تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرارداد ارائه محتوا به شرکت اینترنتی


 قرارداد ارائه محتوا به شرکت اینترنتی


قرارداد ارائه محتوا به شرکت اینترنتی

 

 

قرارداد ارائه محتوا به شرکت اینترنتی

 

         

قرارداد ارائه محتوا به شرکت اینترنتی

 

ما بین:          [نام شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی] ("شرکت")، "شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [نام ارائه دهنده محتوا] ("ارائه دهنده محتوا")، "شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

شرح

 

"شرکت" در نظر دارد مجموعه ای از خدمات کامپیوتری آنلاین که شامل یک [مشخص نمایید] یا بخش خدماتی ("بخش خدماتی") می باشد را به مشتریان خود ارائه نموده و قصد دارد در این راستا از محتوای معینی که تحت تملک "ارائه دهنده محتوا" بوده و یا "ارائه دهنده محتوا" امتیاز آن را دارد، استفاده نماید. "ارائه دهنده محتوا" نیز تمایل دارد بر اساس شروط قرارداد، این محتوا را در اختیار "شرکت" قرار دهد.

 

با لحاظ عوضین قرارداد که دریافت آن بدین وسیله تایید می شود، طرفین با شرایط ذیل موافقت می نمایند:

 

1.     مجوز استفاده از محتوا

 

1-1.    اعطای مجوز

با توجه به شروط قرارداد حاضر، بدین وسیله "ارائه دهنده محتوا" حق بین المللی استفاده، نسخه برداری، نمایش، اجرا، نشر، انتقال، توزیع و نیز مجوز بهره برداری از محتوا به طور کلی یا جزیی، مجزا یا همراه با علائم تجاری "ارائه دهنده محتوا"  و استفاده از آن در تبليغات و خدمات را به هر نحو و وسیله ای به "شرکت" اعطا می نماید. بدون هیچ گونه محدودیتی در هر یک از حقوق فوق الذکر، حقوق اعطاء شده به "شرکت"، شامل موارد ذیل می باشد:

 

الف.  حق وارد کردن محتوا و علائم تجاری "ارائه دهنده محتوا" در فایل ها، بانک اطلاعاتی و فضای نگاهداری اطلاعات "شرکت".

ب. حق نگهداری، پردازش، بازیابی و انتقال محتوا و علائم تجاری "ارائه دهنده محتوا" و نیز واگذاری حق نگهداری، پردازش، بازیابی و انتقال محتوا و علائم تجاری "ارائه دهنده محتوا" به دیگران به هر روش و وسیله ای که در حال حاضر موجود بوده و یا در آینده اختراع گردد، البته در ارتباط با یکی از خدمات "شرکت".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ. حق ترکیب و استفاده از مضمون محتوا در خدمات خود "شرکت" و یا اشخاص ثالث به منظور توسعه و تبلیغ خدمات "شرکت".

ت. امکان چاپ تمامی و یا بخشی از محتوا یا عناوین تجاری ارائه دهنده خدمات توسط مشترکین "شرکت" جهت استفاده شخصی و ذخیره آنها بر روی درایو های کامپیوتر های مشترکین یا روی دیسک های مجزا.

 

1-2.    انحصار

مجوز واگذار شده به "شرکت" انحصاری می باشد. "ارائه دهنده محتوا" موارد ذیل را تضمین می نماید:

الف) محتوا پیش از این مورد استفاده، تکثیر، اجراء، انتقال، توزیع، تبلیغ، توسعه و بهره برداری مستقیم یا غیر مستقیم، عموماً یا شخصاً، در ارتباط با خدمات کامپیوتر آنلاین یا سایر اشکال خدمات  قرار نگرفته است.

ب)  در طول مدت اعتبار این قرارداد و استفاده انحصاری "شرکت" از محتوا، ارائه دهنده هیچ گونه استفاده ای را از محتوا به هر نحو و شیوه ای نخواهد داشت و نیز نمایش، تکثیر، توزیع، گسترش و سایر بهره برداری ها به استثنای مواردی که بر اساس این قرارداد مجاز می باشد، توسط ارائه دهنده و یا هر طرف ثالثی به هیچ عنوان صورت نخواهد گرفت.

 

1-3.    مدت انحصار

شروع مدت استفاده انحصاری از محتوا از تاریخ عقد این قرارداد و اتمام آن تا زمان اعتبار قرارداد خواهد بود.

 

1-4.    وب سایت "شرکت"

"ارائه دهنده محتوا" حق ایجاد و پشتیبانی از وب سایت خود را با هدف همکاری با "شرکت" در زمینه تبلیغ و پشتیبانی از محتوا خواهد داشت. مطالب این وب سایت می بایست کاملاً مطابق با اهداف بخش خدمات "شرکت" بوده و هیچ گونه رقابت با این بخش مجاز نمی باشد.   

 

 

2.  ارائه محتوا

 

"ارائه دهنده محتوا" مطابق با "جدول تحویل" محتوا را در اختیار "شرکت" قرار خواهد داد. در طول مدت این قرارداد:

الف) "ارائه دهنده محتوا" می بایست محتوا را ایجاد، حفظ و به روز نماید (بدون محدودیتی به تمامی تعهدات مشخص شده در جدول "ج" عمل نماید)

ب) محتوا را برای انتشار و توزیع بر روی بخش خدمات "شرکت" (وب سایت)  قرار دهد. در صورتی که ارائه دهنده خدمات نتواند پس از گذشت سی از تاریخ دریافت سفارش "شرکت"، تمامی محتوای درخواست شده را فراهم نماید، "شرکت" می تواند قرارداد را با اعلام کتبی فسخ نماید.

  

3.  مسولیت های "شرکت"

 

"شرکت" متعهد است خدمات ذیل را به نحو شایسته ای ارائه نماید:

 

3-1.     تلاش در حد متعارف برای تامین، حفظ و اجرای صحیح خدمات "شرکت" به عنوان ارائه دهنده خدمات اینترنتی بر اساس قرارداد.

 

3-2.     قراردادن محتوا بر روی سرور و پشتیبانی از ارائه دهنده در ارسال محتوا برای "شرکت". پشتیبانی "شرکت" همچنین شامل ایجاد فضای لازم جهت ذخیره محتوایی که از ارائه دهنده درخواست نموده است می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         نگهداری محتوا بر روی سرور برای مدتی مشخص صورت گرفته و در صورت به روز رسانی آن، "شرکت" تعهدی به نگهداری نسخه قبلی بر روی سرور خود نخواهد داشت.

 

3-3.     ارائه مجوز ها، ابزار ها و نرم افزاری اینترنتی که ارائه دهنده به منظور طراحی، توسعه، بارگذاری، تست و اجرای محتوا در بخش خدمات "شرکت" به آنها نیاز خواهد داشت.

 

3-4.     ارائه آموزش های لازم به "ارائه دهنده محتوا". میزان و نحوه آموزش صرفاً با صلاحدید "شرکت" تعیین شده که به معمولاً متناسب با آموزش هایی است که "شرکت" به سایر ارائه دهندگان محتوا ارائه می دهد.

 

3-5.     امکان دسترسی به شبکه و بخش خدمات "شرکت" را در اختیار "ارائه دهنده محتوا" قرار دهد.

 

3-6.     ارائه مشخصه های اجرایی مختلف برای خدمات رقابتی آنلاین که می تواند شامل موارد ذیل می باشد:

دسترسی به اطلاعات، ارتباطات آنلاین و در خواستهای آنلاین، خدمات کپی فایل، امکان خرید الکترونیکی، جلسات گفتگوی آنلاین، بروشورهای تبلیغاتی، امنیت اینترنتی برای معاملات و داده های کاربران که همگی با صلاحدید "شرکت" تعیین خواهد شد.

 

3-7.     پشتیبانی از مشتریان شامل تنظیم و ارائه راهنما، طراحی سیستم ثبت نام مشترکین، مدیریت درخواست ها و شکایات، جمع آوری اطلاعات، ارجاع درخواست ها به "ارائه دهنده محتوا" در صورت لزوم و کنترل عملکرد سیستم.

 

4.     تبلیغات

 

"شرکت" می تواند با بنگاه های تبلیغاتی که خدمات "شرکت" را تبلیغ می نمایند، در این ارتباط نیز قرارداد منعقد نماید. این بنگاه ها در صورتی که تبلیغات آنها دارای شرایط ذیل باشند می توانند از مفاد محتوا در تنظیم تبلیغات خود استفاده نمایند:

 

الف. مطابق با ضوابط تبلیغاتی "شرکت" و "ارائه دهنده محتوا" باشد.

ب. مکمل محتوا نباید ارائه شده و یا بخشی از آن قلمداد گردد.

پ. نباید با هیچ یک از قسمت های این قرارداد مغایرت داشته باشد.

 

 

5.     تجارت الکترونیکی

 

"ارائه دهنده محتوا" می تواند تبلیغاتی را برای فروش اجناس یا خدمات روی بخش خدمات "شرکت" قرار دهد مشروط بر آنکه:

الف. مطابق با تمامی دستورالعمل های "شرکت" در خصوص حمایت از مشتریان "شرکت" باشند.

ب. موافقت کتبی "شرکت" را از قبل کسب نماید. برای این منظور ارائه دهنده درخواستی را برای "شرکت" ارسال می نماید و در صورتی که ظرف ده روز مخالفتی دریافت نکند می تواند تبلیغات را در سایت قرار دهد. موافقت "شرکت" با درج تبلیغات یک کالا یا خدمات مشخص به مثابه موافقت آن با درج تبلیغات مشابه می باشد.

  

6.       درآمد ها و پرداخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1.          [در این قسمت شروط مالی فیما بین در خصوص این قرارداد به تفصیل درج شود.]

6-2.          [%] درصد از درآمد های حاصل از چت، اطاق های چت و پوستر های تبلیغاتی که متعلق به ارائه دهنده خدمات یا اشخاص و "شرکت" های طرف قرارداد ارائه دهنده خدمات نباشد، متعلق به "شرکت" خواهد بود.

در مواردی که چت، اطاق های چت و بولتن های تبلیغاتی به عنوان قسمتی از "بخش خدماتی" محسوب می شوند، "ارائه دهنده محتوا" می تواند بر اساس مقررات و دستورالعمل های "شرکت"،  میزبانی (hosting) چت، اطاق های چت و بولتن های تبلیغاتی را بر عهده بگیرد. در این صورت "شرکت" [%] در صد و "ارائه دهنده محتوا" [درصد] درصد درآمد خالص حاصل از پرداخت های کاربران را بدست خواهند آورد.

 

6-3.          "شرکت" [درصد] در صدد و "ارائه دهنده محتوا" [درصد] درصد از درآمد های حاصل از بارگذاری محتوا توسط کاربران را بدست می آورند.

6-4.          "ارائه دهنده محتوا" [درصد] درصد از درآمد های تبلیغاتی و درآمد های حاصل از تبليغات مندرج در صفحات ارائه شده توسط "ارائه دهنده محتوا" را بدست می آورد.

 

 

7.     موارد مورد استفاده در بازاریابی

 

7.1.          با درخواست "شرکت" ارائه دهنده خدمات می بایست تمامی کارهای گرافیکی، آثار هنری یا سایر موارد مورد استفاده در تبلیغات مربوط به "بخش خدماتی" را به منظور استفاده "شرکت" و یا طرف های مورد قبول "شرکت" ارائه نماید. "شرکت" و طرف های ثالث می توانند از این موارد صرفاً به منظور تبلیغ "بخش خدماتی" استفاده نموده و نمی توانند بدون کسب رضایت قبلی "ارائه دهنده محتوا" تغییری در آنها صورت دهند.

7.2.          محتوای تبلیغات می بایست ابتدا به تایید "شرکت" برسد. بدون کسب رضایت قبلی، امکان استفاده از نام ها، لوگوها یا سایر خدمات "شرکت" یا اموال آن ممکن نبوده، مشروط بر آن که استفاده از نام "شرکت" به طور غیر متعارفی رد نشده باشد.

 

7.3.            "شرکت" در خصوص فرصت های بازاریابی مشترک در "بخش خدماتی" و سازماندهی می بایست با ارائه دهنده خدمات مشاوره نماید. "شرکت" صرفاً در صورتی می تواند از علائم تجاری "ارائه دهنده محتوا" در تبليغات خود استفاده نماید که قبلاً موافقت نامه کتبی ارائه دهنده را کسب نموده باشد.

 

 

8.      عدم مذاکره

...

 

 


در اینجا تنها بخش کوچکی از اسناد برای ارزیابی آنچه که این مستندات می تواند برای شما انجام دهد در اختیارتان قرار داده شده است. با خرید نرم افزار مستندات "کسب یار" و دریافت کامل فایلها به مخزن انبوهی از شگفت انگیز ترین ابزارهای تحول سازمان و کسب و کارتان دست پیدا خواهید کرد.
همین الان با خرید "کسب یار" به تعداد 1700 سند در بیش از 7000 صفحه دسترسی داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//