تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرارداد مشارکت متن (محتوای) وب سایت


 قرارداد مشارکت متن (محتوای) وب سایت


قرارداد مشارکت متن (محتوای) وب سایت

 

 

قرارداد مشارکت متن (محتوای) وب سایت


 

قرارداد مشارکت متن

 

ما بین:          [[نام شرکت شما] ("مالک")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل شما]

 

 

و:                 [نام ارائه دهنده محتوا] ("ارائه دهنده محتوا")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل]

 

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

 

از آنجایی که [نام مالک سایت] مالک و صاحب مجوز خدمات وبی است که از طریق آدرس سه سایت اینترنتی [www………com] قابل دسترسی می باشد (که همگی سایت ها بطور کلی به عنوان شبکه سایت مالک نامیده می شوند.).

 

از آنجایی که "ارائه دهنده محتوا" سایت اینترنتی به آدرس ]آدرس اتنترنتی[ را ارائه می دهد.

 

از آنجایی که "مالک سایت" درصدد ایجاد وب لینکی از سایت خود به سایت "ارائه دهنده خدمات" (با عنوان سایت تعاملی) به منظور تسهیل دسترسی کاربران به سایت "مالک"، می باشد و از طرفی "اراده دهنده محتوای سایت" با قصد ایجاد سایتی تعاملی و لینک به سایت مالک به منظور ارائه متن به کاربران سایت مالک، می باشد.

 

از آنجایی که "ارائه دهنده محتوای سایت" در صدد ایجاد لینکی از سایت خود به سایت "مالک" می باشد.

 

طرفین به شرح ذیل توافق می نمایند:

 

1.   لینک ها

 

بنا به صلاحدید "مالک سایت"، لینکهائی از بخش های مرتبط سایت "مالک" به سایت مشترک قرار خواهد داد. با ایجاد فضائی که مختص (نام موضوع) می باشد، "مالک سایت" لینکی در سایت تعاملی و در چنین فضائی قرار خواهد داد.

  

2.   سایت دارای لینک مشترک

 

2.1           اجراء و ارائه خدمات

 

"ارائه دهنده محتوا" می بایست در تاریخ [تاریخ] سایت دارای لینک مشترک را اجراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماید، مگر آنکه طور دیگری توسط طرفین شرط شده باشد و سایت را به روشی مطابق با ضوابط و کیفیت "مالک" اجراء و راه اندازی نماید که پاسخگوی کاربران سایت "مالک" باشد. بعلاوه "ارائه دهنده محتوای سایت" از بابت هزینه های نرم افزار اجرای سیستم، سخت افزار و هزینه های شبکه مسئول می باشد و می بایست در هر هفته گزارش ترافیک ها را ارائه نماید و از بابت یکپارچه ساختن سایت "مالک" و اجرای نرم افزار در لینک مشترک مسئول می باشد و نمی بایست هیچ اقلام یا کالایی در هر یک از صفحات دارای لینک مشترک بدون تأییدیه قبلی "مالک" سایت به فروش رساند. ضمناً بدون کسب رضایت "مالک"، طرف مقابل حق ایجاد لینک در سایت خود یا هر سایتی دیگر، بروی لینک مشترک را نخواهد داشت.

 

خدمات اضافی و اقدامات بیشتر توسعه یافته "ارائه دهنده محتوی" که در سایت خود وی ایفاء شده اند، بدون هزینه می باشند به طوریکه سایت دارای لینک مشترک مثل سایت خود "ارایه دهنده محتوی تلقی" خواهد شد. از بابت خدمات مازاد ایفاء شده، "مالک" سایت می تواند نسبت به آن قسمت وارد تعامل نشود و حق ارائه دسترسی آن لاین به سایت دارای لینک مشترک به شرکاء سرمایه گذاران سایت "مالک" و صاحبان مجوز خدمات وب سایت "مالک" را داشته باشد.

 

 

2.2           لینک [دیدن و احساس کردن]

 

"مالک" سایت می بایست در سایت لینک مشترک آیکونی تحت عنوان [دیدن و احساس کردن] ایجاد و طراحی نماید. این سایت می بایست شامل لوگوی "ارائه دهنده محتوی" باشد که بروی هر صفحه نمایش داده خواهد شد، مگر آنکه طور دیگری توافق شده باشد. "مالک" سایت بنا به صلاحدید خود نام دومین سایت لینک مشترک را تعیین خواهد کرد.

 

3.   تبلیغات

 

"مالک" سایت به صلاحدید خود بروی سایت لینک مشترک دست به فروش، تبلیغات و یا اسپانسری خواهد زد. [درصد%] درصد درآمد خالص از چنین برنامه هائی مستحق "ارائه دهنده متن" و [درصد%] درصد آن از آن "مالک" است.

 

درآمد خالص به معنی مبلغ خالص دریافت شده توسط "مالک سایت" منهای حق کمسیون، هزینه معامله یا سایر هزینه های متعلقه می باشد (به تفصیل معین گردد.)

 

 

4.   پیش نمایش

 

"مالک" سایت بنا به صلاحدید خود و به واسطه سایت خود یا هر سایت یا شبکه ای به منظور کاربران، برای دیدن سایت دارای لینک مشترک می تواند بخش هایی از متن را به منظور پیش نمایش اختصاص بدهد.

 

 

5.   هزینه شراکت

 

"ارائه دهنده محتوای سایت" [مقدار] درصد حق مشارکت را به "مالک" سایت از بابت شرکایی که محصولات، خدمات یا تبلیغات آنها بروی سایت مشترک به نمایش گذارده شده، متعهد به پرداخت است. پرداخت ظرف مدت [مدت] روز بعد از یک ماه از تاریخ به معرض گذاردن تولیدات بروی سایت، به عمل خواهد آمد و می بایست گزارشات ماهانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در خصوص هزینه های شرکاء و وصول های ماه قبلی را در اختیار "مالک" سایت قرار دهد و مالک سایت به هزینه خود حق بازرسی از دفاتر و سوابق وی را به منظور برسی صحت و سقم شهریه های شرکاء دارا می باشد و این بازرسی در طول سال بیش از [تعداد] دفعه و با ابلاغ ظرف ]مقدار[  روز در طول ساعت کاری توسط بازرسین متعارفاً مورد قبول "ارائه دهنده متن" صورت خواهد گرفت. در صورتیکه ارقام بازرسین بالاتر از گزارش "ارائه دهنده متن" باشد در این صورت ما به التفاوت را متعهد به پرداخت است و اگر ارقام بازرسین بیش از ده درصد، اختلاف داشته باشد، هزینه بازرسی را هم می بایست پرداخت کند.

 

 

6.   مجوزها

 

در صورتیکه دسترسی به سایت دارای لینک مشترک بعنوان استفاده، انتقال، توزیع یا تکثیر متن قلمداد شود و یا در مواردیکه متن عملاً برای استفاده، نمایش ، انتقال، پخش یا تکثیر، در سایت "مالک" مورد استفاده قرار گیرد، در این صورت "ارائه دهنده متن" هزینه حق الامتیاز غیر قابل انتقالی با مجوز استفاده در سراسر جهان در خصوص توزیع و پخش آن در طول مدت قراردادی، اعطاء خواهد کرد. ضمناً با رعایت شروط قراردادی، "مالک" سایت به "ارائه دهنده محتوی" و بالعکس، در اختیار یک دیگر حق تکثیر یا نمایش لوگوهای دیگری، علائم تجاری، نام ها و سایر مشخصه ها را صرفاً به منظور اهداف مقرر این قرارداد خواهند گذارد.

 

 

7.   عدم تعدی

 

هر یک از طرفین حق استفاده قرارداد حاضر و اعطای مجوز های مقرر در آن را داشته اند. هر یک از طرفین ضمن تعهد اعلام می دارد که وب سایت و هیچ کدام از عناصر یا بخش های آن به حقوق شخصی، خصوصی، عمومی، علائم تجاری، علائم خدماتی، حق الامتیاز ها یا سایر حقوق اموال اشخاص لطمه تجاری وارد نساخته و نیز هتک حرمت اعم از شفاهی و کتبی قلمداد نگردد، به جرء تعهدات ذکر شده در بالا، هیچ یک از طرفین هیچ ضمانتی از هر نوعی، اعم از صریح یا ضمنی، در هر موضوعی در خصوص تناسب این قرارداد با هدفی خاص یا قابلیت تجاری آن، نخواهد داشت.

 

 

8.   جبران غرامت

 

هر یک از طرفین توافق به جبران غرامت و عدم تضرر طرف دیگر و کارکنان، مدیران، سهامداران، حساب داران، وکلاء، نمایندگان، شرکت های وابسته، قائم مقامان و وراث قانونی در قبال دعاوی و اشخاص ثالث، مسئولیت ها، خسارات، هزینه های ناشی از نقض تعهدات موضوع، تعهد می نمایند. جبران غرامت منوط به شرایط ذیل می باشد: 1-ابلاغ کتبی به موقع توسط طرف متضرر به طرف جبران کننده خسارت.2 - کنترل کامل بر وقوع حادثه و حل اختلاف توسط جبران خسارت کننده 3- انجام اقدامات مقتضی توسط جبران کننده و همچنین همکاری طرف متضرر با جبران کننده خسارت.

 

 

9.   نشر مطبوعات

 

در خصوص وجود قرارداد حاضر و شروط آن طرفین می توانند بطور مشترک آن را انتشار دهند. در غیر این صورت، در خصوص وجود قرارداد و شروط آن امکان انتشار عمومی یا نشر در هیچ رسانه ای مقدور نمی باشد، مگر با تأییدیه کتبی هر دو طرفین یا طوریکه در قانون مقرر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  محرمانه بودن:

 

در طول مدت این قرارداد و بعد آن هر یک از طرفین تنها برای اهداف همین قرارداد حق استفاده یا تکثیر اطلاعات محرمانه دیگری را خواهند داشت و تا حدی که برای چنین اهدافی ضروری بوده و در این خصوص امکان نشر و افشاء اطلاعات طرف مقابل به اشخاصی غیر از کارکنان، مشاوران یا مقاطعه کاران مستقل مقدور نمی باشد، مگر با تأییدیه کتبی و قبلی طرف مقابل، به هر حال افشاء اطلاعات محرمانه طرف دیگر در صورتیکه در قانون چنین مقرر شده باشد یا به دستور مقام قضایی یا برای تحقیقات دولتی یا دعاوی مطروحه باشد، بلا مانع می باشد، مشروط به اینکه به طرف مقابل اطلاع داده شده و طرف افشاء کننده اطلاعات تمامی امنیت های لازم در قبال نشر و نفوذ اطلاعات را اتخاذ کرده باشد، طوریکه در این قرارداد آمده [اطلاعات محرمانه] اشاره به موارد ذیل دارد:

 

‌أ.     شروط قرارداد حاضر.

 

‌ب. اسرار، استراتژی، طرح های تجاری، شیوه ها و رویه های قرارداد.

 

‌ج.  هرگونه اطلاعات مرتبط با هر یک از طرفین یا تجارت وی که عموم از آن بی اطلاع اند که شامل موارد ذیل ولی محدود به آنها نیست. اطلاعات شخصی راجع به کالا، مشتریان، سیاستهای بازاریابی طرح های تجارتی آتی یا خدماتی .

 

عبارت اطلاعات محرمانه در موارد ذیل مستثنی است:

 

‌أ.          اطلاعات موجود در محل های عام و یا اطلاعاتی که بعداً در دسترس عموم قرار خواهند گرفت و یا اطلاعاتی که بدون اقدام یا نقص هیچ از طرفین به اطلاع عموم برسد.

 

‌ب.     اطلاعاتی که بدون هیچ محدودیتی قبل از وجود این قرارداد از منبع مستقل خود بدون آنکه مستقیماً یا غیر مستقیم از ناحیه طرف مقابل بوده باشد، کسب شده باشد.

 

‌ج.       اطلاعاتی که هر یک از طرفین از اشخاص ثالث که دارای حق قانونی در انتقال این اطلاعت می باشند، دریافت کرده باشد و تعهدی به محرمانه بودن  آن اطلاعات وجود نداسته باشد.

 

‌د.        اطلاعاتی که بطور مستقل توسط کارکنان یا نمایندگان هر یک از طرفین توسعه داده شده باشند، مشروط بر آنکه بتوان اثبات کرد که کارکنان یا نمایندگان مذکور دسترسی به اطلاعات محرمانه دریافت شده به موجب این قرارداد را نداشته اند.

  

11.      

 

...

  

12.     ابقاء

 

برخی از شروط قرارداد پس از فسخ فرارداد نیز به قوت خود باقی خواهند ماند و جانشینان و  وارثان طرفین نیز ملزم به رعایت آنها می باشند.
در حضور شاهدان، طرفین توافقنامه فوق را در تاریخی که مقدمتاً در بالا عنوان شد، امضاء نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

مالک                                                             ارائه دهنده متن وب سایت

 

 

  

                                                                                                                                                           

نماینده مجاز و دارای حق امضاء                                نماینده مجاز و دارای حق امضاء

                         

                                                _____                                                                                 

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                            نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


در هر سمت و سازمانی که باشید مستندات "کسب یار" کمک خواهد کرد در تمام ابعاد یک کسب و کار اعم از بازاریابی و فروش، منابع انسانی، تامین و عملیات، حقوق، اینترنت و تکنولوژی، مدیریت و برنامه ریزی و ...  در اسرع وقت حرفه ای ترین سند تجاری و اداری که متضمن حقوق و منافع شماست را در اختیار داشته باشید.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1500 سند دیگر در بیش از 5000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//