موجب شروط مقرر، فسخ پیش از موعد به عمل آمده باشد و یا هر یک از طرفین ابلاغ کتبی از عدم تمدید قرارداد، حداقل] تعداد[ روز قبل از انقضاء مدت قرارداد، به صرف مقابل ارسال نموده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) علی رغم قاعده فوق، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را بدون علت خواهند داشت، چنین امری با ابلاغ کتبی ظرف [روز] قبل از قصد فسخ می بایست اعلام شده باشد. از این روز قرارداد ظرف [روز] پس از تاریخ ابلاغ مذکور، فسخ شده تلقی خواهد شد.

 

ج) با تحقق یکی از شروط ذیل هر یک از طرفین ضمن ابلاغ کتبی به طرف دیگر حق فسخ قرارداد را بلافاصله خواهد داشت.1-  طرف مقابل دادخواست ورشکستگی ارادی و غیر ارادی طرح کرده باشد.2-  طرف دیگر مدیر تسویه تعیین کرده و یا به نفع طلب کاران انتقال اموال بکند.3-  فسخ توافقی توسط طرفین. 4-  نقض قرارداد و یا احراز تقصیر هر یک از طرفین، طوریکه ظرف ]تعداد[  روز امکان رفع  نقض پس از ابلاغ طرف مقابل نباشد.

 

د) با فسخ قرارداد، طوریکه قبلاً نیز اشاره شد، طرفین از تعهدات خود مبرا خواهند شد، به استثنای تعهدات مربوط به حساب ها و پرداخت هزینه ها و حق الزحمه ها، مقررات راجع به محرمانه بودن و تعهدات محدود ایجاد شده و سایر خسارات یا مسئولیتهای ناشی از نقض هر یک از تضمین ها و تعهدات مقرر در قرارداد. هر یک از طرفین می بایست به طرف مقابل اطلاعات محرمانه و سایر اطلاعات مالکانه را عودت بدهند. از تاریخ فسخ قرارداد، سایت موضوع آفلاین و بلا استفاده خواهند ماند.

 

 

10- قرارداد کامل و یکپارچه

قرارداد فی ما بین طرفین و با اطلاع از موضوع عقد منعقد گردیده و هر گونه بیانات مکتوب، ارتباطات یا توافقات از هر ماهیتی می بایست در ادغام با این قرارداد بوده باشند. امکان اصلاح یا تغییر قرارداد تنها به وسیله نمایندگان قانونی هر یک از طرفین به عمل خواهد آمد.

 

 

11-

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به کمک مستندات "کسب یار" قادر خواهید بود، در کمتر از چند دقیقه تنها با پر کردن جاهای خالی مشخص شده، سندی در اختیار داشته باشید که برطرف کننده تمام نیازها و تضمین کننده تمام حقوق مادی و معنوی کسب و کار شما باشد.
همین الان با خرید "کسب یار"، مدیریت کسب و کار خود را به برجسته ترین مدیران دنیا واگذار کنید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//