تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی توافق نامه توسعه نرم افزاری و خدمات مشاوره ای


 توافق نامه توسعه نرم افزاری و خدمات مشاوره ای


توافق نامه توسعه نرم افزاری و خدمات مشاوره ای

 

 

توافق نامه توسعه نرم افزاری و خدمات مشاوره ای

 
 
 


توافق نامه توسعه نرم افزاری و خدمات مشاوره ای

 

ما بین:          [نام شركت شما] شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل شما]

 

 

و:                 [نام توسعه دهنده] ("توسعه دهنده")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

شرح محتویات:

 

از آنجایی که "شرکت" قصد [توضیح دهید] دارد، و

 

از آنجایی که "شرکت" برای توسعه چنین بسته های نرم افزاری قصد استخدام "توسعه دهنده" را دارد و

 

از آنجایی که "توسعه دهنده" قصد توسعه نرم افزارهای "شرکت" را دارد.

 

بنابراین ، طرفین موارد ذیل را توافق می نمایند.

 

1-    تعریف خدمات مشاوره ای

 

منظور از عبارت "خدمات مشاوره ای" در این توافق نامه، ارائه خدمات حرفه ای که شامل تجزیه و تحلیل سیستم آموزش های فردی، اسناد کتبی و مشاوره های تجاری می باشد.

 

2- محدوده و خدمات

 

"توسعه دهنده" توافق می نماید که بر اساس بند 3 خدمات مشاوره ای و نرم افزارها را به "شرکت" تحویل دهد. چنین توسعه های نرم افزاری باعث تولید نرم افزار هایی خواهد شد که برای تکمیل موارد ذیل بکار خواهد رفت.

 

[توضیح دهید]


3- مسئولیت های توسعه دهنده

 

الف- در نرم افزارهای ارائه شده توسط "توسعه دهنده"، ممکن است جهت رفع نیازهای "شرکت"، تغییرات لازمه صورت گیرد. نیازهای "شرکت" به شرح ذیل می باشد.

[توضیح دهید]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- نیازهای "شرکت" که می بایست توسط نرم افزارهای ارائه شده رفع گردند، مشخص نشده اند. نیازهای "شرکت" بصورت مرحله های مختلف تعیین خواهد شد که هر مرحله نشان دهنده عملکرد متفاوت "شرکت" می باشد. و هر زیر مرحله نشان دهنده نیاز "شرکت" به توسعه برنامه کاربردی خاص و یا تغییر در آنها می باشد.

 

پ- پیش از اجرای هریک از موارد ذیل، مرحله و یا زیر مرحله ها می بایست مورد آزمایش و بررسی قرار گیرند.

 

4- مراحل توسعه و زیر مرحله ها

 

الف- "توسعه دهنده" به منظور تعیین مشخصه های نرم افزاری می بایست با کارکنان "شرکت" مشورت نماید.مشخصات نرم افزار به قرارداد ضمیمه شده اند (ضمیمه A).

 

ب- پس از تعیین مشخصات نرم افزاری توسط "توسعه دهنده"، وی می بایست مشخصات و نحوه عملکردی هر نرم افزار تعیین شده را به "شرکت" ارائه نماید. عملکرد هر نرم افزار نشان دهنده محدودیت های کاری آن و همچنین زمان پاسخ نرم افزار بصورت Online می باشد.

 

پ- پس از دریافت چنین مشخصه ای "شرکت" آنها را رد یا قبول خواهد نمود، چنین پذیرشی می بایست تنها توسط "شرکت" صورت گیرد.

 

1-در صورت پذیرش مشخصه ها توسط "شرکت"، "توسعه دهنده" می بایست برای تایید مشخصه ها، آزمایشی را طراحی نمایند. آزمایش پذیرش می بایست دارای ویژگی های قید شده در ضمیمه B باشد. مشخصه ها، نحوه عملکرد برنامه ها و آزمایش پذیرش، مرحله های مختلف قرارداد را تشکیل می دهند.

 

2- در صورتیکه "شرکت" مشخصه ها را نپذیرد، "توسعه دهنده" و "شرکت" می بایست دوباره در خصوص برنامه ها با یکدیگر مذاکره نمایند.

 

ت-پس از ایجاد آزمایش پذیرش، طرفین می توانند سایر مراحل قرارداد را ایجاد نمایند که شامل موارد ذیل می باشد:

 

1) هزینه های ثابت هر مرحله

2) لیست درخواست ها

3) زمان تحویل

 

ث-  سایر مراحل قرارداد شامل موارد ذیل نیز می باشد.

 

1) مشخصه های کاربردی که توصیفات مربوط به عملکرد برنامه ها و گزارشات می باشد.

2) مشخصه های برنامه که توسط برنامه نویسان "شرکت" جهت تولید نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد.

3) مشخصه های کاربردی نرم افزارها پس از اسلوب سازی آنها

4) چهارچوب فایل های استفاده شده در هر مرحله که شامل اسناد و اطلاعات مربوط به توصیفات فایل ها می باشد.

5) نحوه عملکرد نرم افزارها

6) آزمایش پذیرش، که اطلاعات مربوط به آزمایش می باشد.

 

د- پس از انعقاد قرارداد بین طرفین، "شرکت" مبلغ [مقدار] درصدی را به "توسعه دهنده" پرداخت خواهد نمود. بنابراین، "توسعه دهنده" پس از دریافت مبلغ، برنامه ریزی های لازمه را در خصوص قرارداد صورت خواهد داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذ- در تاریخ تعیین شده در قرارداد، "توسعه دهنده" می بایست برنامه را بصورت کامل به "شرکت" ارائه نماید. در زمان تحویل برنامه و یا قبل از آن ممکن است "شرکت" مبلغ [مقدار] درصدی هزینه برنامه را به "توسعه دهنده" پرداخت نماید، در صورتیکه "توسعه دهنده" پس از تاریخ تعیین شده، برنامه را تحویل دهد. "شرکت" [مقدار] درصدی هزینه آن را پرداخت خواهد نمود.

 

ر) عدم تحویل برنامه [تعداد] روز پس از تاریخ تعیین شده توسط "توسعه دهنده" و قبل از پایان مهلت قانونی خود، "شرکت" [مقدار] درصدی هزینه این مرحله از قرارداد را پرداخت خواهد نمود. در صورتیکه "توسعه دهنده" نتواند [تعداد] روز پس تاریخ تعیین شده، برنامه را به صورت کامل تحویل دهد، "شرکت" می بایست برای هر [تعداد] روز ، [تعداد]درصد از کل هزینه را کسر نماید.تاریخ تحویل برنامه تنها به صورت کتبی و با امضای طرفین قابل تغییر می باشد .

 

ز- در صورتی که "توسعه دهنده" نتواند [تعداد] ماه پس از تاریخ تعیین شده، برنامه را به صورت کامل تحویل دهد، و تاریخ تحویل را نیز تمدید ننموده باشد، "شرکت" می تواند این مرحله از قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ این مرحله از قرارداد، وی می بایست تمامی برنامه هایی را که در اختیارش می باشد به "شرکت" تحویل دهد. در صورتیکه قرارداد به این صورت فسخ گردد، دیگر نیازی به پرداخت مبلغ به "توسعه دهنده" همانند بند ، 19نمی باشد.

 

س)در صورت تحویل برنامه، "شرکت" می بایست ازمایش پذیرش را صورت دهد.

 

ش)پس از انجام ازمایش پذیرش، "شرکت" می بایست به "توسعه دهنده" [تعداد] در صد کل مبلغ را نیز پرداخت نماید. "توسعه دهنده" می بایست [تعداد] در صد کل مبلغ را در زمان تحویل و [تعداد] در صد کل مبلغ را پس از انجام ازمایش پذیرش تحویل بگیرد.

 

"شرکت" [تعداد] درصد باقی مانده کل مبلغ را [تعداد] روز پس از اجرای صحیح برنامه توسط آنها، پرداخت خواهد نمود.

 

ص)در صورتیکه پس از اجرای ازمایش پذیرش برنامه دچار مشکل گردد، طرفین می بایست بصورت زیر زیر عمل نماید.

 

1)"شرکت" می بایست فوراٌ مشکل به وجود آمده را بصورت تلفنی به "توسعه دهنده" اطلاع داده و سپس می بایست بصورت کتبی اسناد و مستندات مورد نیاز را به پست الکترونیکی وی ارسال نماید.

 

2)"توسعه دهنده"، ممکن  است سریعا مشکل بوجود آمده را رفع نماید.

 

3)در صورتیکه مشکل بوجود آمده در مدت [تعداد] روز رفع گردد، آزمایش پذیرش ادامه خواهد داشت.

 

4)در صورتیکه مشکل بوجود آمده در مدت [تعداد] روز رفع نگردد، "توسعه دهنده" می بایست تاریخ تحویل جدیدی را تعیین نماید که نمی بایست بیش از [تعداد] روز پس از تاریخ قبلی باشد.

 

ض)در صورتیکه "شرکت" [تعداد] روز برنامه ارائه شده را بدون هیچ مشکل استفاده نماید،می بایست [تعداد] درصد باقی مانده کل مبلغ را به "توسعه دهنده" پرداخت نماید.

 

هیچ عاملی در قرارداد وجود ندارد که مانع از اجرای چندین مرحله ای بصورت همزمان شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5)اسناد قابل تحویل مربوط به نرم افزار

 

"توسعه دهنده" می بایست اسناد مربوط به نرم افزار های "شرکت" را با توجه به ضمیمه D تحویل دهد.


6) مسئولیت های شرکت

 

"شرکت" می بایست تمامی اطلاعات مورد نیاز "توسعه دهنده" را به منظور انجام وظایف خود

بر اساس این قرارداد، ارائه نماید. در صورتیکه "توسعه دهنده" خدماتی را بصورت اینترنتی برای "شرکت" انجام می دهد، می بایست خطوط تلفن و فضای مناسبی را برای وی فراهم نماید.

"شرکت" می بایست اطلاعات مورد نیاز و همچنین زمان های لازم برای تست کامپیوتری برنامه خود را به منظور انجام مسئولیت های "توسعه دهنده" به وی ارائه نماید.تاخیر های بی مورد از سوی "شرکت" در ارائه چنین مواردی که باعث ایجاد خسارت به "توسعه دهنده" می گردد باعث پرداخت غرامت به وی خواهد شد.

 

7)مدت قرارداد.

 

قرارداد از تاریخ تعیین شده توسط طرفین قابل اجرا می باشد. تمامی شرایط و ضوابط قرارداد تا زمان تحویل برنامه توسط "توسعه دهنده" و اجرای ازمایش پذیرش توسط "شرکت"، به قوت خود باقی خواهد بود. مدت زمان قرارداد نمی تواند بیش از [تعداد] سال باشد، مگر انکه طر فین قرار داد را تغییر داده و زمان آن را تمدید نموده باشند. پایان زمان قرار داد در تعهدات و الزامات طرفین تاثیری نخواهد داشت. هر یک از طرفین می توانند قرارداد را [تعداد] روز پس از ارائه کپی ان به طرف دیگر قرارداد، فسخ نمایند.


8)ادامه الزامات پس از تکمیل برنامه

 

حفظ محرمانه اطلاعات و همچنین تمامی الزامات مربوط به واگذاریها، ضمامت، کپی برداری پس از تحویل نرم افزار نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.


9)ضمانت

 

الف)"توسعه دهنده" تضمین می نماید که برنامه ارائه شده توسط وی، قابل استفاده با سخت افزار ها و نرم افزارهای ذکر شده در بند 10_ب می باشد.

 

ب)"توسعه دهنده" تضمین می نماید که برنامه ارائه شده بر اساس تمام مشخصه های ارائه شده توسط "شرکت" بوده و همچنین بر اساس ضوابط آزمایش پذیرش می باشد. در صورتیکه پس از [تعداد] روز  "شرکت" تشخیص دهد که برنامه با هر یک از مشخصه های ارائه شده سازگاری ندارد، می بایست فورا به "توسعه دهنده" اطلاع دهد و "توسعه دهنده" نیز [تعداد] روز پس از دریافت نامه کتبی "شرکت" می بایست مشکل بوجود آمده را رفع نموده و یا دستور العمل لازم را برای رفع ان به "شرکت" ارائه نماید. در صورتیکه مشکلی در خصوص ازمایش پذیرش وجود داشته باشد، طرفین می بایست به صورت توافقی چنین مشکلی را حل نمایند. در صورتی که "توسعه دهنده" مشکل را رفع ننماید، "شرکت" می تواند قرارداد را فسخ کند.

 

پ- [تعداد] روز پس از دریافت کل مبلغ برنامه، "توسعه دهنده" هیچ مسئولیتی را در خصوص حل مشکل بوجود آمده ناشی از نرم افزار نخواهد داشت.

 

ت- [تعداد] روز پس از پایان ضمانت نامه، "توسعه دهنده" توافق می نماید که قرارداد براساس مشخصه های تعیین شده توسط "شرکت" خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-  ضمانت توسعه اصلی

 

الف) به جزء مواردی که در بند 10_ب در ذیل قید شده است، "توسعه دهنده" تضمین می نماید که محصولات تولید شده جزء توسعه های اصلی وی می باشند و تنها صرفاٌ جهت انجام تعهدات بر اساس این قرارداد می باشند و از هیچ یک از حقوق انحصاری، حق کپی برداری و عدم افشای اطلاعات محرمانه "شرکت" تخطی نخواهد نمود.

 

ب) "توسعه دهنده" مجاز می باشد تا مطالب و مولفه های ذیل را به برنامه ها اضافه نماید.

 

[لیست مطالب و مولفه ها]

 

"توسعه دهنده" می بایست "شرکت" را در بدست آوردن مجوز استفاده از چنین مطالب و مولفه های غیر اصلی، حمایت نماید. مگر آنکه "شرکت" خود دارای چنین مجوزی باشد. تمامی هزینه های مربوط به چنین مجوزی را "شرکت" می بایست پرداخت نماید.

 

11- مدت زمان اجرای صحیح نرم افزار

 

الف) مدت زمان صحیح اجرای نرم افزار همانگونه که در بند 4 تعریف شده است، بصورت زیر می باشد: "توسعه دهنده" تضمین می نماید که سیستم [نرم افزار و سخت افزار] به مدت [تعداد] روز پس از نصب آن با توجه به مشخصه های هر مرحله از قراردادها بدون هیچ گونه مشکلی اجرا خواهد شد.

 

در صورتیکه به علت مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری برنامه بصورت کامل عمل ننماید، "توسعه دهنده" هیچ مسئولیتی را نسبت به آن نخواهد داشت.

 

ب_ در صورت وجود مشکل در طول مدت [تعداد] روز، "شرکت" می بایست فورا بصورت تلفنی وی را نسبت به آن مطلع ساخته و سپس بصورت کتبی نامه ای را به وی در این خصوص ارسال نموده و می بایست اطلاعات و مستندات مربوط به مشکل بوجود آمده را به همراه نامه به وی ارسال نماید.

 

پ- پس از دریافت نامه کتبی، "توسعه دهنده" می بایست مشکل بوجود آمده را حل نماید. در صورتیکه مشکل بوجود آمده کمتر از مدت ]مدت[ رفع گردد، چنین مدت زمانی جزء زمان اجرای نرم افزار محسوب خواهد شد.

 

ت- در صورتیکه مشکل بوجود آمده در طول مدت [تعداد] روز حل نگردد، زمان اجرای نرم افزار از زمان تحویل جدید محاسبه خواهد شد. در صورت بروز چنین مشکلی، "شرکت" می بایست بصورت قسمت ب مشکل را به "توسعه دهنده" اطلاع دهد.

 

ث- در صورت وجود مشکل اساسی، "توسعه دهنده" می بایست در طول مدت [تعداد] روز تاریخ تحویل جدید را به "شرکت" ارائه نماید. تاریخ جدید تحویل نمی بایست بیش از تعداد [روز] پس از دریافت نامه "شرکت" باشد.

 

12-محرمانه بودن برنامه ها

 

طرفین توافق می نمایند تا تمامی اطلاعات و اسنادی که به  واسطه این قرارداد در اختیارشان قرار داده خواهد شد، جزء اطلاعات محرمانه می باشند و افشای آنها باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیری برای طرف مقابل خواهد شد. بنابراین طرفین توافق می نمایند که اطلاعات بدست آمده را بصورت محرمانه حفظ و نگهداری نموده و برای سایر افراد افشا ننمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- عدم رقابت

 

به جز مواردی که "شرکت" با آن توافق نموده است، "توسعه دهنده" نمی تواند در طول مدت همکاری خود با "شرکت" و همچنین [تعداد] ماه پس از پایان قرارداد خود با سایر "شرکت" های رقیب همکاری نماید.

 

14- نظریه های جدید

 

طرفین توافق می نمایند که اجرای این توافق نامه باعث بوجود آمدن اطلاعات، روش ها، مفاهیم و نظریه های جدیدی خواهد شد و چنین مواردی جزء دارایی های "شرکت" می باشند و "توسعه دهنده" نمی تواند بدون موافقت "شرکت" چنین مواردی را مورد استفاده شخصی قرار دهد و یا آنها را بفروش برساند و همچنین نمی تواند چنین اطلاعات و روش هایی را در اختیار سایر "شرکت" ها یا افراد دیگر قرار دهد.

 

15-حقوق شرکت در خصوص انعقاد قرارداد مشابه

 

"شرکت" مجاز می باشد با افراد دیگر نیز در خصوص چنین قراردادی همکاری نماید.

 

16- فسخ قرارداد

 

در صورتیکه "شرکت" با اطلاع قبلی "توسعه دهنده"، قرارداد را فسخ نماید، می بایست کل مبلغی که "توسعه دهنده" پس از ارائه برنامه تحویل خواهد گرفت را پرداخت نماید.

 

17- حقوق مربوط به عناوین و استفاده از نرم افزار و حق مالکیت

 

الف- تمامی نرم افزارهایی که توسط "توسعه دهنده" برای "شرکت" به منظور ارائه به مشتریان ایجاد شده و تمامی تغییرات و اطلاعات موجود در برنامه ها که توسط وی صورت گرفته است، متعلق به "شرکت" می باشد و وی هیچ گونه ادعایی را در این خصوص نمی تواند داشته باشد. "توسعه دهنده" می تواند در طول مدت توسعه برنامه و در طول مدت ضمانت نامه، مجوز غیر انحصاری را در اختیار داشته باشد. پس از پایان قرارداد مابین طرفین، "توسعه دهنده" در صورتیکه تمامی مبالغ خود را دریافت نماید، می بایست تمامی کپی های نرم افزار و همچنین اسناد مربوطه را به "شرکت" تحویل دهد.

 

ب- با توجه به بند 17، "شرکت" در زمان توسعه نرم افزار توسط "توسعه دهنده"، می تواند تغییراتی را در آن صورت دهند.  در طول زمان توسعه نرم افزار، "توسعه دهنده"، دارای حقوق انحصاری مربوط به نرم افزارهای ذکر شده در ذیل می باشد.

 

[لیست نمایید]

 

پ-در زمان فسخ قرارداد، "توسعه دهنده" می بایست تمامی فایل های مربوطه و همچنین تغییرات ایجاد شده بروی نرم افزار ها را به "شرکت" تحویل دهد. عدم تحویل برخی از فایل های بند 17_ب توسط "توسعه دهنده"، موجب مالکیت وی نخواهد شد.

 

ث- "توسعه دهنده" می تواند از تمامی نرم افزارهای ارائه شده، به جزء مواردی که در خصوص افشا و کپی برداری محصولات می باشد، را  بدون هیچ محدودیتی استفاده نماید.


18-

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33- استخدام "توسعه دهنده" توسط "شرکت"

 

در صورتیکه "شرکت"، "توسعه دهنده" را بعنوان کارمند خود به مدت 2 سال استخدام نماید، می بایست مبلغ کافی را بعنوان دستمزد استخدامی به وی پرداخت نماید. "شرکت" هیچ مسئولیتی را در قبال ایجاد خسارت به "توسعه دهنده" در خصوص استخدام وی نخواهد پذیرفت. در صورتیکه "توسعه دهنده" قرارداد خود را فسخ نماید، "شرکت" هیچ هزینه ای را به وی پرداخت نخواهد نمود.

 

34- قرارداد کامل

 

چنین قراردادی شامل قرارداد کامل می باشد، که تمامی قراردادهای قبلی بین طرفین را جایگزین می گردد.

 

 

شرکت                                                          توسعه دهنده

 

 

                                                                                                                                   _______

نماینده مجاز و دارای حق امضاء                                نماینده مجاز و دارای حق امضاء

                         

                                                                                                                                

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                            نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی

 

 

 

 

 

ضمیمه A

مشخصه های برنامه ای نرم افزار

 

1-     توصیف کاربردی هر یک از برنامه ها و همچنین قابلیت تغییر برنامه ها با توجه به دیدگاههای کاربر.

 

2-  توصیف تمامی فایل های استفاده شده و تغییر یافته و تمامی فایل های مربوطه و همچنین توصیف محدودیت های استفاده از نرم افزارها.

 

3-     توصیف اجرایی برنامه ها.

 

4-     نمونه هایی از داده ها، بازداده ها، گزارش ها، فاکتورها، فرمها و سایر محصولات

 

توجه: موارد ذکر شده در بالا، بعنوان مشخصه های برنامه ای نرم افزار می باشد. مشخصه های برنامه ای طی هر مرحل از قرارداد در همان مرحله ضمیمه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمیمه B

آزمایش پذیرش

 

1-     تمامی منوها می بایست انتخاب و اجرا گردنند.

 

2-     سیستم اجرایی.

 

3-     هزینه کل سیستم.

 

4-     تخصیص مسئولیت های پروژه.

 

5-     مشخصه های طراحی سیستم.

 

6-     آماده سازی سایت.

 

7-     ترکیب با سایر برنامه های موجود.

 

8-     سیستم امتیاز بندی.

 

9-     مراحل ارزش گذاری.

 

10-حل مشکلات.

 

11-اطلاعات آزمایش.

 

12-زمان مورد نیاز برای آزمایش.

 

13-صحت و توانایی تعمییر.

 

14-تکرار.

 

15-تکرار ایراد.

 

16-ایراد یابی.

 

17-خدمات نگهداری سالیانه که تا زمان پایان ضمانت نامه، موثر می باشد.

 

 


متنوع ترین اسناد تجاری و اداری، تهیه شده توسط برجسته ترین حقوق دانان و مشاوران بین المللی، پس از طی تجارب موفق در هزاران شرکت موفق، هم اکنون برای نخستین بار در ایران و به زبان فارسی در دسترس شماست.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//