تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرارداد خدمات تبلیغات اینترنتی


 قرارداد خدمات تبلیغات اینترنتی


قرارداد خدمات تبلیغات اینترنتی

 

 

قرارداد خدمات تبلیغات اینترنتی

 

 


قرارداد خدمات تبلیغات اینترنتی

 

 

ما بین:          [نام ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی] ("ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی")،  شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل شما]

 

 

و:                 [نام شركت شما] ("مشتری")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

با توجه به تعهدات و شروط  قرارداد حاضر، طرفین به شرح ذیل توافق می‌نمایند:

 

شرح محتویات:

 

الف) "ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی"، مالك و مجری سایت اینترنتی واقع در [آدرس] ("سایت تبلیغاتی") می‌باشد كه سایت تبلیغاتی، حاوی توضیحات نوشتاری و گرافیكی سایت های تبلیغ شده همراه با لینك‌ فوق متن به سایت تبلیغ شده، می باشد. با کلیک بروی این لینک، كاربر به سایت تبلیغ شده دسترسی خواهد داشت.

 

ب ) "مشتری" مالك و مجری سایت اینترنتی به آدرس [آدرس اینترنتی] و موضوع اخیر محتوای سایت تبلیغ شده به شرح ذیل می‌باشد:

 

[توضیح]

 

 

1- مواد تبلیغاتی

 

الف) "مشتری" به پذیرش مواد تبلیغاتی ارائه شده توسط "ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی"، [تعداد] روز پس از پذیرش این قرارداد موافقت می‌نماید و چنین محصولاتی می بایست شرایط مقرر و ویژگیهای تبلیغات متحد الشكل مندرج در جدول "الف" ضمیمه شده در قرارداد را دارا باشند.

 

ب‌)   بنا به صلاحدید "ارائه ‌دهنده خدمات تبلیغاتی"، اختیار تایید محتوای هر گونه مواد تبلیغاتی را كه "مشتری" ارائه می‌دهد، در صورتی خواهد داشت كه 1- "ارائه‌دهنده خدمات" عدم مطابقت با ویژگیهای مقرر در تبلیغات متحد الشكل را احراز نماید.2 - به هر طریق برای "ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی" امكان اعتراض وجود داشته باشد.3 - حاوی مطالب اشتباه و گمراه كننده و اطلاعات غیر قانونی یا مطالب مبتذل بوده باشد و یا به هر دلیلی كه ارائه دهنده خدمات صلاح بداند. اگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی"، مواد تبلیغاتی "مشتری" را رد نماید، موظف به آگاه ساختن "مشتری" می باشد. حتی بعد از پذیرش تبلیغات، ارائه‌دهنده خدمات تبلیغاتی حق اجتناب از آن را در صورتی دارا می باشد كه به درستی عمل نکرده یا بنا به دلایل فوق‌الذكر باشد. "ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی" با قراردادن تبلیغات بروی صفحه سایت خود، تایید خود را اعلام نکرده، یا حق اعتراض به آن در آینده را فسخ  نمی کند.

 

پ) "ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی"، حق فسخ قرارداد را در صورتی دارا می‌باشد كه از تائید موادی که "مشتری" ارائه می دهد منصرف شده و یا اصلاً تایید ننموده باشد كه در این حالت می بایست، هزینه های از قبل پرداخت شده را به "مشتری" عودت دهد. قانوناً و مطابق قاعده انصاف، "مشتری" حق مطالبه خسارت علیه "ارائه‌ دهنده خدمات تبلیغاتی" را به جهت عدم قرار دادن و یا فسخ هر نوع تبلیغی، نخواهد داشت به غیر از استرداد هزینه های تبلیغات استفاده نشده.

 

ت) "مشتری" هر چند وقت یک بار ممكن است در مواد تبلیغاتی تغییراتی را ایجاد نماید كه "ارائه ‌دهنده خدمات تبلیغاتی"، ملزم به تائید آنها می باشد. بابت تغییرات در مواد تبلیغاتی "مشتری"، كه بر روی سایت "ارائه‌ دهنده خدمات" اعمال می‌گردد، "ارائه ‌دهنده خدمات" مستحق اخذ هزینه در نرخ برنامه شهریه ثابت می باشد.  "مشتری" مكلف به ارائه همه مواد تغییر یافته ای است که مایل به تلفیق دادن آنهاست. "ارائه ‌دهنده خدمات تبلیغاتی" می بایست ظرف [تعداد] روز پس از تایید تغییرات ارائه شده توسط "مشتری"، آنها را اعمال نماید.

 

ث) "ارائه‌دهنده خدمات تبلیغاتی"، به ارائه فرمتهای تبلیغاتی مقرر در جدول نمایش "ب" با نرخ مقرر در همان جدول، توافق می‌نماید.

 

 

2- خدمات لازم به تائید

 

الف) "ارائه‌ دهنده خدمات تبلیغاتی"، تعهدی به تعداد کلیک های معین در صفحه "مشتری" به جهت درج تبلیغات نخواهد داشت، مگر آنكه به موجب توافق طرفین، تضمین خاصی مقرر شده باشد.

 

ب) "ارائه ‌دهنده خدمات تبلیغاتی"، تلاش های معقولانه خویش را در امكان دسترسی و نمایش آن از طریق شبكه گسترده جهانی (وب) به عمل خواهد آورد. در قبال از کار افتادن دوره ای وب سایت، بك‌آپ، اعمال غیر مترقبه و سایر اوضاع و احوال خارج از كنترل، "ارائه ‌دهنده خدمات" مسئول نمی‌باشد.

 

پ) "ارائه‌ دهنده خدمات تبلیغاتی"، در قبال پیگیری میزان دسترسی به سایت "مشتری" از طریق تبلیغات درج شده در سایت، مسئول می‌باشد و این اطلاعات را از طریق پست الكترونیكی بر مبنای ماهانه، می بایست گزارش نماید. "مشتری"، محرمانه بودن این اطلاعات را می‌پذیرد و ممکن است از آن برای طرح های بازاریابی و تجارت داخلی‌اش استفاده نماید، اما حق افشاء آن به شخص ثالث را بدون موافقت "ارائه دهنده"، نخواهد داشت.

 

 

3- نمایش تبلیغات

 

"ارائه ‌دهنده خدمات تبلیغاتی" بنا به صلاحدید خویش، نسبت به اتخاذ همه تصمیمات و موضوعات ذیل، مجاز می باشد: نمایش تبلیغات "مشتری" روی صفحه تبلیغاتی سایت، ابزارهای نرم‌افزاری، پیكربندی و گزینش سخت‌افزاری، اجزاء سیستم، اقلام تبلیغاتی، نتایج موتورهای جستجوگر ، پارامترهای جستجو و سایر موضوعات اجرایی و عملیاتی مربوط به ساخت و عملیات سایت "ارائه‌ دهنده خدمات تبلیغاتی".

 

 

 

 

 

 

 

 

4- پرداخت حق‌الزحمه

 

در ازای خدمات تبلیغاتی، "مشتری" به پرداخت هزینه های تبلیغات مندرج ضمیمه شده در جدول "پ"،  موافقت می نماید. همچنین متعهد به پرداخت هزینه‌های مالیاتی و فروش بر اساس هزینه های ذکر شده،  می باشد.  پیش پرداخت هزینه‌های تبلیغاتی، ماهانه، قبل و یا در اولین روز هر ماه در طول مدت قرارداد به عمل خواهد آمد. "ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی"، هزینه های سود و سرویس دهی حساب های ماهانه ای را که بر حسب بالا ترین نرخ مجاز توسط قانون، متخلف به حساب می آیند را مطالبه خواهد کرد. "مشتری" بابت هزینه‌های وصول و حق‌الوكاله‌ها در صورتی مسئولیت خواهد داشت كه پیگیری تلاش های  وصول مبالغ به یک حساب، ضروری باشد. "ارائه ‌دهنده خدمات تبلیغاتی" حق تعلیق خدمات تبلیغاتی تا زمانی که حساب "مشتری" جاری شناخته شود، را خواهد داشت طوریكه حق فسخ قرارداد را به جهت غیر قانونی بودن هزینه تبلیغات، دارا می باشد.

 

 

5- حقوق مالكیت

 

"ارائه ‌دهنده خدمات تبلیغاتی"، تمامی حقوق مالكیت موجود و مرتبط با سایت ها و سایر موارد مالكیتی اعم از حق نسخه برداری، علائم تجاری، رازهای تجارت و اطلاعات محرمانه را احراز می کند. "ارائه‌ دهنده خدمات"، سایر حقوق مرتبط با این قبیل موارد مالكیتی را اعطاء نخواهد كرد، مگر آنكه "مشتری" به "ارائه‌ دهنده خدمات"، مجوز غیر انحصاری در استفاده از مواد تبلیغاتی ارائه شده كه شامل علائم  تجاری، حق نسخه برداری و هایپر لینك از سایت خود به سایت "مشتری" در طول مدت قرارداد، را اعطاء كرده باشد. با فسخ این قرارداد، "ارائه دهنده خدمات" به حذف هایپرلینك و مواد تبلیغاتی ارائه شده از سایت خود در مدت متعارف، توافق می‌نماید.

 

 

6- تضمینات و تعهدات

 

الف) "مشتری" اعلام و تضمین می‌نماید كه تبلیغات ارائه شده گمراه كننده و نادرست نبوده و حاوی مطالب نادرست، توهین آمیز، مضر و مبتذل نمی باشد و مطابق با همه قوانین حاكم بوده و ناقض حقوق گروه دیگری نیست و شامل ولی نه محدود به حقوق راجع به نسخه برداری، علائم تجاری، حقوق اخلاقی و محرمانه، رازهای تجارت، امتیازنامه ها و سایر حقوق نمی‌باشد. بعلاوه "مشتری" حق نامحدود و انحصاری خویش در استفاده از تمامی مواد تبلیغاتی را تضمین و ارائه می‌نماید.

 

ب) "ارائه‌ دهنده خدمات تبلیغاتی"، خالی از ایراد بودن تبلیغات مندرج بروی سایت و یا استفاده آسان از لینك هایپر تكست یا دسترسی به سایت را، تضمین نمی‌نماید. "ارائه ‌دهنده خدمات"، بویژه همه تضمینات اظهار شده و ضمنی شامل، ولی نه محدود به قابلیت تجاری، تناسب با اهداف خاص، و عدم نقض حقوق شخص ثالث را ،از خود سلب می‌نماید. تحت هیچ شرایطی "ارائه ‌دهنده خدمات" خواه به موجب قرارداد یا خارج از قرارداد (شامل کوتاهی) و یا به گونه ای دیگر، بابت خسارات غیرمستقیم، اتفاقی (شامل حراج و یا سود از دست رفته، اطلاعات گم شده ، اختلال تجارتی و یا حق‌الوكاله) مسئولیتی نخواهد داشت، حتی اگر از قبل وی نسبت به آنها مطلع بوده باشد.

 

 

7- پرداخت غرامت

 

 "مشتری" در قبال دعاوی، تهدیدات، مطالبات، پرداخت ها، اقدامات، منشأ عمل، مسئولیت ها، تعهدات و سایر موارد، شامل ولی نه محدود به هزینه های دادرسی، حق‌الوكاله، هزینه شهود، هزینه حل و فصل دعاوی و سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و ضررهای ناشی از نقض

 

 

 

 

 

 

 

 

تضمینات و تعهداتی كه "مشتری" به "ارائه ‌دهنده خدمات تبلیغاتی"، طرح کرده است و به گونه ای دیگر، ناشی از نمایش تبلیغات بروی سایت می باشد، ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی را بیمه کرده و  متعهد به عدم تضرر می‌باشد.

 

 

8- حوادث غیر مترقبه

 

 "ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی"، در قبال قصور یا تاخیر در ایفای تعهدات ذیل كه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به حوادث غیر مترقبه، سیل، بلایای طبیعی، اعمال تروریستی، اختلال یا قطع برق در صنایع همگانی، خلل سیستم انتقال، نقص سرور، اعتصاب، تحریم یا سایر اوضاع و احوالی كه خارج از كنترل وی باشد، مسئولیتی نخواهد داشت.

9- فسخ

 

"مشتری" با ابلاغ [تعداد] روزه، پیش از فسخ قرارداد به "ارائه دهنده"، آن را تمام خواهد نمود. "ارائه ‌دهنده خدمات تبلیغاتی"، حق فسخ این قرارداد را بنا به هر دلیلی، با ارسال ابلاغیه ]تعداد[ روزه به "مشتری، خواهد داشت.

 

 

10-

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


به کمک مستندات "کسب یار" قادر خواهید بود، در کمتر از چند دقیقه تنها با پر کردن جاهای خالی مشخص شده، سندی در اختیار داشته باشید که برطرف کننده تمام نیازها و تضمین کننده تمام حقوق مادی و معنوی کسب و کار شما باشد.
همین الان با خرید "کسب یار"، مدیریت کسب و کار خود را به برجسته ترین مدیران دنیا واگذار کنید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//