تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه


 قرارداد توسعه


قرارداد توسعه

 

 

قرارداد توسعه


قرارداد توسعه

ما بین:          [نام شرکت شما] ("مشتری")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [نام طرف دوم]  ("توسعه دهنده")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

از آنجایی که:

1.     "مشتری" در تجارت [مشخص کنید] فعالیت می نماید و درخواستی را برای طرح پیشنهادی که به این سند، تحت عنوان جدول "الف" پیوست شده، آماده و تسلیم "توسعه دهنده" نموده است و این پیوست بیان ­کننده نیازمندی­های "مشتری" برای یک سیستم تجاری رایانه­ای است که نیاز­های [توصیف کنید، مثلاً مدیریت انبار، حسابداری، و اداری] "مشتری" را برآورده خواهد نمود.

 

2.     در پاسخ به این درخواست برای طرح پیشنهادی، "توسعه دهنده" طرح پیشنهادی را که تحت عنوان جدول "ب" به این سند پیوست شده، آماده نموده و تسلیم "مشتری" نموده است و "مشتری" نیز آن را پذیرفته است.

 

3.     "مشتری" هم ­اکنون نیازمند یک سری از ویژگی­های کارکردی است که در درخواست مطرح شده برای طرح پیشنهادی مذکور گنجانده شده و به صورت مبسوط آمده­اند و طرح پیشنهادی برای فراهم ­سازی توصیف جزئیات  [مشخص کنید]، می باشد که پایه­ای برای توسعه و پیاده­سازی [مشخص کنید] مذکور تشکیل می­دهد.

 

4.     "توسعه دهنده" تضمین نموده است که دارای ظرفیت و توانایی حرفه­ای لازم برای تولید چنین ویژگی­های کارکردی است و بر پایه آن، "مشتری" قصد خرید و "توسعه دهنده" تمایل به تحویل خدماتش تحت شرایط و قیود بیان شده دارد.

"با در نظر گرفتن" توافق مربوطه که در اینجا در این خصوص گنجانده شده، طرفین بصورت ذیل توافق می­نمایند:

 

 

 

 

 

1.     تعاریف

 

1.1            کلیات

به جز مواردی که در اینجا صراحتاً بیان می­شوند، تمام عبارات مربوط به "صنعت پردازش داده" در این قرارداد باید دارای معانی تعیین شده توسط لغت نامه "سیستم­های پردازش اطلاعات" ]کشور[ باشد. ([تعداد]- [سال]) و توسط [نام شرکت] منتشر شده است، [آدرس کامل] کپی ­رایت [سال].

1.2            موارد خاص

 

(1)  همانطور که در این قرارداد و در هر جدول و اصلاحیه­ای که به این سند در این خصوص پیوست می­شود و هر سندی که باید به موجب این قرارداد امضاء و تحویل شود و در هر سندی که به شرط تکمیل این تراکنش مد نظر در اینجا، رعایت می­شود، عبارات و کلمات زیر باید دارای همین مفهوم و محتوا تلقی شوند، به ترتیب:

(الف) "طرح توسعه" به معنای فعالیت­ها و اقدامات مشخص شده در جدول "پ" برای توسعه و تحویل ویژگی­های کارکردی می باشد؛

(ب) "جدول توسعه" به معنای تاریخ­های معتبر برای طرح توسعه می باشد، همانطور که در جدول "ت" بیان شده است؛

(پ) "ویژگی­های کارکردی" به معنای مشخصاتی است که توسط "توسعه دهنده" با همکاری "مشتری" فراهم شده است که بر مبنای درخواست مطرح شده برای طرح پیشنهادی مس باشد و در محتوا مطابقت خواهد نمود، اما نه اینکه لزوماً ترکیبی سخت و تغییر ناپذیر و غیر قابل­ انعطاف برای نیازمندی­های مشخص شده در نیازمندی­های محتوایی ویژگی­های کارکردی باشد و در زمان تکمیل، کاملاً توصیف­گر سیستم تجاری رایانه­ای موردنیاز به جای یک سیستم در سطح فنی باشد؛

(ت) "نیازمندی­های محتوایی ویژگی­های کارکردی" یعنی همان جدول "ث" که به این سند پیوست شده است؛

(ث) "جدول پرداخت" یعنی همان قیود و شرایط پرداخت مبلغ که تحت عنوان جدول "ح" به این سند پیوست شده­اند، و

(ج) "مبلغ" به معنای کل دستمزدها و مخارج قابل پرداخت و موعد رسیده توسط "مشتری" به "توسعه دهنده" برای ویژگی­های کارکردی می باشد، همانطور که در جدول "خ" بیان گردیده و به این سند پیوست شده است.

 

1.3            جدول­ها

موارد زیر جدول­های پیوست شده به این قرارداد هستند و جزیی از این سند به حساب می­آیند و در نتیجه باید به عنوان بخشی از آن فرض شوند:

شماره جدول                               توضیح جدول

 

 

 

 

 

"الف"                                         درخواست برای طرح پیشنهادی

"ب"                                           طرح پیشنهادی

"پ"                                           طرح توسعه

"ت"                                           جدول توسعه

"ث"                                           نیازمندی­های محتوایی ویژگی­های کارکردی

"ح"                                            مبلغ و جدول پرداخت

 

 

2.     قرارداد

مشروط به شرایط و قیود مشروحه، "توسعه دهنده" برای توسعه و تحویل به "مشتری" و "مشتری" نیز برای پذیرفتن ویژگی­های کارکردی از "توسعه دهنده" موافقت می­نمایند.

 

3.     تغییرات

مبلغ همانی مقداری می باشد که در جدول "خ" بیان شده و باید طبق جدول "ح" توسط "مشتری" به "توسعه دهنده" پرداخت گردد. به جز مواردی که در این قرارداد ذکر شده، تمام دستمزدها و مخارج مرتبط با خدمات انجام شده توسط "توسعه دهنده" تحت این قرارداد، در مبلغ لحاظ شده­اند.

 

4.     مسئولیت­های توسعه

 

4.1            "توسعه دهنده"

"توسعه دهنده" باید مسئول ایجاد روش­های توسعه، هدایت و مدیریت جمع­آوری حقایق و آنالیز و تحلیل، ارزیابی امکان گنجاندن هر یک از بخش­های سیستم تجاری جاری به سیستم پیشنهادی و مفاد و پیش­بینی­های خدمات کار آزموده و مجرب و پرسنل لایق برای انجام تعهدات مذکور باشد.

 

4.2            "مشتری"

در تمام اوقات در طول توسعه ویژگی­های کارکردی، "مشتری" باید همکاری مناسبی با تمام پرسنل داشته باشد، دسترسی به رکوردهای تجاری و اطلاعاتش را میسر سازد و تسهیلات مناسبی فراهم آورد تا اینکه "توسعه دهنده" به هیچ وجه در انجام بهینه تعهداتش خود با مانعی روبرو نشود.

4.3            دو جانبه

هر دو طرف باید نماینده­های واجد شرایط شایسته­ای را انتخاب نمایند که این نمایندگان باید در

 

 

 

 

 

دیدارهای منظمی که طبق توافق توسط طرفین به منظور تبادل اطلاعات هم در سطح فنی و هم در سطح تجاری و نیز برای سازماندهی و هماهنگی و برنامه­ریزی چنین فعالیت­هایی البته در صورت لزوم یا در رابطه با توسعه ویژگی­های کارکردی برنامه­ریزی شده، حضور یابند. در چنین دیدارهایی، "توسعه دهنده" باید گزارشات کتبی منظمی از میزان پیشرفت توسعه ویژگی­های کارکردی را به "مشتری" ارائه دهد و بعد از چنین دیدارهایی، "مشتری" باید فوراً نظرات کتبی خود را در خصوص این گزارشات پیشرفت، تحویل دهد.

 

5.     مالکیت

 

5.1            توضیح معنا و منظور

 

(1)  مشروط به پاراگراف (2)5.1، به منظور اهداف این پاراگراف، "توسعه دهنده" به موجب این سند، موافقت می­کند که مفهوم ویژگی­های کارکردی باید بسط داده شود تا شامل هر یک از و تمام کارها، فایل­ها و سایر موارد تولید شده در حین این توسعه که توسط این قرارداد پیش­بینی شده است، گردد.

 

(2)  "مشتری" بدین وسیله تأیید و موافقت می­کند که ممکن است برای "توسعه دهنده" لازم یا مطلوب باشد که اطلاعات یا سیستم­های اختصاصی خاصی را در ویژگی­های کارکردی بگنجاند، بنابراین "مشتری" بدین وسیله صراحتاً موافقت می­کند که برای اهداف و مقاصد این پاراگراف ویژگی­های کارکردی نباید فرض شود که شامل چنین اطلاعات اختصاصی "توسعه دهنده" که "توسعه دهنده" صراحتاً با عنوان اطلاعات اختصاصی مشخص می­کند، باشد.

 

5.2            کلیات

"توسعه دهنده" بدین وسیله تأیید و موافقت می­کند که تمام حقوق، عناوین و منافع مربوط به ویژگی­های کارکردی و تمام کپی­های متعلق به آن، دارایی "مشتری" هستند و باید دارایی "مشتری" باقی بمانند و نیز تمام حقوق مالکیت معنوی شامل: کپی­ رایت، نشان تجاری و اسرار تجاری موجود در ویژگی­های کارکردی و هر گونه تغییر، اصلاح یا تعویضی در آن خواه توسط "مشتری" انجام شود خواه توسط "توسعه دهنده"، متعلق به "مشتری" می باشد و متعلق به "مشتری" باقی خواهد مانند. "توسعه دهنده" نباید اقدام به فروش، انتقال، انتشار، افشاء، نمایش یا به هر صورت دیگری در دسترس قرار دادن ویژگی­های کارکردی، عناصر تشکیل ­دهنده­اش یا کپی­های متعلق به آن به هر شخص، بنگاه، شرکت یا مؤسسه تجاری دیگری بنماید و علاوه بر این "توسعه دهنده" توافق می­نماید که از ویژگی­های کارکردی و تمام کپی­های متعلق به آن حفاظت و پشتیبانی کند، مانند نگهداری از حقوق "مشتری" از این حیث و بدون محدود نمودن عمومیت موارد مذکور، همان حفاظت­ها را برای محرمانه نگه داشتن اسرار تجاری همانطوری که برای اسرار تجاری خودش این کار را انجام می­دهد، برقرار نماید و علاوه بر این بدون محدود نمودن عمومیت موارد مذکور، اقدامات مناسب را بوسیله تعلیم دادن یا توافق با کارکنان، کارمندان یا مأمورانش که دسترسی مجازی به ویژگی­های کارکردی یا کپی­های متعلق به آن دارند، اتخاذ کند، تا تعهداتش در ذیل را انجام دهد.

 

 

 

 

 

5.3            بقاء

این پاراگراف باید پس از فسخ و ابطال این قرارداد به قوت خود باقی بماند.

 

6.     محرمانگی کلی

علاوه بر مفاد محرمانگی بیان شده در پاراگراف 5، هر دو طرف بدین وسیله موافقت می­کنند که هر گونه اطلاعات محرمانه­  متعلق به طرف دیگر که باید در زمان انجام نیازمندی­های این قرارداد به دست آورده شود، یا مواردی که مستقیماً به این قرارداد تعلق دارند، مانند مبلغ، باید توسط دریافت ­کننده مانند اطلاعاتی که متضمن اسرار تجاری و داده­های محرمانه خودش است حفاظت شود و به صورت امانی نزد طرف دریافت ­کننده بماند تا از آن فقط در جهت پیشبرد اهداف قرارداد استفاده کند. این پاراگراف پس از فسخ این قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند.

 

7.     ...

 

مشتری                                                         توسعه دهنده

 

                                                                                                                   

نماینده مجاز و دارای حق امضاء                          نماینده مجاز و دارای حق امضاء

                                   _____                                                     ________

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                            نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی
جدول الف

درخواست برای طرح پیشنهادی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

جدول ب

طرح پیشنهادی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول پ

طرح توسعه


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ت

جدول توسعه


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ث

نیازمندی­های محتوایی ویژگی­های کارکردی1.     مرور کلی

 

(1)  توصیف روایی کارهای شرکت که باید مشخص شود، شامل واسطه ­هایی به سایر کارهای شرکت؛

 

(2)  توصیف روایی و نمودارهایی از جریان داده­های پیشنهادی در حدود شرکت "مشتری"؛

 

(3)  توصیف روایی و نمودارهایی از پیکربندی سیستم رایانه­ای پیشنهادی و محل­(ها)؛

 

(4)  توصیف روایی از تسهیلات پشتیبانی، روش­های امنیتی، نیازمندی­های ممیزی و کنترل­ها؛

 

(5)  توصیف روایی از نیازمندی­های ارتباطات از راه دور.

 

2.     ورودی

(1)  آرایش هر تصویر یا سند ورودی با مشخص نمودن هر ناحیه بصورت مجزا؛

 

(2)  پیوست به هر آرایش، توصیفی از هر ناحیه، شامل:

 

(الف) منبع اطلاعات هر ناحیه

 

(ب) اندازه ناحیه (مثلاً 4 کاراکتر)

 

(پ) محدودیت­های محتویات ناحیه (مثلاً فقط کاراکترهای الفبا، غیر الزامی برای تمام ورودی­های سند، کاراکترهای عددی فقط بین 1000 الی 2000، غیره)

 

(ت) نیازمندی­های ذخیره­سازی ناحیه (مثلاً نگهداری در فایل یا گردآوری به مدت 2 سال)؛

 

(3)  پیوست اضافی به هر آرایش، یک توصیف کلی از صفحه یا سند ورودی شامل:

(الف) هدف صفحه یا سند؛

 

(ب) فرکانس ورودی؛

 

(پ) بیشینه و کمینه حجم ورودی مورد انتظار؛

 

(4)  فرهنگ داده – جزئیات فرهنگ داده شامل لیستی از تمام عنصرهای داده­ای که باید در سیستم با نام­های ثابت مشخص، توصیفات، ساختار، مشخصات و روابط وارد شوند.

 

3.     خروجی

 

(1)  آرایش هر صفحه خروجی، نسخه چاپی یا فایل با مشخص نمودن هر ناحیه بصورت مجزا؛

 

(2)  پیوست به هر آرایش، توصیفی از ناحیه شامل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(الف) فرمول محاسبه یا عنصر(های) خروجی که منبع ناحیه است؛

 

(ب) اندازه و ماهیت ناحیه؛

 

    (3) پیوست اضافی به هر آرایش، توصیفی کلی از هر خروجی شامل:

 

          (الف) هدف از نوع خروجی؛

 

(ب) فرکانس؛

 

(پ) حجم­ها؛

 

(ت) نوبت­های ترتیب.

 

4.     جایگزین برای سیستم­های برآمده از "مشتری" با استفاده از یک پایگاه داده

 

(1)  توصیفی از روش پرسش

 

5.     نیازمندی­های بهبود (اختیاری)

 

(1)  توصیفی از فضای فایل برای داده­های اضافی مورد انتظار؛

 

(2)  توصیفی از خروجی­های محتمل؛

 

(3)  توصیفی از نیازمندی­های اتصال بالقوه به سایر سیستم­ها.

 

6.     موضوعات فنی

 

(1)  زبان برنامه ­نویسی؛

 

(2)  تغییرات سیستم عامل؛

 

(3)  سایر ویژگی­های فنی.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

پیوست ج

مبلغ و جدول پرداخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برای دستیابی آسان شما به سند دلخواه، اسناد در بخشهای مختلف تفکیک و دسته بندی شده است برای استفاده آسان از آنها تنها چند کلیک فاصله دارید.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//