تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرارداد نگهداری نرم¬افزار


 قرارداد نگهداری نرم¬افزار


قرارداد نگهداری نرم¬افزار

 

 

قرارداد نگهداری نرم­افزار


 

قرارداد نگهداری نرم­افزار

ما بین:          [نام ارائه کننده خدمات] ("ارائه ­کننده خدمات")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [نام مشتری] ("مشتری")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

مقدمات:

این قرارداد بیان ­کننده شرایط و قیودی است که تحت آن "ارائه کننده خدمات" برای "مشتری" خدمات نگهداری خاصی را در سایت­های مشخص "ارائه کننده خدمات" فراهم می­آورد (از اینجا به بعد با نام "محل(های) شبکه ارائه کننده خدمات " به آنها اشاره می­شود و در پیوست "الف" مشخص شده­اند). "مشتری" و "ارائه کننده خدمات" از اینجا به بعد بصورت جمع با لفظ "طرفین" و بصورت مفرد با عنوان "طرف" مورد خطاب قرار می­گیرند.

در حالی که، "ارائه کننده خدمات" برای "مشتری" نرم­افزار خاصی را با عنوان [نام نرم­افزار] (از اینجا به بعد از آن با عنوان "نرم­افزار تحت پوشش" یاد می­شود و در پیوست "ب" مشخص شده است) را پیرو قراردادی به تاریخ [تاریخ] ایجاد و پیاده سازی و اجرا نموده است؛ و

در حالی که، "ارائه کننده خدمات" نرم­افزار خاصی با عنوان [نام نرم­افزار] (از اینجا به بعد از آن با عنوان "نرم­افزار تحت پوشش" یاد می­شود و در پیوست "ب" مشخص شده است) را پیرو یک قرارداد پروانه نرم­افزار بین طرفین ("قرارداد پروانه") برای "مشتری" فراهم نموده است؛ و

حالا، با در نظر گرفتن قراردادها و سایت­های مشترک موجود در اینجا و به منظور سایر ملاحظات با ارزش و مناسب، اخذ و کفایت آنچه بدین وسیله تأیید می­شود، طرفین بصورت ذیل توافق می نمایند:

 

1.     دوره زمانی و فسخ

الف.    دوره اولیه این قرارداد باید در [تاریخ] آغاز شود، و به مدت [تعداد] سال ادامه یابد، و سپس باید در [تاریخ] فسخ شود.

 

 

 

 

ب.      این قرارداد پس از امضا توسط "مشتری" و سپس متعاقباً با پذیرش از سوی "ارائه کننده خدمات" الزام ­آور و لازم­ الاجرا خواهد بود و پس از پذیرش نرخ ­ها و صورت حساب های فراهم شده در این قرارداد توسط "ارائه کننده خدمات"، از اولین روز پس از چرخه صدور صورت­ حساب پس از تاریخ امضای "مشتری" ("تاریخ اجرا") لازم الاجرا خواهد بود.

پ.      هر یک از طرفین می­تواند این قرارداد را پس از گذشت [تعداد] روز کاری و با اطلاع کتبی قبلی به طرف دیگر، فسخ نماید.

ت.      اگر "مشتری" این قرارداد را پیش از انقضای دوره [تعداد] ساله اولیه فسخ نماید، "مشتری" علاوه بر تمام صورت­ حساب­ های قابل پرداخت و موعد رسیده های دیگر، به ازای هر مکان شبکه "ارائه کننده خدمات"، به "ارائه کننده خدمات" پرداخت خواهد نمود، که مبلغ باید در قبال خسارات مسجلی باشد که "مشتری" می­پذیرد که آنها منطقی و معقول هستند.

 

2.     پیش­ بینی­های مالی

[زمان و مواد قرارداد]

باید به میزان [نرخ] به ازای هر ساعت [یا "روز"، "هفته"، "ماه"] برای خدمات نگهداری بیان شده در این قرارداد به "ارائه کننده خدمات" پرداخت انجام شود. پرداخت ظرف [تعداد روزها] روز از تسلیم صورت ­حساب برای کار تکمیل شده به توسعه­ دهنده انجام می­شود. [اختیاری: "در صورتی که به صورت کتبی توسط "مشتری" موافقت نشده باشد، حداکثر مسئولیت "مشتری" برای تمام خدمات انجام شده در طول دوره این قرارداد نباید از [مبلغ] تجاوز کند."]

یا

[قرارداد قیمت ثابت]

کل مبلغ قرارداد باید در برنامه نگهداری، بیان شود. "مشتری" باید مجموع [مبلغ اولیه] را پس از امضای این قرارداد و مجموع [مبلغ تأیید شده توسط پلان] را پس از تأیید برنامه نگهداری توسط "مشتری" به توسعه­ دهنده بپردازد. باقیمانده مبلغ قرارداد باید به صورت اقساطی و مطابق با برنامه پرداخت موجود در برنامه نگهداری، قابل پرداخت باشد.

 

3.     توصیف خدمات نگهداری

الف. خدمات پشتیبانی

در طول دوره این قرارداد، "ارائه کننده خدمات" خدمات توصیف شده در اینجا در مورد نگهداری نرم­افزار تحت پوشش برای عملکرد مناسب آن را فراهم خواهد نمود و آن را از مواد معیوب رفع خواهد نمود تا نرم­افزار تحت پوشش به خوبی و مطابق سطح عملکردی مورد قبول، همانگونه که در قرارداد پروانه بیان شده، اجرا شود.

(1)  پاسخگویی خدمات. "ارائه کننده خدمات" برای "مشتری" شماره تلفن [شماره] را در دسترس می­گذارد تا "مشتری" خدمات مورد نیازش را در مورد نرم­افزار تحت پوشش اطلاع دهد. تلفن اضطرای مرکز پشتیبانی در طول ساعات کاری فعال است، ساعات کاری، شنبه تا پنج شنبه، به استثنای تعطیلات رسمی می باشد. پوشش بیشتر در صورت پرداخت دستمزد اضافی میسر خواهد بود. از تلفن اورژانس همچنین می­توان برای اطلاع رسانی به "ارائه کننده خدمات" در مورد مسائل مرتبط با نرم­افزار تحت پوشش و مجموعه اسناد و مدارک مرتبط با آن نیز استفاده نمود.

 

 

 

 

ب. پشتیبانی اصلاحی

در صورت آگاه شدن "ارائه کننده خدمات" از یک خطا، عیب، خرابی یا عدم ­مطابقت در نرم­افزار تحت پوشش از جانب "مشتری" و از طریق تلفن اضطرای مرکز پشتیبانی، "ارائه کننده خدمات" باید به صورتی که در زیر آمده پاسخ دهد:

مشکل 1: به وجود آمدن یک وضعیت اورژانسی که در آن نرم­افزار تحت پوشش غیرقابل استفاده است، نتایج نادرست تولید می­نماید، یا به طور فاجعه­ آمیزی ناموفق است.

پاسخ: "ارائه کننده خدمات" توسط یک شخص شایسته از کارکنانش پاسخی برای تشخیص و تصحیح مشکل 1 تا جایی که به صورت معقولی ممکن است در سریع­ترین حالت فراهم می­نماید، اما در هر پیشامدی پاسخ از طریق تلفن ظرف [مقدار] ساعت فراهم خواهد شد. "ارائه کننده خدمات" از نهایت تلاشش برای حل مشکل 1 در کمتر از چهل و هشت (48) ساعت استفاده خواهد نمود. این راه­ حل تحت عنوان یک "پلاق این"  اورژانسی یا دورزن[1] به "مشتری" تحویل خواهد شد. اگر "ارائه کننده خدمات" یک دورزن قابل قبول تحویل دهد، طبقه­بندی مشکل به مشکل 2 منتقل خواهد شد.

مشکل 2: به وجود آمدن یک وضعیت آسیب زننده خسارت­ بار که در آن عملکرد (خروجی یا جوابگویی) نرم­افزار تحت پوشش زیر بارهای منطقی و معقول اساساً کاهش یابد، که این امر می تواند تأثیر و ضربه شدیدی بر استفاده از آن داشته باشد. نرم­افزار تحت پوشش، قابل استفاده می باشد، اما بطور عمده اساساً ناقص و معیوب است. یک یا چند از کارکرد های اصلی یا دستوراتش غیر قابل ­استفاده می­باشد. یا اینکه استفاده از آن به صورت دیگری اساساً آسیب زننده می باشد.

پاسخ:"ارائه کننده خدمات" توسط یک شخص شایسته از کارکنانش پاسخی برای تشخیص و تصحیح مسأله مشکل 2 تا جایی که به صورت معقولی ممکن است در سریع­ترین حالت فراهم می­نماید، اما در هر پیشامدی پاسخ از طریق تلفن ظرف چهار (4) ساعت فراهم خواهد شد. "ارائه کننده خدمات" از نهایت تلاشش برای حل مسائل مشکل 2 ظرف پنج(5) روز استفاده خواهد نمود. این راه­ حل تحت همان قالبی که در مسائل مشکل 1 استفاده گردید عرضه می­شود. اگر "ارائه کننده خدمات" یک دورزن قابل قبول برای مشکل 2 تحویل دهد، طبقه ­بندی مشکل به مشکل 3 منتقل خواهد شد.

مشکل 3: به وجود آمدن یک وضعیت نا مناسب که در آن نرم­افزار تحت پوشش قابل استفاده می باشد، اما کارکرد آن به شیوه­ای نیست که بتوان به آن مناسب یا بهینه و کارا اطلاق نمود، و کاربر از مشکل قابل توجهی رنج می­برد.

پاسخ: "ارائه کننده خدمات" نهایت تلاشش را می­کند تا مسائل مشکل 3 را در نسخه نگهداری بعدی حل نماید.

مشکل 4: به وجود آمدن یک وضعیت قابل توجه که در آن استفاده به طریقی تحت تأثیر قرار می­گیرد که به صورت معقولانه توسط یک تغییر در مستندات یا توسط یک نسخه منظم در آینده از جانب "ارائه کننده خدمات" قابل تصحیح است.

پاسخ: "ارائه کننده خدمات" مطابق توافق طرفین یک یا چند بسته اصلاحی برای مسائل مشکل 4 در نسخه­های نگهداری آینده، ارائه می­کند.

 

پ. خدمات نگهداری

در طول دوره این قرارداد، "ارائه کننده خدمات" با فراهم­ سازی بروز رسانی ­ها و اصلاحات نرم افزاری برای "مشتری" همانگونه که توسط "ارائه کننده خدمات" در مورد نرم­افزار تحت پوشش

 

 

 

 

تحت نگهداری عموماً به دارندگان پروانه­اش پیشنهاد شده است، از نرم­افزار تحت پوشش نگهداری خواهد نمود ("بروز رسانی­ها"). تمام بروز رسانی­ها و اصلاحات نرم­افزاری فراهم شده برای "مشتری" توسط "ارائه کننده خدمات" پیرو شرایط این قرارداد باید مشروط به شرایط و قیود قرارداد پروانه بین طرفین باشد. بروز رسانی­ها بر مبنای "در صورت امکان"، فراهم خواهند شد و شامل موارد فهرست شده در زیر می­باشند:

(1)  اصلاح خطاها؛

 

(2)  اصلاحاتی برای نرم­افزار تجاری خدمات داده­ای فراهم شده توسط "ارائه کننده خدمات" برای به روز نگه ­داشتن با تغییرات در خدمات تجاری داده­ای یا به عنوان اصلاحات صورت گرفته توسط "ارائه کننده خدمات"؛

 

(3)  اصلاحاتی برای به روز نگه­ داشتن به وسیله نسخه­های سیستم عامل فروشنده سخت افزار جاری، همانطور که از "ارائه کننده خدمات" نیز در دسترس است، به شرطی که نسخه سیستم عامل فروشنده سخت ­افزار جاری هم باینری باشد و هم منبع آن سازگار با نسخه سیستم عاملی که اکنون توسط "ارائه کننده خدمات" پشتیبانی شده است، یکسان باشد؛

(4)  اصلاحات عملکردی برای نرم­افزار تحت پوشش.

 

(5)  بروز رسانی­ها شامل موارد زیر نمی باشد:

 

(الف) بسط ­های پایه­ای شامل بسط­ های محصول برای (1) قالب­های سخت­افزاری مختلف؛ (2) قالب­های سیستم ایجاد پنجره مختلف؛ (3) قالب­های سیستم عامل مختلف؛ و

 

(ب) کارکردهای جدید مانند (1) عاملیت جدید در زیر ساختار تحویل داده تجاری؛ (2) تغذیه داده تجاری جدید؛ (3) کاربردهای جدید؛ و (4) ابزارهای جدید برای ارائه.

بروز رسانی­ها در قالب قابل خواندن برای ماشین فراهم می­شوند و بروز رسانی­های مستندات مربوطه در قالب نسخه چاپی خواهند بود. تمام این تحویل­ها باید با یک تک ارتباط برای یک تک "مشتری" از طریق نقطه توزیع تخصیص داده شده و مشخص شده در پیوست "الف" انجام شوند. تکثیر، توزیع و نصب بروز رسانی­ها بر عهده "مشتری" است. بنا به درخواست، "ارائه کننده خدمات" مساعدت در محل را برای نصب بروز رسانی­ها بر یک پایه زمانی با هزینه "مشتری" فراهم خواهد نمود.

"ارائه­ کننده خدمات" خدمات پشتیبانی را برای نسخه­های قبلی نیز برای یک دوره حداقل شش(6) ماهه پس از عرضه عمومی نسخه­های جدید یا بروز رسانی نرم­افزار فراهم خواهد نمود. بعد از این زمان، "ارائه کننده خدمات" باید مسئولیت دیگری برای پشتیبانی و نگهداری از نسخه­های پیشین نداشته باشد.

"ارائه­ کننده خدمات" هیچ مسئولیتی برای درستی، عملکرد یا هر گونه ناسازگاری منتج در مورد نسخه­های جاری یا آتی نرم­افزار تحت پوشش، نخواهد پذیرفت، در صورتیکه "مشتری" تغییراتی را در پیکربندی نرم­افزاری/سخت ­افزاری سیستم یا اصلاحاتی را در کد منبع داده شده، انجام دهد و این تغییرات بر عملکرد نرم­افزار تحت پوشش تأثیر گذاشته باشد و بدون اطلاع قبلی و

 

 

 

 

 

تأییدیه کتبی توسط "ارائه کننده خدمات" صورت گرفته باشند. "ارائه کننده خدمات" هیچ مسئولیتی در قبال اجرا یا عملکرد هیچ برنامه شخص ثالث یا نوشته شده توسط "مشتری" برای خود فرض نمی­کند.

 

ت. خدمات غیر مشمول

خدمات نگهداری شامل هیچ یک از موارد زیر نمی­شوند: (1) خدمات برنامه ­نویسی سفارشی؛ (2) پشتیبانی در محل، شامل نصب نرم­افزار یا سخت ­افزار؛ (3) پشتیبانی از هر نرم­افزاری که نرم­افزار تحت پوشش نیست؛ (4) آموزش؛ (5) مخارج معقول و هزینه­های واقعی، شامل سخت­افزار و مواد مربوطه.

 

.4

.8کلیات

الف.    این قرارداد بیان ­کننده تمام تفاهمات بین طرفین در خصوص این موضوع است و بر هر بحث یا ارائه قبلی بین آنها با توجه به آن برتری و اولویت دارد. تمام تغییرات این قرارداد باید کتبی و امضا شده توسط طرفین باشند.

ب.      هیچ یک از طرفین نمی­توانند از نام، علایم تجاری، نشان خدماتی یا علامت و شعار طرف دیگر در هرگونه تبلیغات، نسخه­های خبری یا به هر شیوه دیگری بدون توافق کتبی آن طرف استفاده کنند.

پ.      "مشتری" نمی­تواند این قرارداد یا هیچ یک از حقوق تحت آن را بدون توافق کتبی "ارائه کننده خدمات" که نباید البته بطور غیرمعقولی از اعطای آن خودداری شود، واگذار کند.

ت.      تمام تجهیزات فراهم شده برای "ارائه کننده خدمات" توسط "مشتری" تحت این سند برای استفاده در رابطه با خدمات ارتباطی "ارائه کننده خدمات" باید در حدود تعرفه"ارائه کننده خدمات" به عنوان "تجهیزات پایانه فراهم شده توسط مشتری" فرض شوند.

ث.      حقوق مربوطه و تعهدات طرفین باید پس از فسخ این قرارداد نیز به قوت خود باقی نماند.

ج.       تمام اطلاعیه­ها، درخواست­ها، مطالبات یا ارتباطات لازم یا مجاز تحت این سند باید کتبی بوده و شخصاً یا به وسیله تلکس، تلگراف یا پست رسمی ثبت ­شده یا اکسپرس به آدرس­های مربوطه بیان شده در زیر (یا به آدرس­های دیگری که بصورت کتبی توسط هر یک از طرفین به دیگری اعلام می­گردد) تحویل داده شوند. تمام اطلاعیه­ها، درخواست­ها، مطالبات یا ارتباطات باید به محض تحویل شخصی یا در روز کاری پس از تاریخ تلکس، تلگراف، یا پست، یا در زمان دریافت اگر توسط پست رسمی ثبت ­شده یا اکسپرس ارسال شده­اند، اجرایی و معتبر فرض شوند.

 

در صورت ارسال به "ارائه کننده خدمات":

[ارائه­کننده خدمات]

[قابل توجه]

[آدرس کامل]

 

 

 

 

در صورت ارسال به "مشتری":

[مشتری]

[قابل توجه]

[آدرس کامل]

 

1.     قانون حاکم و قابل اعمال

این قرارداد و هر دعوی برآمده از روابط بین طرفین در مورد این قرارداد، باید توسط قانون [استان/کشور] کنترل و نظارت شود، به استثنای قوانینی که کاربرد قوانین حوزه قانونی را هدایت و مدیریت می­کنند.

 

2.     پیش­ بینی دستمزدهای وکالت

در هر مرافعه و دعوی و اقدام قانونی، داوری، یا سایر دادرسی­ها که در آن یک طرف به دنبال اجرای حقوقش تحت این قرارداد (خواه طبق قرارداد، بی­عدالتی یا هر دو) یا به دنبال دادخواستی از هر یک از حقوق و تعهدات تحت این قرارداد،می باشد، طرف غالب باید دستمزدها، هزینه­ها و مخارج متحمله معقول و منطقی وکالت را بپردازد.

 

در حضور شاهدان، طرفین توافقنامه فوق را در تاریخی که مقدمتاً در بالا عنوان شد، امضاء نمودند.

 

 ارائه­ کننده خدمات                                          مشتری

 

                                                                                                                    __

نماینده مجاز و دارای حق امضاء                          نماینده مجاز و دارای حق امضاء

                                                _____                                                 ________

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                            نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست الف

محل­(های) شبکه "ارائه کننده خدمات"


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست ب

نرم­ افزار تحت پوشش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

در اینجا تنها بخش کوچکی از اسناد برای ارزیابی آنچه که این مستندات می تواند برای شما انجام دهد در اختیارتان قرار داده شده است. با خرید نرم افزار مستندات "کسب یار" و دریافت کامل فایلها به مخزن انبوهی از شگفت انگیز ترین ابزارهای تحول سازمان و کسب و کارتان دست پیدا خواهید کرد.
همین الان با خرید "کسب یار" به تعداد 1700 سند در بیش از 7000 صفحه دسترسی داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//