تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرارداد حمایت از وب سایت


 قرارداد حمایت از وب سایت


قرارداد حمایت از وب سایت

 

 

 

قرارداد

 حمایت از وب سایت


 

قرارداد حمایت از وب سایت

 

ما بین:          [نام اسپانسر] ("اسپانسر")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [نام مالک] ("مالک")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد  شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط و سایر عوض ارزنده این قرارداد، طرفین به شرح ذیل توافق می نمایند:

 

شرح محتویات:

 

الف) "اسپانسر"، مالک و مجری وب سایت مقرر در ذیل می باشد که از طریق آدرس اینترنتی ]سایت ضامن[ قابل دسترسی می باشد.

 

ب) سایت "اسپانسر"، حاوی عملکردهایی است که به کاربران امکان دستیابی به سایت جهت جستجو کردن در اینترنت و شناسایی صفحات وب سایت های دیگر را که حاوی اطلاعات مشخص شده در شرایط جستجو، را می دهد.

 

پ) سایت ضامن همچنین ویژگیهایی را داراست که لینک ها را به وسیله اقلام موضوعی به صفحات وب دیگر ، مرتبط  می نماید.

 

ت) "مالک سایت"، مالک و مجری وب سایت مقرر در ذیل است که از طریق آدرس اینترنتی (سایت مالک) قابل دسترسی می باشد.

 

ث) "مالک سایت"، مجری و مالک تجارت آن لاین است که از طریق آن به فروش ]توضیح دهید[ و اقلام مرتبط و لوازم جانبی در اینترنت می پردازد.

 

ج) "اسپانسر" خواهان توسعه و ضمانت تجارت وب سایت "مالک"، می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چ) "مالک سایت"، با خرید تبلیغات معین و لینک ها، خواهان توسعه و ضمانت وب سایت ضامن می باشد و تبلیغات را بروی سایت ضامن، نشان می دهد.

 

 

1-    ضمانت وب سایت

 

الف) "اسپانسر" با انجام موارد ذیل توافق به توسعه سایت "مالک"، بروی وب سایت خود می نماید.1_ قرار دادن لینک های گرافیکی و متنی مطابق با این قبیل لینک های مستعمل در اتصال با وب سایتهای دیگر، که در وب سایت ضامن از طریق عملکرد جستجو قابل دسترسی می باشد. و همچنین از طریق سایر لینک هایی که اشخاص با استفاده از موتورهای جستجوگر وب سایت ضامن به وب سایت "مالک" متصل می باشد. سایت جستجو در سایت "مالک"، بر اساس لغات کلیدی مقبول متقابل که شامل، ولی نه منحصر به لغات کلیدی ضمیمه شده در جدول "الف"، می باشد. "اسپانسر" در شناسایی فهرست جامع لغات کلیدی که در شناسایی صفحه وب سایت "مالک" از طریق موتورهای جستجوگر روی صفحه وب ضامن منتج خواهند شد، با "مالک سایت" همکاری خواهد داشت.2_ قرار دادن تصاویر گرافیکی و متنی بروی صفحه اصلی "اسپانسر"، مطابق با سایر وب سایت هایی که از طریق صفحه وب سایت "مالک"، فروش های خاصی را توسعه داده و به بخش هایی در وب سایت"مالک" که توسط ضامن طراحی شده، اتصال می یابد. چنین تصاویر گرافیکی می بایست به همراه سایر تبلیغات به عمل آمده روی صفحه اصلی "اسپانسر"، در چرخش بوده و به مدت [ تعداد] در هر 24 ساعت  برای کاربران قابل دسترسی باشد.3 _ درج لیست وب سایت "مالک" در فهرست "سایتهای مقدم"  "اسپانسر"، که تعداد سایتها نمی بایست بیش از [تعداد] برابر سایت های دیگر بوده و نمی بایست حاوی کالاها و خدمات ارائه شده در سایتهای دیگری که در رقابت با "مالک" سایت هستند، بوده باشد.

4_  قرار دادن نشان تبلیغاتی آماده شده توسط "مالک" سایت که می بایست، اندازه آن حداقل [تعداد] در ]تعداد[ پیکسل باشد، که حاوی هایپرلینکی در صفحه اول [ توضیح دهید] سایت "ضامن" می باشد، که می بایست این نشان ها در طول بیست و چهار ساعت در هر روز، تمام مدت قرارداد در دسترس همه کاربران بوده و به محض  لود (loud) کردن چنین صفحه ای، بدون حرکت دیده شود.5_ "اسپانسر" می بایست به طور فعال از طریق لینک های خود، وب سایت خویش را به منظور بهینه ساختن تعداد ورودی های سایت "مالک" و تعداد کل اشخاصی که به آن سایت دسترسی دارند، توسعه دهد.

 

ب) "مالک" سایت به شرح ذیل، توافق به توسعه فعال و ضمانت از وب سایت ضامن، می نماید:

1_ قرار دادن نشان تبلیغاتی ارائه شده توسط "اسپانسر" که باید اندازه آن حداقل [تعداد] در ]تعداد[ پیکسل بوده و حاوی هایپرلینکی به سایت "اسپانسر" در صفحه اول سایت "مالک" باشد، که می بایست هر 24 ساعت در طول مدت قرارداد برای همه کاربران قابل دسترسی بوده و به محض لود کردن چنین صفحه ای برای کاربران، بدون حرکت دیده شود.2_ توسعه فعال در وب سایت "اسپانسر"، به عنوان صفحه اول  وب ، در محلی که برای چنین صفحاتی روی وب سایت "مالک"، طراحی شده اند. 3_ "مالک سایت" باید به طور فعال از طریق لینک های خود، وب سایت خویش را به منظور بهینه سازی تعداد ورودی های  وب سایت "اسپانسر" و تعداد کل اشخاصی که به آن سایت دسترسی دارند، توسعه دهد.

 

 

2-    شروع اجرای ضمانت

 

الف) توافق متقابل طرفین به اتخاذ کردن تمامی اقدامات متعارف و همکاری متقابل، به منظور دستیابی به هدف شروع فعالیت های حمایت از [تاریخ] یا قبل از آن.

 

ب) تعهد متقابل طرفین به تحویل متن و گرافیک ها به طرف مقابل، که شامل نشان ها، لینک ها و سایر اقلامی است که به منظور امکان ایفای فعالیت های ضمانتی مطابق قرارداد انجام می پذیردو نمی بایست دیرتر از [تعداد] روز قبل از تاریخ شروع ذکر شده ، به عمل آمده باشد.

پ) هر یک از طرفین مجاز به بازبینی و ارائه اطلاعات لینک و گرافیکی جدید به طرف دیگر می باشند، مشروط بر آنکه موارد جدید مورد رضایت طرف مقابل باشد. این قبیل موارد بازبینی شده می بایست ظرف [تعداد] روز پس از دریافت، توسط  طرف اجرا کننده  جایگذاری شوند. در صورتی که طرفی به این قبیل موارد معترض شود، باید فوراً طرف مقابل را مطلع کرده و طرفین جوانب قابل اعتراض را بحث و با حسن نیت در جهت رفع اختلاف، تلاش نمایند.

 

ت) هر یک از طرفین می بایست طرف دیگر را از توسعه های خاص طرح ریزی شده، مطلع نموده و به طرف مقابل فرصت مشارکت در چنین توسعه هایی را بر مبنای توافق متقابل، اعطاء نماید.

 

 

3-    محدودیتهای متقابل:

 

الف) در طول مدت زمان کل قرارداد، هیچ یک از طرفین حق ضمانت یا نمایش در وب سایت خود با ارائه لینک، نمایش مضمونی که ایجاد شده و ارائه و اشاره به قرارداد، را نخواهد داشت و یا ایجاد قرارداد حمایت با هر طرفی که "رقبای مستقیم" طرف دیگر باشند، را نخواهد داشت. این محدودیت مانع "اسپانسر"، از فهرست کردن سایتهای رقبا در نتایج جستجو که از طریق امکانات جستجوی آن لاین "اسپانسر" قابل دسترسی می باشند، نخواهد بود، مشروط بر آنکه "مالک" سایت فهرست بندی اول در نتایج جستجو را، با استفاده از لغات کلیدی طراحی شده دریافت کرده که توسط طرفین، مطابق شرایط ذکر شده و مطابق با سه نتیجه جستجوی درجه یک در مقایسه با رقبای مستقیم بوده باشد.

 

ب) طوریکه در اینجا تعریف شده، "رقیب مستقیم" عبارت از تجارت آن لاینی است که محصولات و خدمات معادل با محصولات ارائه شده هر یک از طرفین را دارا باشد. "رقبای مستقیم" شامل ولی نه محدود به آن دسته از طرفین تعیین شده و مندرج در جدول "ب" ضم این قرارداد که بخش یکپارچه آن نیز است، می باشد.

 

 

4-    <هزینه های ضمانت و سایر پرداخت ها

 

1-4. هزینه اولیه

با اجرای این قرارداد، "مالک" سایت به "اسپانسر" هزینه نصب یک مرتبه جهت جبران کار انجام شده از بابت نصب برنامه ضمانت تعریف شده، را خواهد پرداخت. "اسپانسر" در خصوص شروع کار یا راه اندازی ، هزینه ای را به "مالک" سایت پرداخت نخواهد کرد.

 

2-4. هزینه های پرداختی دوره ای

علاوه بر هزینه شروع کار فوق الذکر، "مالک" سایت به "اسپانسر" ماهانه هزینه حمایت سایت را برابر با طول مدت کامل این قرارداد می بایست پرداخت نماید که این قبیل هزینه ها واجب الاداء بوده و یا قبل از اولین روز هر ماه با اولین پرداخت، واجب الاداء می باشد که اولین پرداخت در روز اول ماه بعد از بارگذاری سایت می باشد.

 

3-4. هزینه دسترسی کاربران

علاوه بر سایر پرداخت های واجب الاداء به "اسپانسر" در ذیل، "مالک" سایت می بایست به "اسپانسر"، مبلغی برابر با [مبلغ] از بابت دسترسی هر کاربر که به وسیله لینک و از طریق نتایج موتورهای جستجوگری که از توابع موتور جستجوگر "اسپانسر" به سایت "مالک" انجام می پذیرد، [مبلغ] از بابت دسترسی هر کاربر به سایت "مالک"، از طریق نشان های تبلیغاتی صفحه اصلی "اسپانسر"،  [مبلغ] از بابت دسترسی کاربر به سایت "مالک"، از طریق فهرست بندی هایی تحتنام مشتریان مقدم در وب سایت "اسپانسر" و
]مبلغ[ را از بابت دسترسی کاربر به سایت "مالک"، از طریق تمامی لینک های فوق متنی دیگر، پرداخت نماید. حفظ آمار کاربران که نشانگر رقم کل کاربران در دسترسی به سایت "مالک" از طریق وب سایت "اسپانسر" می باشند، بر عهده "اسپانسر" بوده و اطلاعات آماری طوریکه فوقاً اشاره شد، می بایست دسته بندی شوند.

این قبیل آمار می بایست هر ماه همراه با فاکتور مشروط مذکور در فوق، توسط ضامن به "مالک" سایت گزارش داده شوند. مبلغ فاکتور ظرف [تعداد] روز پس از دریافت فاکتور از طرف "مالک" سایت، قابل پرداخت می باشد.

5-    مطلب مطبوعاتی

 طرفین به انتشار اطلاعیه ضمانت متقابل مقرر در قرارداد، در رابطه با تاریخ بارگذاری، توافق می نمایند. متن چنین مطلب مطبوعاتی می بایست مورد توافق طرفین بوده و طرفین در خصوص چهارچوب این انتشاریه، توافق داشته و هزینه نشر آن به طور مساوی بین طرفین تقسیم شود، به غیر از مطلب مطبوعاتی فوق الذکر، هیچ یک از طرفین حق درج مطلب مطبوعاتی راجع به روابط فی ما بین یا افشاء شروط این قرارداد را بدون رضایت کتبی و قبلی طرف دیگر نخواهد داشت.

 

6-    مدت قرارداد و فسخ آن

 

الف) قرارداد به مدت [تعداد] سال از تاریخ شروع قابل اجرا بوده و فسخ در اولین سالگرد تاریخ شروع قرارداد، می باشد.

 

ب) هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را مستدل یا بدون علت با ابلاغ کتبی، [تعداد] روزه، به طرف مقابل خواهند داشت.

 

پ) هر یک از طرفین با ابلاغ کتبی به طرف مقابل، با نقض تعهداتی که در قرارداد ذکر شده، حق فسخ آن را خواهد داشت.

 

ت) تا زمان فسخ، تمامی تعهدات طرفین لازم الاجراء می باشند. "مالک" سایت پس از تاریخ فسخ، ملزم به پرداخت مبلغ قرض شده تا تاریخ فسخ می باشد.

 

 

7-    علائم تجاری و حقوق مالکانه

 

الف) مالکیت، حقوق و منافع موجود در تمامی علائم تجاری، نشانه های خدماتی، نام های تجاری، حق نسخه برداری و سایر اموال مالکیت، با توجه به مجوز محدود در استفاده از نام ها بر اساس قرارداد، می بایست در اختیار طرفین باشد.

 

ب) بدین وسیله طرفین به یکدیگر مجوز غیر محدود در استفاده از علائم تجاری، خدمات، نشانه ها، نام های تجاری و سایر اموال مالکیت را، تنها به صورت مقرر شده از جانب چنین طرفی،  اعطاء می کنند، تا به ایفای تعهدات قراردادی بپردازند. با فسخ قرارداد، هر یک از طرفین فوراً از استفاده آتی از علائم تجاری و سایر اموال مالکانه طرف مقابل، منع خواهند شد.

 

 

 

 


 


8-    رازداری متقابل

 

1-8. محدودیت در افشاء

هیچ یک از طرفین جهت منافع خویش، حق افشاء یا استفاده از اطلاعات محرمانه طرف دیگر را نخواهد داشت، مگر در خصوص ایفای تعهدات این قرارداد. هر یک از طرفین ملزم به اتخاذ اقدامات متعارف در حفظ اطلاعات محرمانه طرف دیگر، به مثابه حفظ اطلاعات خود، می باشد.

 

2-8. استفاده محدود از اطلاعات

برای تحصیل اهداف این قرارداد، عبارت اطلاعات محرمانه شامل اطلاعاتی در خصوص هر یک از طرفین قرارداد می باشد که طرف مقابل از طرف دیگر یا وابسته ها و نمایندگانی وی دریافت نموده باشد،که شامل ولی نه در انحصار موارد ذیل می باشد: طرح های تجارت و بازاریابی، اطلاعات

مالی، موجودیت یا شروط قرارداد، اطلاعات کاربر، آمار فعالیت وب سایت، نرم افزار، تجارت، اطلاعات مالی، شروط قرارداد، اطلاعات کاربر، آمار فعالیت وب سایت، نرم افزار، پایگاه داده ها، طرح ها، نمودارها، الگو ها، لیست مشتریان، اسرار تجاری، طرح های توسعه، برنامه و طرح جدید توسعه، طرح ها و موارد تبلیغاتی منتشر نشده و  تمامی اطلاعاتی که هر یک از طرفین مطلع بوده و یا دلیلی برای مطلع شدن از محرمانگی آنها در میان بوده باشد. اطلاعات محرمانه شامل موارد  ذیل نمی باشد:1 ) اطلاعاتی که بدون نقض این قرارداد در اختیار عموم باشند. 2) اطلاعاتی که طرف گیرنده اطلاعات بطور قانونی، بدون محدودیت افشاء مطالب و بدون نقض تعهد عدم افشاء، از شخص ثالث دریافت  کند. 3) اطلاعاتی که گیرنده اطلاعات، قبل از دریافت آنها از طرف افشاء کننده، مطلع بوده است.

 

9-    تضمین و جبران غرامت

 

الف) هر یک از طرفین به طرف دیگر ضمانت می کند که هیچ یک از اطلاعات مندرج در وب سایت طرف مقابل، از حقوق مالکانه افراد غیر، تجاوز نکند.

 

ب) بدین وسیله هر یک از طرفین توافق به جبران غرامت و عدم تضرر به همدیگر و مصون نگه داشتن طرفین را در موارد ذیل می نمایند: هر گونه دعاوی، تهدیدات یا درخواست ها، هزینه های شامل ولی نه در انحصار حق الوکاله متعارف یا هزینه دادرسی که ناشی از موارد ذیل بوده باشند:1 )نقص هر گونه بیانیه یا ضمانتی که در این قرارداد، از جانب یکی از طرفین به دیگری صورت پذیرد که شامل ولی نه در انحصار ضمانتی است که در بخش 1-9 ذکر شد.2) هر ادعایی که از هر گونه موارد ارائه شده از جانب یکی از طرفین به طرف مقابل بوده و تجاوز به حقوق مالکیت، اعم از علائم تجاری، حق الامتیازها، حق نسخه برداری یا سایر دعاوی مالکانه یا شخص ثالث، ناشی شده باشد. 3) هر گونه ادعای ناشی از متن و محتوی وب سایت طرف غرامت دهنده. طرفین بلافاصله به مطلع نمودن طرف دیگر از وجود هر گونه دعاوی قابل استناد برای جبران خسارت، ملزم می باشند.

 

پ) غیر از موارد تصریح شده در این قرارداد، هیچ یک از طرفین در خصوص الزامات و یا تعهدات  این قرارداد هیچ ضمانت و تعهدی را ارائه نخواهند داد که شامل ولی نه محدود به هر گونه تعهد ضمنی در قبال صلاحیت قابل معامله بودن جهت هدف خاص، می باشد. به غیر از موارد مندرج در بخش 1-9و 2-9، طرفین، در مورد خسارات خاص، تنبیهی، جنبی یا تبعی حاصله بر اساس اصول قرارداد یا غیر قراردادی، مسئولیتی نخواهند داشت.

 

10) ...
 


برای دستیابی آسان شما به سند دلخواه، اسناد در بخشهای مختلف تفکیک و دسته بندی شده است برای استفاده آسان از آنها تنها چند کلیک فاصله دارید.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//