تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی توافق نامه ارائه مجوز نرم افزار (تعهدات مجوز دهنده)


 توافق نامه ارائه مجوز نرم افزار (تعهدات مجوز دهنده)


توافق نامه ارائه مجوز نرم افزار (تعهدات مجوز دهنده)

 

توافق نامه ارائه مجوز نرم افزار (تعهدات مجوز دهنده)

 

توافق نامه ارائه مجوز نرم افزار (تعهدات "مجوز دهنده" ("توافق نامه")

 

ما بین:          [نام شركت شما] ("مجوز دهنده")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [مجوز گیرنده] ("مجوز گیرنده")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

با توجه به تعهدات متقابل مذکور در این سند، "مجوز گیرنده" و "مجوز دهنده" در خصوص موارد ذیل توافق می نمایند :

 

1.   مجوز

1.1 مجوز نرم افزار

"مجوز دهنده" بدین وسیله مجوز دائم، غیر قابل فسخ و غیر انحصاری ("مجوز") استفاده از برنامه مشروحه در این توافق نامه ("برنامه") و تمامی اسناد و مدارک مربوط به آن "اسناد" (که از این پس به همراه برنامه، مجموعاً "نرم افزار" در نظر گرفته می شود) را با توجه به شرایط و ضوابط مذکور در این توافق نامه و ضمایم آن ("ضمایم") به "مجوز گیرنده" واگذار می نماید.

1.2 بهای مجوز و شرایط پرداخت

"مجوز گیرنده" موافقت می نماید که مبالغ مشخص شده در ضمیمه شماره یک این توافق نامه را بر اساس شرایط و ضوابط مشروحه در این توافق نامه به "مجوز دهنده" پرداخت نماید.


2.   مجوز نرم افزار

2.1 برنامه

برنامه مذکور دارای ماژول ها، کامپوننت ها و تمامی مشخصات، ویژگی ها و قابلیت های مذکور در ضمیمه شماره 2 این توافق نامه خواهد بود و "مجوز دهنده"  موظف می باشد، تعداد [تعداد] نسخه از این نرم افزار را که در ضمیمه شماره 2 نیز مشخص شده است، به "مجوز گیرنده" ارائه نماید. تمامی این نسخه ها می بایست با سخت افزار های مشخص شده در ضمیمه شماره 3

 

 

 

 

 

(سخت افزار ها) این توافق نامه سازگار باشد. "مجوز گیرنده" بر اساس مفاد این مجوز می تواند به تعداد دلخواه از این نرم افزار تکثیر نماید.

2.2 اسناد

اسناد شامل موارد ذیل می باشد که در ضمیمه شماره 2 نیز ذکر شده اند: راهنمای استفاده از نرم افزار برای کاربران و اپراتور ها، دفترچه ها یا برنامه های آموزش نحوه استفاده از نرم افزار، گزارشات مربوط به نرم افزار، لیست ها و سایر موارد مربوط به این برنامه. "مجوز دهنده"  موظف می باشد تعداد [تعداد] از اسناد مذکور را که در ضمیمه شماره 3 نیز مشخص شده اند به "مجوز گیرنده" ارائه نماید. "مجوز گیرنده" همچنین می تواند به تعداد دلخواه و مورد نیاز خود از این اسناد کپی تهیه نماید.

2.3 کد مبدا   

این برنامه می بایست شامل موارد ذیل باشد :

فرم کد مبدا، یک کامپایلر (برنامه مترجم) یا یک برنامه کامپیوتری مشابه که قابلیت تبدیل کد های مبدا به دستورالعمل های مقصد را (object code)داشته باشد.

مجموعه اسناد نیز می بایست شامل موارد ذیل باشد:

تمامی گزارشات مربوطه شامل توضیحات، فلوچارت ها، الگوریتم ها، توضیحات زیر روال[1] و سایر اسناد مربوط به کد مبدا (مجموعاً "گزارشات").

 "مجوز دهنده" موظف می باشد دستورالعمل های مقصود (object code)، تعداد [تعداد] نسخه از کد های مبدا و کامپایلر را (شامل تجهیزات لازم سخت افزاری برای خواندن آن به نحوی که با سخت افزار های "مجوز گیرنده" که در ضمیمه شماره 2 مشخص شده است هماهنگی داشته باشد) به "مجوز گیرنده" ارائه نماید.

در صورت ورشکستگی یا توقیف اموال و یا انحلال شرکت "مجوز دهنده"، "مجوز گیرنده" مالک نسخه هایی که در اختیار دارد، محسوب خواهد شد.

3.   مشخصات فنی و سیستم عامل

3.1  سیستم عامل  

برنامه مذکور و تمامی ماژول ها، بخش ها و قابلیت های آن به خوبی با سخت افزار ها و سیستم عامل مشخص شده در ضمیمه شماره 3 این توافق نامه سازگار می باشد. زبان برنامه نویسی که این نرم افزار به وسیله آن نوشته خواهد شد و تمامی کامپایلر ها یا هر برنامه ای (علاوه بر سیستم عامل) که به منظور عملکرد صحیح این برنامه با تمامی قابلیت های آن، مورد نیاز است، در ضمیمه شماره 3 مشخص شده اند. اضافه کردن هر گونه قطعه سخت افزاری به سیستم های "مجوز گیرنده" هیچگونه خللی در عملکرد صحیح این برنامه ایجاد نخواهد نمود، مگر آن که غیر آن صریحاً در ضمیمه شماره 3 قید شده باشد. "مجوز گیرنده" می تواند از راهنمای برنامه به منظور آشنایی با تمامی قابلیت های برنامه استفاده نماید. این راهنما اطلاعات لازم را به منظور چگونگی استفاده از تمامی قابلیت های برنامه در سیستم عامل مشخص شده در ضمیمه شماره 3 ارائه می دهد.   

3.2       تبدیل

"مجوز دهنده" تضمین می نماید که این برنامه و تمامی اسناد آن (شامل نرم افزارهای راهنما) به طور کامل با مشخصات سخت افزاری، سیستم عامل و سایر برنامه های مورد نیاز مشخص شده در ضمیمه شماره 3 سازگار می باشد. پس از انعقاد این توافق نامه، "مجوز دهنده" ملزم

 

 

 

 

 

می باشد تمامی تغییرات لازم را که در ضميمه شماره 4 این توافق نامه قید شده است، سریعاً در نرم افزار ایجاد نموده و برنامه را به نحوی اصلاح نماید که با سیستم عامل و سخت افزارهای مشخص شده در ضمیمه شماره 3 سازگار باشد. این برنامه همچنین می بایست به زبان برنامه نویسی که در ضمیمه شماره 3 مشخص شده است، نوشته شود.

3.3 سایر تغییرات

"مجوز دهنده"  می بایست پیش از تحویل نرم افزار به "مجوز گیرنده" بعضی از تغییرات مشخص شده در ضمیمه شماره 4 را در نرم افزار ایجاد نماید. این تغییرات می بایست به گونه ای در برنامه و اسناد مذکور ایجاد شود که نرم افزار را به منظور استفاده در تمامی موارد مشخص شده در این توافق نامه، مهیا نماید.

تمامی هزینه های مربوط به این تغییرات به صورت جداگانه و بر اساس شرایط مشخص شده در ضمیمه شماره 1 این توافق نامه پرداخت می گردد. در صورتی که این نرم افزار به همراه تغییرات اعمال شده در آن پذیرفته شود، آنگاه "مجوز گیرنده" مالک این تغییرات و اصلاحات نیز محسوب می گردد (تمامی برنامه هایی که اضافه شده است) و "مجوز دهنده" نمی تواند این نرم افزار را با تغییرات اعمال شده مذکور در آن به طرف های دیگری نیز بفروشد، مگر آنکه ابتدا مبلغی را به عنوان حق امتیاز بر اساس مفاد و شرایط مندرج در این توافق نامه به "مجوز گیرنده" پرداخت نماید.

 

4.   تحویل و نصب نرم افزار

4.1 تحویل

طی مدت حداکثر [تعداد] روز از امضاء‌ این توافق نامه و حداقل [تعداد] روز از تکمیل نرم افزار و اعلام آمادگی ارسال آن، "مجوز دهنده"  موظف خواهد بود تعداد نسخه های لازم از کد مبدا و دستورالعمل های برنامه را به همراه کامپایلر، گزارشات، لیست ها و اسناد به محل های مشخص شده در ضمیمه شماره 5 تحویل دهد. "مجوز دهنده" می تواند با ارسال یک درخواست، حداکثر [تعداد] روز پس از اعلام آمادگی "مجوز دهنده" به ارائه نرم افزار، بدون هیچ گونه جریمه ای با توافق طرفین تاریخ تحویل نرم افزار را حداکثر [تعداد] روز  به تعویق اندازد. تمامی هزینه های حمل، ارسال و بیمه بر عهده "مجوز دهنده" می باشد. در صورتی که "مجوز دهنده" به هر دلیلی بسته نرم افزاری را در زمان مقرر تحویل ندهد، آنگاه "مجوز گیرنده" می تواند این توافق نامه را فسخ نماید و "مجوز دهنده"  ملزم خواهد بود تمامی مبالغی را که "مجوز گیرنده" پیرو این توافق نامه پرداخت نموده است، عودت دهد.

4.2 نصب نرم افزار و پذیرش آن

"مجوز گیرنده" این برنامه را بر روی سیستم های خود که مشخصات فنی آنها در ضمیمه های شماره 3 و 5 قید شده است، نصب خواهد نمود. "مجوز گیرنده" تمامی مراحل آزمایش خود را که در ضمیمه شماره 6 این توافق نامه قید شده اند، بر روی نرم افزار نصب شده، صورت خواهد داد. موفقیت آزمایشات مذکور بر روی نرم افزار نصب شده، به مثابه پذیرش آن از سوی "مجوز گیرنده" می باشد. در صورتی که هر یک از مراحل آزمایش موفقیت آمیز نباشد، یا نرم افزار کاملاً با سخت افزار ها سازگار نبوده و یا دارای مشخصات و قابلیت های فنی مشخص شده در ضمیمه شماره 2 نباشد، آنگاه "مجوز دهنده" [تعداد] روز فرصت خواهد داشت تا نقص ها و مشکلات موجود را برطرف سازد که در غیر اين صورت "مجوز گیرنده" می تواند این توافق نامه را فسخ نماید و "مجوز دهنده"  ملزم خواهد بود تمامی مبالغی را که "مجوز گیرنده" در خصوص این توافق نامه پرداخت نموده است، عودت نماید.

 

 

 

 

 

 

5.   حوزه استفاده از نرم افزار

5.1 مجوز درون سازمانی

"مجوز گیرنده" ملزم می باشد از این برنامه منحصراً‌ در حوزه مشخص شده در زمینه شماره 5 استفاده نماید. با این وجود "مجوز گیرنده" می تواند در هر زمانی بدون اطلاع قبلی "مجوز گیرنده" و یا موافقت وی، از این نرم افزار در سایر شعبات، موسسات، شرکت ها و هر مکان دیگری که در مالکیت "مجوز گیرنده" بوده و یا تحت کنترل آن می باشد، استفاده نماید. "مجوز گیرنده" می بایست، "مجوز دهنده" را در اولین فرصت از این امر مطلع نماید.

 

5.2 امکان استفاده چند گانه

"مجوز گیرنده" می تواند در هر زمانی از این نرم افزار به طور همزمان در محل های دیگری نیز استفاده نماید. استفاده چندگانه نرم افزار بر اساس ضوابط این توافق نامه و با صلاحدید "مجوز گیرنده" خواهد بود و "مجوز گیرنده" می بایست بر اساس مفاد ضمیمه شماره 5 در ازاء هر محل جدید که نرم افزار در آنجا نیز مورد استفاده قرار می گیرد، مبلغ مشخص شده در این ضمیمه را به "مجوز دهنده" پرداخت نماید.

 

6.   آموزش

قیمت مشخص شده برای صدور مجوز در ضمیمه شماره یک، شامل تمامی حق الزحمه های مربوط به آموزش نحوه استفاده از نرم افزار در سخت افزار های مشخص شده در ضمیمه شماره 7 این توافق نامه به کارمندان "مجوز گیرنده" می باشد.

 

7.   حقوق و الزامات

7.1 تضمین های "مجوز دهنده"  

"مجوز دهنده" به موجب این سند در خصوص موارد مشروحه ذیل به "مجوز گیرنده" تضمین می دهد:

الف. مالکیت‌: "مجوز دهنده"  مالک نرم افزار بوده یا حق واگذاری آن را به "مجوز گیرنده" بدون نقص حقوق هر شخص ثالثی دارد و در حال حاضر نیز هیچگونه اقدام قانونی محرز یا احتمالی از سوی هر شخص ثالثی در خصوص واگذاری این نرم افزار صورت نگرفته و نخواهد گرفت.

ب. نیاز های تجاری "مجوز گیرنده": "مجوز دهنده"  از تمامی نیاز های کاری و تجاری و نیز دلایل خریداری نرم افزار از سوی "مجوز گیرنده" شامل مواردی که در ضمیمه شماره 2 این توافق نامه ذکر شده است، مطلع می باشد، همچنین این نرم افزار تمامی این نیاز ها را به خوبی مرتفع نموده و سازگاری کامل با سخت افزار های "مجوز گیرنده" دارد.

پ. دوره ضمانت: "مجوز دهنده" برای یک دوره [تعداد] ساله که از تاریخ پذیرش مجوز از سوی "مجوز گیرنده" آغاز می گردد، موارد ذیل را تضمین می نماید: (الف) نرم افزار تحت شرایط عادی و استفاده معمول از آن دچار هیچگونه مشکل و نقص فنی نگشته و به خوبی کار خواهد کرد. (ب) نرم افزار با تمامی قابلیت ها و مشخصات فنی در نظر گرفته شده برای آن و بدون هیچگونه نقصی با سخت افزار ها و سیستم عامل مشخص شده در ضمیمه شماره 2 سازگار بوده و با تمامی نرم افزار های جانبی مشخص شده در ضمیمه های

 

 

 

 

 

شماره 3 و 4 به خوبی کار می کند. این نرم افزار همچنین با نسخه های به روز شده نرم افزار ها و سیستم عامل مذکور سازگاری کامل داشته و بر روی سخت افزار های جدیدتر که مشخصات آنها در ضمیمه های 3 و 4 ذکر شده است نیز، بدون هیچ گونه مشکلی کار خواهد کرد. تمامی اسناد مذکور نیز به طور کامل و شفاف عملکرد برنامه را تشریح می نمایند.

ت. زمان پاسخ دهی: در تمام طول دوره اعتبار این توافق نامه و یا هر توافق نامه دیگری در خصوص پشتیبانی از نرم افزار، این برنامه با توجه به سخت افزار هایی که روی آنها نصب خواهد شد، در همان بازه های زمانی مشخص شده در ضمیمه شماره 8 این توافق نامه عملیات پردازش، دریافت و پاسخ دهی را انجام خواهد داد.

ث. قابلیت: در تمام طول این دوره اعتبار این ضمانت نامه یا هر توافق نامه دیگری در خصوص پشتیبانی از نرم افزار، این برنامه، به همراه سخت افزار های مذکور در ضمیمه شماره 2 قادر خواهند بود، تعداد تراکنش های مشخص شده در ضمیمه شماره 8 را بدون ایجاد هرگونه تأثیر منفی بر زمان پاسخ دهی یا کارایی معمول سیستم به خوبی پردازش نماید.

ج. قابلیت اطمینان: در طول مدت اعتبار ضمانت نامه نرم افزار و یا هر توافق نامه منعقده دیگری در خصوص پشتیبانی از نرم افزار، این نرم افزار با توجه به سخت افزار هایی که روی آنها نصب می گردد به خوبی و بدون هیچگونه مشکلی کار نموده و قابلیت رعایت استاندارد های تعریف شده در ضمیمه شماره 8 این توافق نامه را خواهد داشت.

ح. جبران خسارت در صورت نقص یا تخطی از ضمانت نامه: در صورتی که برنامه با هر یک از موارد مشخص شده در ضمانت نامه مطابقت نداشته باشد، "مجوز دهنده" ملزم خواهد بود در طول دوره اعتبار ضمانت نامه، تمامی خدمات تعمیری نرم افزار را ارائه داده و یا نرم افزار های دیگری را که به جهت تطابق برنامه با شرایط و استاندارد های تعریف شده، مورد نیاز خواهد بود، به صورت رایگان در اختیار "مجوز گیرنده" قرار دهد.

خ. تعمیر و نگهداری: "مجوز دهنده"  تضمین می نماید که تمامی کارمندان و مقاطعه کاران آن که در رابطه با این نرم افزار فعالیت می نماید دارای مهارت ها و تجارب لازم می باشند به گونه ای که در تمامی زمینه های مرتبط به صورت حرفه ای عمل خواهند نمود.

د. خدمات تعمیر و نگهداری: در طول دوره اعتبار ضمانت نامه و یا هر قرارداد منعقده دیگری ما بين طرفین در خصوص تعمیر و پشتیبانی از نرم افزار، "مجوز دهنده" تضمین می نماید، نرم افزار و عملکرد آن را به طور مرتب مورد بررسی قرار دهید. در صورت مواجه نرم افزار با مشکلات و نقص های فنی که در عملکرد و قابلیت های تعریف شده آن در این توافق نامه و ضمیمه های آن، خللی ایجاد نماید و یا مانع استفاده "مجوز گیرنده" از آن گردد، "مجوز دهنده"  ملزم به انجام موارد ذیل می باشد:

"مجوز دهنده"  موظف می باشد در صورت درخواست تلفنی "مجوز گیرنده" در خصوص مواجه نرم افزار با نقص فنی، خرابی و یا هر گونه مشکل دیگری، حداکثر ظرف مدت [تعداد] ساعت از تاریخ دریافت چنین درخواستی، شخصی واجد شرایط و متخصص را به جهت ارائه راهنمایی ها و توضیحات لازم در رابطه با چگونگی رفع مشکل پیش آمده (از طریق ارتباط از راه دور) انتخاب نماید. این شخص می بایست تا زمان حل این مشکل به ارائه راهنمایی های خود ادامه دهد. در صورتی که این مشکل با ارائه توضیحات از طریق ارتباط از راه دور حل نگردد، "مجوز گیرنده" ملزم می باشد حداکثر ظرف مدت [تعداد] ساعت از تاریخ دریافت تماس تلفنی "مجوز گیرنده" در خصوص مواجه نرم افزار با نقص فنی، حداقل یک شخص واجد شرایط و متخصص را به آدرس "مجوز گیرنده" ارسال نماید. این شخص می بایست تا زمان حل کامل مشکل به ارائه خدمات ادامه دهد.

 

 

 

 

 

 

 

7.2 پشتیبانی از نرم افزار

الف. در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و یا هر قرارداد منعقده دیگری ما بین طرفین در خصوص پشتیبانی از نرم افزار، "مجوز دهنده" موظف است سریعاً "مجوز گیرنده" را از هرگونه نقص و یا مشکلی در برنامه یا اسناد آن مطلع نماید. "مجوز دهنده"  موظف می باشد در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و هر قرارداد منعقده دیگری ما بین طرفین در خصوص حفظ و پشتیبانی از نرم افزار، تمامی مشکلات موجود در نرم افزار را سریعاً رفع نموده و بدون اخذ هرگونه هزینه ای نسخه های اصلاح شده را در اختیار "مجوز گیرنده" قرار دهد. تعهد "مجوز دهنده" در این خصوص، هیچ گونه تأثیری بر سایر تعهدات "مجوز دهنده" نسبت به "مجوز گیرنده" نمی گذارد.

ب. "مجوز دهنده" موظف می باشد در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و یا هر قرارداد منعقده دیگری ما بین طرفین در خصوص پشتیبانی از نرم افزار، تمامی نسخه های بهبود یافته و بروز شده را بدون اخذ هزینه بیشتر در اختیار "مجوز گیرنده" قرار دهد. در نسخه های ارتقاء یافته، اصلاحات و بازنگری های صورت گرفته در نرم افزار موجب افزایش سرعت، کارایی، ثبات و استفاده راحت تر از آن شده یا قابلیت های جدیدی به آن افزوده می افزاید.

7.3 پشتیبانی بیشتر

در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و یا هر قرارداد دیگری ما بين طرفین در خصوص پشتیبانی از نرم افزار، "مجوز دهنده" می بایست، بدون اخذ هزینه بیشتر، هر گونه مشاوره و راهنمایی تلفنی یا کتبی در خصوص نحوه استفاده از نرم افزار و یا بر طرف کردن مشکلات احتمالی آن را به "مجوز گیرنده" ارائه نماید. مشاوره تلفنی صرفاً می بایست در زمان های کاری معمول درخواست گردد و هزینه مکالمات برون شهری نیز بر عهده "مجوز گیرنده" می باشد.

7.4 قرارداد حفظ و پشتیبانی از نرم افزار و امکان تمدید یا تجدید آن

پس از خاتمه مدت اعتبار ضمانت نامه نرم افزار، در صورت درخواست "مجوز گیرنده"، "مجوز دهنده" می بایست بر اساس شرایط مشخص شده در ضمیمه شماره 9 این توافق نامه، به پشتیبانی فنی از نرم افزار و ارائه نسخه های ارتقاء یافته آن ادامه دهد. هزینه اولین سال خدمات پشتیبانی فنی در ضميمه شماره 1 قید شده است. پس از خاتمه اولین سال ارائه خدمات پشتیبانی فنی، "مجوز گیرنده" می تواند تمدید این دوره را برای [تعداد] سال متوالی آتی نیز درخواست نماید. هزینه ارائه خدمات برای این دوره با توافق طرفین تعیین می گردد،  با این وجود،  هزینه ای که برای هر سال در طول این دوره در نظر گفته می شود نباید از [%] قیمت سال قبل آن تجاوز نماید. بر اساس مفاد قرار داد منعقده ما بین طرفین در خصوص پشتیبانی از نرم افزار، "مجوز دهنده"  موظف می باشد تمامی نسخه های ارتقاء یافته و به روز شده نرم افزار را که در سیستم های سایر مشتریان خود نصب نموده است، به "مجوز گیرنده" ارائه نماید. "مجوز دهنده" تضمین می نماید که به جهت نصب آپدیت ها و یا برنامه های ارتقاء دهنده مبلغ بیشتری را مطالبه ننماید و همچنین نصب موارد مذکور هیچ گونه خللی در عملکرد نرم افزار، همان طور که در این توافق نامه ضمانت شده است، ایجاد ننماید. "مجوز گیرنده" می تواند از آپدیت ها و یا برنامه های ارتقاء یافته استفاده ننموده و امتناء از این مورد نباید به مثابه عدم تعهد "مجوز دهنده" نسبت به پشتیبانی از نرم افزار محسوب گردد. ارائه هرگونه خدمات دیگری در طول دوره اعتبار ضمانت نامه و یا هرگونه قرارداد منعقده دیگری ما بین طرفین در خصوص پشتیبانی از نرم افزار می بایست با درخواست "مجوز گیرنده" و در زمان های مناسب (برای "مجوز دهنده") صورت گیرد.

7.5 اعمال تغییرات در نرم افزار توسط "مجوز گیرنده"

"مجوز گیرنده" می تواند در هر زمانی با صلاحدید خود و به صورت مستقل تغییرات لازم را در نرم افزار به جهت استفاده بهتر از آن ایجاد نماید. این تغییرات می تواند توسط کارمندان "مجوز گیرنده" و یا توسط پیمانکاران مستقل صورت گیرد که در هر صورت "مجوز گیرنده" متعهد می باشد هیچ قسمتی از نرم افزار مورد استفاده غیر مجاز قرار نگرفته و برای طرفین ثالثی افشاء نگردد که غیر آن به مثابه نقص حقوق "مجوز دهنده" محسوب خواهد شد. در صورتی که تغییرات

 

 

 

 

 

اعمال شده در نرم افزار مورد موافقت و تأیید "مجوز دهنده"  قرار گیرد، ضمانت نامه آن همچنان معتبر خواهد ماند. "مجوز دهنده" نمی تواند تغییراتی که "مجوز گیرنده" در نرم افزار ایجاد نموده است را، در نسخه هایی که به سایر مشتریان عرضه می نماید، بگنجاند مگر آنکه ابتدا موافقت "مجوز گیرنده" را جلب نموده و حق امتیاز آن را نیز به "مجوز گیرنده" پرداخت نماید.

7.6 غرامت و جبران خسارت

"مجوز دهنده"  متعهد می باشد در صورتی که استفاده از این نرم افزار موجب نقص و یا تخطی از هر گونه حق تألیف، حق انحصاری نشر و توزیع، اسرار تجاری یا حقوق مالکانه طرف ثالثی گردد که به موجب آن ادعاء، درخواست، اقدام قانونی و یا طرح دعوی بر علیه "مجوز گیرنده" صورت گیرد، تمامی خسارت های وارده به "مجوز گیرنده" را در این خصوص به همراه تمامی هزینه های دادرسی (شامل حق الوکاله) را تقبل نماید. "مجوز گیرنده" می تواند با صلاحدید و به هزینه خود "مجوز دهنده" را در این خصوص حمایت نماید البته تا زمانی که "مجوز دهنده"  استطاعت مالی لازم به جهت تأمین هزینه های دادرسی و یا غیر را داشته باشد دفاع مدعی علیه در مقابل ادعای شاکی و نیز تمامی مذاکرات در این خصوص را تا زمان حل کامل این مشکل بر عهده خواهد داشت. "مجوز گیرنده" می بایست در صورتی که از وجود هر گونه ادعایی در خصوص استفاده از نرم افزار مطلع گردد، سریعاً "مجوز دهنده" را مطلع نماید. در صورتی که استفاده از تمامی و یا قسمتی از نرم افزار دارای منع قانونی باشد، "مجوز دهنده"  با هزینه خود ملزم به انجام یکی از موارد پیش رو خواهد بود، (الف) تغییرات لازم را به گونه در نرم افزار ایجاد نماید که منع قانونی استفاده از آن برطرف گردیده و در عین حال هیچگونه خلل یا کاستی در عملکرد و قابلیت های نرم افزار ایجاد نشود. (ب) یا منع قانونی استفاده از نرم افزار را رفع و حق استفاده کامل از آن را برای "مجوز گیرنده" اخذ نماید. (پ)نرم افزار را با نرم افزار دیگری که تمامی قابلیت ها و ویژگی های آن را دارد، تعویض نماید. در صورتی که "مجوز دهنده" نتواند هیچ یک از موارد فوق را صورت دهد، آنگاه می بایست تمامی مبالغی را که "مجوز گیرنده" در خصوص این نرم افزار پرداخت نموده است را به "مجوز گیرنده" عودت نماید.

"مجوز دهنده" موافقت می نماید، در صورتی که (الف) در هنگام ارائه خدمات فنی و تعمیر نرم افزار یا (ب) به جهت اشتباه و بی توجهی "مجوز دهنده"، خسارات جانی و مالی به "مجوز گیرنده" و یا  افراد وابسته به آن (کارمندان و غیره) وارد آید، پرداخت تمامی هزینه ها و مسئولیت های مربوطه را بر عهده بگیرد.

 

8. رازداری و حقوق مالکانه

8.1 رازداری

هر یک از طرفین موافقت می نمایند که هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص مشتریان، اسرار تجاری، روش ها، فرایند ها، شیوه ها (اطلاعات اختصاصی) طرف دیگر که در طول مدت همکاری در اختیار ایشان قرار دارد را، بدون اخذ موافقت کتبی آن طرف برای شخص یا طرف ثالثی فاش ننماید. مفاد این بند پس از خاتمه یا فسخ این توافق نامه نیز لازم الرعایه می باشد.

8.2 تبلیغ

"مجوز دهنده" متعهد می باشد بدون اخذ موافقت کتبی "مجوز گیرنده" وجود چنین توافق نامه ای را برای مطبوعات و سایر مشتریان فعلی و آتی خود فاش ننماید. مفاد این بند پس از خاتمه یا فسخ این توافق نامه نیز لازم الرعایه می باشد.

8.3 حقوق مالکانه "مجوز دهنده"  

"مجوز گیرنده" موافقت می نماید که تمامی نسخه های برنامه یا اسنادی را که بر اساس این توافق نامه دریافت می نماید، شامل حق انحصاری نشر و تکثیر و دارای عنوان تجاری "مجوز دهنده" باشد. "مجوز گیرنده" همچنین موافقت می نماید هیچ یک از نسخه های نرم افزار را

 

 

 

 

بدون اخذ موافقت کتبی "مجوز دهنده" در اختیار طرف ثالث قرار ندهد. علی رغم تمامی موارد فوق الذکر "مجوز گیرنده" می تواند حق امتیاز و سایر حقوق مالکانه خود را به برنامه یا اسناد مربوط به آن اضافه نماید به نحوی که این تغییر مالکیت "مجوز گیرنده" را بر نرم افزارنشان دهد.

 

9. بهترین مشتری

"مجوز دهنده" موافقت می نماید که گیرنده را به عنوان بهترین مشتری خود محسوب نماید. "مجوز دهنده" تعهد می نماید که تمامی بخش ها، ضمانت ها، مزایا و سایر شرایط مشروحه در این سند مساوی و یا بهتر از تمامی شرایط پیشنهاد شده از سوی "مجوز دهنده" به سایر مشتریان آن باشد. در صورتی که "مجوز دهنده" با یک مشتری دیگر قراردادی را منعقد نماید که شرایط آن بهتر از شرایط قرارداد منعقده با "مجوز گیرنده" باشد، در آن صورت "مجوز دهنده" موظف خواهد بود مفاد این توافق نامه را به گونه ای تغییر دهد که با شرایط توافق نامه آن مشتری برابری داشته باشد.

 

10. واگذاری و انتقال

"مجوز گیرنده" می تواند این توافق نامه را به هر یک از سازمان ها، نهادها و شرکت های متعلق و یا وابسته به خود صرف نظر از محل و مکان جغرافیایی آنها بدون اخذ موافقت "مجوز دهنده" ولی با اطلاع آن، انتقال نماید. همچنین "مجوز گیرنده" در صورت ادغام شرکتش با هر شرکت دیگر همچنان حق استفاده از نرم افزار را خواهد داشت. "مجوز دهنده" نمی تواند این توافق نامه را بدون اخذ توافق کتبی "مجوز گیرنده" به طرف ثالث انتقال دهد. منتقل الیه (در صورتی که قانوناً توافق نامه به وی انتقال یابد) از تمامی حقوق مشروحه در این سند برخوردار گشته و ملزم به رعایت تمامی الزامت و تعهدات مذکور در این توافق نامه نیز خواهد بود.

 

11. اطلاعیه ها

تمامی نامه ها و اطلاعیه هایی که از سوی یکی از طرفین برای طرف دیگر در خصوص این توافق نامه ارسال می گردد، می بایست با پست سفارشی (با اخذ رسید) و به آدرسی که از طرفین در ابتدای این سند قید شده است و یا هر آدرس دیگری که طرفین کتباً برای یکدیگر مشخص می نمایند، فرستاده شود.

 

12. قانون حاکم

این توافق نامه و تمامی مفاد آن می بایست بر اساس قوانین کشور [کشور]تفسیر گردد.

 

13. حوزه قضایی

"مجوز دهنده" پذیرفته و موافقت می نماید که تمامی پیگیری ها و اقدامات قانونی در خصوص موضوع این توافق نامه در دادگاه های استان [استان] مطرح گردد. "مجوز دهنده" همچنین پذیرفته و موافقت می نماید که حوزه قضایی و محل دادرسی ها صرفاً به این استان محدود گردد.

 

 

 

 

 

 

 

14. قابلیت تفکیک

در صورتی که هر یک از مفاد این توافق نامه یا ضمایم آن از درجه اعتبار خارج گردیده و یا التزام قانونی خود را از دست بدهند، سایر مفاد و ضمایم توافق نامه همچنان معتبر بوده و التزام قانونی خود را حفظ می نمایند.

 

15. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برای دستیابی آسان شما به سند دلخواه، اسناد در بخشهای مختلف تفکیک و دسته بندی شده است برای استفاده آسان از آنها تنها چند کلیک فاصله دارید.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//