تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه


 قرارداد توزیع


قرارداد توزیع

 

 

قرارداد توزیع

 


قرارداد توزیع

 

ما بین:          [نام شركت شما] ("كارفرما") "شرکت"ی كه تحت قوانین [استان] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد.

 

[آدرس كامل شما]

 

 

و:                 [نام توزیع کننده] ("توزیع کننده") شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا "شرکت"ی كه تحت قوانین [استان] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد.

 

[آدرس كامل]

 

منعقد، و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

 

شرح محتویات:

 

از آنجایی که "شرکت" برنامه های کامپیوتری مشخصی که در ضمیمه "الف" قید شده اند را تولید نموده و از "توزیع کننده" درخواست بازاریابی و توزیع این محصولات را دارد؛ و

 

از آنجایی که "توزیع کننده" در تجارت توزیع و بازاریابی محصولات کامپیوتری فعالیت داشته و همچنین علاقمند به توزیع محصولات "شرکت" می باشد.

 

با توجه به توافقات مشترک به عمل آمده، طرفین در خصوص موارد ذیل توافق می نمایند:

 

 

1- تعاریف:

 

در صورت استفاده از عبارات و واژگان ذیل در هر قسمتی از این توافق نامه، تعاریف تعیین شده مد نظر می باشد.

 

"توافق نامه" شامل خود توافق نامه و تمامی اسناد و صفحات ضمیمه شده که ممکن است در چهار چوب شرایط توافق نامه مورد بازبینی و تغییر قرار گیرند.

 

"وابستگان" شامل تمامی "شرکت" های وابسته و تحت کنترل و حمایت "شرکت" می باشد. وابستگان به افراد و یا سایر سازمان هایی که بیش از 25% سهام "شرکت" را در اختیار  داشته و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در "شرکت" حق رای داشته باشند نیز اطلاق می شود.

 

"مشتری یا کاربر" به افراد یا "شرکت" هایی اطلاق می گردد که محصولات "شرکت" را خریداری و یا اجاره می نمایند.

 

"محل تحویل" محلی که امکانات "شرکت" و یا "توزیع کننده" در آنجا قرار دارد. آدرس محل: [آدرس].

 

"جدول" که شامل  جدول های ضمیمه شده به این توافق نامه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"محصولات" شامل تمامی موارد ذکر شده در جدول "الف" می باشد. ممکن است برخی از محصولات از جدول "الف" حذف و یا اضافه شود و همچنین "شرکت" می تواند برخی از ویژگی های محصولات را تغییر دهد که در این حالت می بایست بصورت کتبی "توزیع کننده" را نسبت به آن مطلع نماید. تمامی تغییرات، [تعداد] روز پس از ارسال اطلاعیه به "توزیع کننده" قابل اجرا می باشند.

 

"مشخصات" که شامل مشخصات قید شده در جدول "ت" می باشند.

 

"حوزه فعالیت" که شامل محل مشخص شده در جدول "ب" می باشند.

 

"علایم تجاری" شامل تمامی لوگو ها، علایم و برچسب های تجاری که برای عرضه و یا توصیف محصولات "شرکت" بکار می روند، بوده  و در جدول "ث" قید شده اند.

 

 

2- انتخاب توزیع کننده

 

1-2 انتخاب

 

بدین وسیله "شرکت"، "توزیع کننده" را بعنوان "توزیع کننده" غیر انحصاری محصولات خود در حوزه فعالیت مشخص شده در جدول "ب" انتخاب می نماید و "توزیع کننده" نیز این مسئولیت را می پذیرد. "شرکت" هیچ گونه حقی جهت جلوگیری از توزیع و یا فروش محصولات خود توسط "توزیع کننده" را نخواهد داشت.

 

یا

 

"شرکت" "توزیع کننده" را بعنوان مسئول توزیع محصولات خود در ناحیه مربوط به خود انتخاب می نماید و وی نیز چنین انتخابی را می پذیرد.

 

الف- "شرکت" تا جایی که قانون آن را مجاز می داند 1- می تواند "توزیع کننده" دیگری را در همان منطقه انتخاب نماید. 2- "شرکت" و سایر وابستگان مجاز نمی باشند محصولات خود را به جزء "توزیع کننده" به شخص دیگری فروخته و یا اجاره دهند (به جز مواردی که در قرارداد قید شده است.  3- از فعالیت هر شخص دیگری جهت بازیابی محصولات و توزیع آنها در ناحیه خود جلوگیری نماید.

 

ب- "شرکت" و وابستگانش می توانند بخشی از محصولات تولیدی خود را فروخته و یا اجاره دهند (علاوه بر محصولات فروخته شده توسط "توزیع کننده") و همچنین "توزیع کننده" پس از فروش و یا اجاره محصولات می بایست به "شرکت" و وابستگانش اطلاع دهد و در صورت فروش محصولات توسط "شرکت" و یا وابستگانش می بایست [مبلغ] درصدی را به "توزیع کننده" پرداخت نماید. چنین مبلغی مربوط به هزینه تبلیغات و سایر هزینه هایی می باشد که "توزیع کننده" متحمل شده است. چنین عاملی بروی هیچ یک از حقوق و مسئولیت های هزینه "توزیع کننده" تاثیر نمی گذارد.

 

 

3- مجوز

 

1-3 مجوز توزیع محصولات

 

"توزیع کننده" می بایست محصولات "شرکت" را به کاربرانی ارائه نماید که دارای مجوز استفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از آن  می باشند، به جزء مواردی که در توافق نامه قید شده باشد. "توزیع کننده" تنها به محصولات دسترسی داشته و به فایل اصلی آنها دسترسی نخواهد داشت. "توزیع کننده" به هیچ عنوان حق ایجاد تغییرات در کپی محصولات را نخواهد داشت. همچنین کاربران حق کپی برداری، توزیع و یا فروش محصولات خریداری شده را نخواهد داشت، مگر آنکه بر طبق توافق نامه مجاز به انجام چنین کاری باشند.

 

 

2-3 ناحیه

 

"توزیع کننده" تنها مجاز می باشد تا محصولات "شرکت" را در ناحیه ای که در توافق نامه تعیین شده است بفروش برساند. "شرکت" می تواند ناحیه فعالیت "توزیع کننده" را [تعداد] روز پس اعلام کتبی به وی تغییر دهد.

 

 

3-3 مجوز محصولات فروخته شده به کاربران

 

با توجه به مجوز "توزیع کننده" در خصوص فروش و توزیع محصولات، کاربران نیز می بایست قرارداد مجوز کاربران را رعایت نمایند، که به صورت جدول "پ" ضمیمه گردیده است. "توزیع کننده" نمی بایست در خصوص شرایط و الزامات ذکر شده در توافق نامه مجوز کاربران را لغو نماید و همچنین نمی بایست با هیچ یک از شرایط و ضوابطی که در جدول "پ" ذکر نشده است موافقت نماید. در صورت عدم پذیرش شرایط و الزامات توافق نامه مجوز کاربران، "شرکت" هیچ گونه مسئولیتی را در این رابطه نخواهد پذیرفت.

 

 

 

4-3 تغییر محصولات

 

"شرکت" مجاز می باشد تا محصولات خود را در زمانهای مختلف تغییر دهد. بعلاوه [تعداد] روز، پیش از اعلام کتبی به "توزیع کننده"، "شرکت" می تواند برخی از محصولات را از جدول "پ"  حذف نماید. پس از دریافت اطلاعیه "شرکت" در خصوص تغییرات ایجاد شده در مورد محصولات، "توزیع کننده" می بایست محصولات را با شرایط جدید ارائه نماید.

 

 

 5-3 مجوز استفاده از عنوان تجاری

 

حقوق انحصاری استفاده از عناوین و نام های تجاری توسط "شرکت" تنها متعلق به "شرکت" می باشد. "توزیع کننده" بر اساس این توافق نامه هیچ گونه حقی در خصوص استفاده از نام و علایم تجاری "شرکت" نخواهد داشت. در صورتی که "شرکت" بصورت کتبی "توزیع کننده" را مجاز به استفاده از عناوین و علایم تجاری بداند، وی می تواند از چنین علایم و نام های تجاری در خصوص تبلیغ محصولات "شرکت" استفاده نماید.

 

 

4- عدم ایجاد تغییرات و ترکیب محصولات

 

1-4 عدم ایجاد تغییرات

 

"توزیع کننده" نمی تواند بدون اطلاع و موافقت "شرکت"، محصولات "شرکت" را تغییر دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 نام و عنوان توزیع کننده

 

"توزیع کننده" می تواند با توافق "شرکت" از نام و عنوان خود بروی محصولات استفاده نماید.

 

3-4 عدم ترکیب محصولات

 

"توزیع کننده" بدون موافقت "شرکت" نمی تواند محصولات را بصورت بسته ای و ترکیبی به فروش برساند.

 

 

5- حمایت و پشتیبانی

 

1-5 حمایت شرکت

 

به منظور حمایت و پشتیبانی مالی ذکر شده در بخش 3-،5 "شرکت" به "توزیع کننده" لیست هایی را ارائه می نماید که به صورت جدول "ث" ضمیمه گردیده است (حمایت "شرکت"). در صورت ایجاد تغییرات و ارائه محصول جدید به "توزیع کننده"، چنین محصولاتی تنها جهت توزیع به وی ارائه خواهند شد و هیچ گونه پشتیبانی مالی از طرف "شرکت" صورت نخواهد گرفت. "شرکت" تلاش خواهد نمود تا در صورت درخواست حمایت از جانب "توزیع کننده"، حمایت های لازم را به وی ارائه نماید، با این حال "شرکت" هیچ تضمینی را جهت حمایت مالی از وی نمی نماید.

 

2-5 حمایت "توزیع کننده"

 

به جز حمایت و پشتیبانی های "شرکت" که در بخش 1-5 ذکر شده است، "توزیع کننده" به تنهایی مسئول ارائه خدمات و حمایت های لازم از کاربران می باشد. "شرکت" توافق می نماید که در اولین تحویل محصولات خود به "توزیع کننده"، نسخه اصلی محصولات را نیز به وی ارائه نماید، که وی می بایست تنها کپی نسخه ای اصلی را به مشتریان ارائه نماید و دسترسی به نسخه اصلی تنها از طریق مراجعه به سایت "توزیع کننده" ممکن می باشد. عدم حفظ محرمانه نسخه اصلی توسط "توزیع کننده" بر اساس این توافق نامه، بعنوان تخطی از تعهدات و الزامات تلقی خواهد شد.

 

3-5           حمایت و پشتیبانی های مالی

 

به منظور حمایت مالی از "شرکت"، "توزیع کننده" می بایست [مقدار] درصد از هزینه فروش محصولات به کاربران را به "شرکت" ارائه نماید و در غیر این صورت "شرکت" و "توزیع کننده" می بایست بصورت توافقی نسبت به آن، توافق نامه ای را منعقد سازند. با توجه به پرداخت های سالیانه "توزیع کننده" به "شرکت"، وی می بایست همه ساله لیستی از اسامی مشتریان را به "شرکت" ارائه نماید و در صورت اضافه شدن مشتری جدید و یا حذف مشتریان قبلی "شرکت" را مطلع سازد.

 

4-5 حقوق مربوط به بررسی اسناد

 

"توزیع کننده" می بایست تمامی اسناد مربوط به مجوزهای ارائه شده به مشتریان و همچنین هزینه های پرداخت شده به "شرکت" را حفظ و نگهداری نماید. در صورت درخواست "شرکت"، حداکثر 2 بار در سال، وی می بایست چنین اسنادی را در اختیار "شرکت" قرار دهد، و "شرکت" نیز چنین اسنادی را  می بایست در محل کاری وی بررسی نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-5 آموزش "توزیع کننده"

 

پس از انعقاد توافق نامه، "توزیع کننده" می تواند از "شرکت" درخواست نماید تا مدت [تعداد] روز آموزش حضوری را به وی ارائه نماید. پس از مدت [تعداد] روز و همچنین ارائه سایر آموزش های لازم توسط "شرکت"، "توزیع کننده" توافق می نماید تا مبلغی را به "شرکت" پرداخت نماید. "شرکت" می بایست هزینه های مربوط به مسافرت و ارائه خدمات خاصی که متوجه "توزیع کننده" می شود را بازپرداخت نماید


6- حقوق اختصاصی و حقوق مربوط به دارایی ها

 

1-6 محرمانه بودن اطلاعات

 

"توزیع کننده" توافق می نماید که تمامی اطلاعاتی که وی در خصوص "شرکت" به واسطه چنین قراردادی بدست آورده و شامل اطلاعاتی در مورد محصولات، فعالیت ها، اطلاعات تجاری و اختصاصی می باشد، محرمانه بوده و جزء اطلاعات اختصاصی "شرکت" می باشد (اطلاعات محرمانه). اطلاعاتی که توسط عموم افراد شناخته شده و یا از طروق دیگر به اطلاع "توزیع کننده" رسیده باشند، جزء اطلاعات محرمانه نمی باشند. "توزیع کننده" توافق می نماید که چنین اطلاعاتی را محرمانه حفظ نماید و تنها در صورت  درخواست "شرکت" یا مرجع قانونی آنها را افشاء  نماید. "توزیع کننده" می بایست نهایت سعی و تلاش خود را برای حفظ  محرمانه چنین اطلاعاتی انجام دهد.

 

2-6-حقوق مربوط به دارایی ها

 

"توزیع کننده" توافق می نماید که، محصولات و تمامی نسخه های کپی برداری شده از آنها، جزء دارایی های تجاری محرمانه "شرکت" می باشد. سایر جنبه های محصولات که شامل تمامی برنامه ها، روشها، طراحی ها و ساختارهای آنها می باشد، متعلق به "شرکت" بوده و "توزیع کننده" می تواند تنها نسخه کپی برداری شده محصولات را به فروش برساند.

 

3-6 جبران خسارت

 

در صورتیکه "توزیع کننده" هر یک از تعهدات و الزامات بخش 1-6 و 2-6 تخطی نماید، "شرکت" می تواند "الف") از هر مرجع قانونی برای ملزم نمودن وی به انجام آن استفاده نماید، در صورتیکه ثابت شود، عدم رعایت چنین ضوابط و تعهداتی باعث ایجاد خسارت جبران ناپذیری به "شرکت" گردد  ب- "توزیع کننده" را ملزم سازد تا تمامی هزینه های خسارت وارده را به "شرکت" پرداخت نماید. "توزیع کننده" نیز توافق می نماید تا در صورت تخطی چنین مبلغی را پرداخت نماید.


7-ضمانت محدود

 

1-7  ضمانت محدود

 

[تعداد] روز پس از تحویل محصول به "توزیع کننده"، "شرکت" تضمین می نماید که محصولات دارای کیفیت مناسبی می باشند و در صورت اعلام کتبی "توزیع کننده" در خصوص معیوب بودن محصولات "شرکت" آن را جایگزین خواهد نمود.

 

2-7 فسخ ضمانت نامه

 

 به جزء ضمانت نامه محدود ذکر شده در بالا، "شرکت" هیچ تضمینی در خصوص محصولات نخواهد داشت. بنابراین "شرکت" هیچ تضمینی در خصوص کیفیت و همچنین در خصوص  سایر موارد اطلاعاتی را نمی نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- مسئولیت محدود

 

"شرکت" هیچ گونه تضمینی در خصوص خسارت مالی وارده به "توزیع کننده" بر اساس توافق نامه را نخواهد داشت، که چنین خسارت هایی ممکن است به علت معیوب و نامناسب بودن محصولات بوجود آید. بیشترین مسئولیِت "شرکت" براساس توافق نامه، مربوط به مبلغی می گردد که "توزیع کننده" [تعداد] روز پس از ایجاد خسارت به آن پرداخت می نماید.

 

9- تعهدات توزیع کننده

 

1-9 بازاریابی

 

"توزیع کننده" توافق می نماید تا نهایت تلاش خود را  جهت فروش بیشتر محصولات در ناحیه مورد نظر انجام دهد. وی "شرکت" را مجاز می داند تا پیش از استفاده محصولات تبلیغاتی توسط وی، آنها را بررسی نماید. "شرکت" تنها یک نسخه قابل استفاده از نرم افزار را به وی ارائه می نماید. در صورتیکه "شرکت" چنین نسخه ای را به وی ارائه نماید، می بایست وی بر اساس ضوابط و شرایط توافق نامه از آن استفاده نماید.

 

2-9 اقدامات ممنوع

 

"توزیع کننده" مجاز نمی باشد تا هیچ گونه قراردادی را به نفع "شرکت" صورت دهد، و همچنین تمامی تعهدات وی در خصوص محصولات به "شرکت" می بایست بر اساس توافق نامه صورت گیرد.

 

10- دفاتر و اسناد، نظارت و بازرسی

 

1-10 حفظ اسناد توسط توزیع کننده

 

"توزیع کننده" می بایست تمامی اسناد و دفاتر مربوط به توزیع محصولات را حفظ نماید، وی همچنین می بایست به مدت [تعداد] سال پس از فسخ قرارداد نیز آنها را حفظ نماید.

 

2-10 حقوق شرکت در خصوص نظارت و بازرسی اسناد

 

 "شرکت" مجاز می باشد [تعداد] روز پس از ارسال نامه کتبی به "توزیع کننده"
، تمامی اسناد دفاتر مربوط به محصولات را به منظور بررسی اطلاعات مربوط به آنها بر اساس این توافق نامه بازبینی نماید. "توزیع کننده" نیز تا  به مدت [تعداد] سال پس از فسخ قرارداد می بایست با "شرکت" در این خصوص همکاری نماید.

 

3-10 پرداخت در خصوص ایجاد تغییرات در دفاتر و اسناد

 

"الف"- در صورتیکه پس از بررسی اسناد با توجه به بخش 2-10، میزان مبالغ دریافت شده "شرکت" کمتر از مقدار واقعی آن باشد، "توزیع کننده" می بایست مابقی مبلغ را در مدت [تعداد] روز پس از دریافت درخواست کتبی "شرکت"، پرداخت نماید.

 

ب- در صورتیکه میزان مبلغ پرداخت نشده 5% کل مبلغ باشد، "توزیع کننده" علاوه بر مبلغ می بایست  هزینه بازبینی اسناد را نیز پرداخت نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 عدم تحویل اسناد توسط توزیع کننده

 

"الف"-در صورتیکه "توزیع کننده" به درخواست "شرکت" در خصوص ارائه اسناد با توجه بخش 4-5 پاسخ مثبتی ندهد، "شرکت" می بایست از یک حسابدار بی طرف جهت بررسی پرداختی های وی استفاده نماید.

 

ب- "توزیع کننده" می بایست به حسابدار اجازه چنین کاری را بدهد.

 

پ- مبلغ تعیین شده توسط حسابدار و همچنین هزینه های مربوط به بازرسی وی را "توزیع کننده" می بایست در مدت [تعداد] روز پرداخت نماید. "شرکت" می بایست کپی درخواست خود را به وی ارسال نماید.

 

6-10 بررسی امکانات توزیع کننده

 

علاوه بر موارد بالا، "شرکت" مجاز می باشد تا پس از مدت [تعداد] همکاری "توزیع کننده"، امکانات موجود "توزیع کننده" را بررسی نماید.

 

11-بازاریابی و تبلیغات

 

1-11 طرح بازاریابی

 

"توزیع کننده" می بایست با طرح های بازاریابی مربوط به تبلیغ محصولات "شرکت" در ناحیه مورد نظر موافقت نماید. هرگونه تغییری در خصوص طرح های بازاریابی می بایست بصورت کتبی به موافقت طرفین برسد. "توزیع کننده" موافقت  می نماید که در طول مدت همکاری خود با "شرکت"، محصولات "شرکت" را تبلیغ نماید.

 

2-11 موافقت شرکت با تمامی موارد مربوط به بازاریابی

 

"توزیع کننده" می بایست تمامی تبلیغ های فروش و موارد مربوط به آنها را پیش از موافقت، بصورت کتبی به "شرکت" ارائه نماید. با توجه به بخش 2-11 هیچ یک از چنین اقداماتی پیش از توافق "شرکت" نمی بایست اجرا گردنند.

 

3-11 توافق شرکت

 

"شرکت"  می بایست [تعداد] روز پس از دریافت موارد مطرح شده در بند 2-11، "توزیع کننده" را نسبت به توافق و یا عدم توافق آن مطلع سازد. در صورت عدم دریافت موافقت نامه، این کار به منزله توافق "شرکت" تلقی خواهد شد. "شرکت" نمی بایست بدون هیچ دلیلی موافقت خود را با تاخیر اعلام نماید.

 

12- ارجاع محصولات

 

1-12 توقف توزیع محصولات

 

"شرکت" در موارد ذیل ممکن است  از "توزیع کننده" درخواست نماید تا توزیع محصولات را به مدت [تعداد] روز متوقف سازد (زمان تعلیق):

 

الف- محصولات نامناسب بوده اند.

 

ب- مشاور حقوقی "شرکت" اعلام نموده است که محصولات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)     ممکن است حقوق خصوصی برخی از افراد را نقض نماید.

 

2)     افترا آمیز، نامناسب، تقلبی و گمراه کننده باشند.

 

2-12 مطلع ساختن توزیع کننده

 

در صورتیکه "توزیع کننده" نسبت به مسائل ذکر شده در بند 1-12 آگاهی یابد، می بایست فوراً نامه ای را به "شرکت" ارسال نموده و درخواست نماید که "شرکت" نوع عملکرد وی را تعیین نماید. با این حال "شرکت" مجبور به پاسخ گویی نیست.

 

3-12 در صورتی که شرکت قادر نباشد ایرادهای محصولات را برطرف نماید.

 

در صورتیکه "شرکت" قادر نباشد در طول مدت تعلیق، ایرادهای محصولات را برطرف نماید قرارداد بین آنها فسخ خواهد گردید.

 

4-12 در صورتیکه شرکت ایرادهای محصولات را برطرف نماید.

 

در صورتیکه "شرکت" ایرادهای محصولات را برطرف نماید "توزیع کننده" می بایست محصولات را توزیع نماید.

 

13-طول مدت قرارداد و فسخ آن

 

1-13 طول مدت قرارداد

 

قرارداد پس از انعقاد به مدت [تعداد] سال مابین طرفین قابل اجرا بوده و همچنین بصورت اتوماتیک به مدت [تعداد] سال در مورد قائم مقامان  و جانشینان آنها نافذ می باشد. مگر اینکه با توجه به شرایط توافق نامه قرارداد فسخ گردد. هر یک از طرفین پس از خاتمه دوره اول می توانند قرارداد را فسخ نمایند و همچنین می توانند زمان تمدید شده را نیز فسخ نمایند که می بایست طرف مقابل را بصورت کتبی [تعداد] روز پیش از فسخ قرارداد مطلع سازند.

 

2-13 فسخ توسط شرکت

 

در صورتیکه هر یک از شرایط زیر ایجاد شوند، قرارداد توسط "شرکت" فسخ خواهد شد.

 

الف_ در صورتیکه هر یک از طرفین اعلام ورشکستگی نماید.

ب_ در صورتیکه در هر یک از مراجع قانونی، شکایتی مبنی بر ورشکستگی یکی از طرفین وجود داشته باشد و همچنین چنین شکایتی در طول مدت [تعداد] روز فسخ نگردد.

پ- در صورتیکه "توزیع کننده" در طول مدت [تعداد] روز هیچ مبلغی را به "شرکت" پرداخت ننماید.

ت_ در صورتیکه "توزیع کننده" شرایط بندهای 1-6 و 2-6 را رعایت ننمایند.

ث_ در صورتیکه "توزیع کننده" از هر یک از مفاد قرارداد تخطی نماید و همچنین در مدت [تعداد] روز نسبت به جبران آن اقدام ننماید.

 

3-13 وظایف طرفین در صورت فسخ قرارداد

 

در صورتیکه فسخ قرارداد به علت تخطی "توزیع کننده" از بندهای 2-6 و 1-6 نباشد، طرفین توافق می نمایند که بصورت عادی قرارداد را فسخ نمایند. "توزیع کننده" می بایست تا زمان فسخ قرارداد تنها نسخه ی کپی برداری شده محصول را به کاربران ارائه نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از فسخ قرارداد هیچ کپی از محصولات به وی ارائه نخواهد و تمامی حقوقی که وی به واسطه قرارداد دارا بود، فسخ خواهد شد. [تعداد] روز پس از فسخ قرارداد، "توزیع کننده" می بایست تمامی مدارک مربوط به کپی نرم افزارها و اطلاعاتی مربوط به "شرکت"  را باز گرداند.

 

14-

...

 

2-33 پذیرش رد درخواست در صورت ارائه کتبی آن

 

هیچ  یک از حقوق ذکر شده در این قرارداد قابل فسخ نمی باشند، مگر اینکه طرفین بصورت کتبی با آن موافقت نمایند.

 

34- قرارداد کامل

 

چنین قراردادی به همراه تمامی صفحات ضمیمه شده به توافق طرفین رسیده و هیچ شرایط و الزامات دیگری به جزء موارد ذکر شده در این قرارداد وجود ندارد. چنین قراردادی تنها با رضایت کتبی طرفین قابل تغییر و یا فسخ می باشد.

 

35- قضاوت

 

هرگونه ادعا و یا مشکلی در خصوص مفاد و شرایط این توافق نامه می بایست در مرجع قانونی [استان] و بر اساس قوانین مربوطه حل و فصل گردد. و حکم صادره توسط مرجع قانونی قابل اجرا می باشد.

 

36- قوانین حاکم

 

چنین توافق نامه ای بر اساس قوانین [کشور /استان] تعبیر و تفسیر خواهد شد. و هرگونه مشکل و بحثی در خصوص مفاد قرارداد و یا عدم اجرای آنها توسط طرفین می بایست بر اساس قوانین[کشور/استان] حل و فصل گردد.

 

37- تفسیر

 

در این توافق نامه

 

الف_ عنوان بندی مطالب برای سهولت بوده و هیچ تاثیری بروی نحوه تعبیر و تفسیر مفاد آن نخواهد داشت.

ب_مرجع های این توافق نامه شامل صفحات ضمیمه شده می باشد.

پ_ مفاد و شرایط توافق نامه نمی بایست تنها به این دلیل که توسط هر یک از طرفین تنظیم گردیده است، تعبیر و تفسیر شوند.

ت_کلمات مربوط به  جنسیت  طرفین قرارداد شامل تمامی جنسیت ها می گردد.

ث_ ارجاع به قراردادی به جزء قرارداد ذکر شده، می بایست بصورت کتبی صورت گیرد.

ج_ارجاع به بند و مفاد، مربوط به بند و مفاد ذکر شده در توافق نامه می باشد.

 

در حضور شاهدان، طرفین قرارداد، با آگاهی کامل از مفاد و شرایط توافق نامه، زمان اجرای آن را تاریخ قید شده در بالا تعیین نموده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت                                                          توزیع کننده

 

 

                                                                                                                                               

نماینده مجاز و دارای حق امضاء                                نماینده مجاز و دارای حق امضاء

                         

                                                 _____                                                                      

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                            نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


به کمک مستندات "کسب یار" قادر خواهید بود، در کمتر از چند دقیقه تنها با پر کردن جاهای خالی مشخص شده، سندی در اختیار داشته باشید که برطرف کننده تمام نیازها و تضمین کننده تمام حقوق مادی و معنوی کسب و کار شما باشد.
همین الان با خرید "کسب یار"، مدیریت کسب و کار خود را به برجسته ترین مدیران دنیا واگذار کنید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//