تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی پروانه نمایش نرم افزار


 پروانه نمایش نرم افزار


پروانه نمایش نرم افزار
پروانه نمایش نرم ­افزار


پروانه نمایش قرارداد

ما بین:          [نام شركت شما] ("اعطاء کننده پروانه")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [نام طرف دوم] ("دارنده پروانه")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل]

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

1.     اعطای پروانه

 

1.1             "اعطا کننده پروانه" به موجب این سند، حقوق شخصی، غیر انحصاری و غیر قابل انتقال را به "دارنده پروانه"، به منظور استفاده از یک نسخه نمایشی از این نرم­ افزار که در جدول "الف" (از این به بعد "نرم­ افزار پروانه­دار") بیان شده را بروی یک CPU که در جدول "الف" بیان شده و محدود به دوره زمانی تا تاریخ مشخص شده در جدول "الف" می باشد، ارائه می­دهد. "دارنده پروانه" به موجب این سند موافقت می­نماید که این نرم افزار پروانه­دار نباید از محل مشخص شده در جدول "الف" جابجا شود، مگر برای عودت نرم ­افزار پروانه­دار به "اعطا کننده پروانه" به محض فسخ این پروانه.

 

1.2             "دارنده پروانه" باید از نرم ­افزار پروانه­دار فقط برای اهداف تجاری خود یا برای ارائه مشاوره، خدمات یا محصولات برنامه ­نویسی یا اشتراک زمانی برای سایر اشخاص استفاده کند. "سایر اشخاص" عبارتند از افراد، بنگاه ها، یا موسسات و شرکت­های حقوقی به غیر از "دارنده پروانه"، شعبه­هایش و شرکت­های فرعی وابسته که اکثریتش متعلق به "دارنده پروانه" است.

 

1.3             نرم­ افزار پروانه­دار شامل رموز کار "اعطا کننده پروانه"، برنامه­های رایانه­ای، کد مبدا خاص و اسناد و مدارک مرتبط، دستور العمل­ها و سایر اوراق چاپی یا سایر موارد یا طراحی برنامه­های رایانه­ای پروانه­دار است. رموز کار "اعطا کننده پروانه" شامل اطلاعات با ارزش، محرمانه و اختصاصی است که توسط "اعطا کننده پروانه" گاهاً در رابطه با محتویات، کارکرد، نصب و پیاده­سازی این نرم افزار پروانه­دار توسعه داده شده­اند. این نرم افزار پروانه­دار دارای ویژگی تعطیل شدن اتوماتیک است که آن را بعد از تاریخ فسخ غیر قابل­ استفاده می­کند.
 

2.     حقوق محرمانگی و اختصاصی بودن

 

<2.1             "دارنده پروانه" تأیید می­نماید که این نرم­ افزار پروانه­دار حاوی اسرار تجاری با ارزشی از "اعطا کننده پروانه" می باشد. "دارنده پروانه" نباید نرم افزار پروانه­دار گفته شده یا هیچ کپی از آن را به شخص دیگری بفروشد، تخصیص و یا اجاره دهد، پروانه ارائه نماید، افشا و منتشر کند، ارائه دهد یا به صورت دیگری انتقال دهد. "دارنده پروانه" نباید نرم افزار پروانه­دار را برای هیچ مشاور حقوقی یا وکیلی که خودش استخدام کرده فاش کند، مگر با توافق کتبی قبلی "اعطا کننده پروانه". "دارنده پروانه" باید با تمام نرم افزارهای پروانه­دار که به آنها دسترسی دارد، حداقل به همان میزان محرمانگی رفتار کند که با اطلاعات محرمانه خودش برخورد می­کند. "دارنده پروانه" باید از هر یک از یا از تمام کپی­های نرم افزار پروانه­دار، در برابر افشای غیر مجاز حفاظت کند، نباید آنها را تحریف کند، ویژگی­های امنیتی را تغییر دهد یا کنار گذارد یا برای این کارها تلاش کند و باید تمام مراحل و گام­های منطقی را انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که مفاد این پروانه توسط هر شخصی تحت کنترل "دارنده پروانه" یا در خدمت "دارنده پروانه"، نقض نشوند. "دارنده پروانه" همچنین موافقت می­نماید که نباید سبب شود و نه اجازه دهد که شخصی تحت کنترلش یا در خدمتش به هر نحوی اقدام به تغییر زبان یا نحوه اجرای برنامه اقدام ننماید.

 

2.2             تمام حقوق تکثیر، حق اختراع، اسرار تجاری، اطلاعات محرمانه و سایر حقوق مالکیت معنوی و اختصاصی در این نرم افزار پروانه­دار، دارایی با ارزش "اعطا کننده پروانه" می باشند و باید باقی بمانند. تمام تعهدات محرمانگی باید پس از فسخ این پروانه به مدت یک دوره [تعداد] ساله نیز اجرا شود.

 

این تعهدات در مورد عدم­ افشاء نباید برای اطلاعاتی که دارای شرایط زیر هستند عملی شوند:

 

2.2.1             اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین، به صورت مستقل از، همانگونه که به صورت کتبی مستند شده است، توسعه یافته­اند؛ یا

 

2.2.2             اطلاعاتی که بطور صحیح بدون محدودیت از یک شخص ثالث که حق انتقال یا افشای آن را دارد، بدست آمده­اند، یا

 

2.2.3             اطلاعاتی که به صورت عمومی و نه به دلیل قصور یا غفلت طرف دریافت­ کننده، در دسترس عموم قرار دارند.

 

 

3.     تولید مجدد و حق تکثیر

این نرم افزار پروانه­دار دارای حق پشتیبانی تحت قوانین کپی ­براداری (حق تکثیر) [کشور] است. پروانه­ها نمی­توانند کپی شوند یا به صورت دیگری هر قسمتی از نرم افزار پروانه­دار بدون موافقت قبلی و کتبی "اعطا کننده پروانه"، دوباره تولید گردد. "دارنده پروانه" موافقت می­نماید که به هیچ
شخص دیگری اجازه نخواهد داد که هیچ بخشی از نرم افزار پروانه­دار را برای هر هدف دیگری کپی کند. "دارانده پروانه" نباید هیچ حق تکثیر یا سایر ابلاغات اختصاصی را از نرم افزار پروانه­دار حذف کند. وجود یک ابلاغیه حق تکثیر نباید سبب،  که این نرم افزار پروانه­دار در دامنه عمومی است یا بعلاوه یک کار منتشر نشده با تمام حقوق محفوظ تحت قانون حق تکثیر است.

 

b>4.     ضمانات

4.1     "اعطا کننده پروانه" به "دارنده پروانه" اعلام نموده و ضمانت می­کند که "اعطا کننده پروانه" مجاز به دادن این پروانه است و تا آنجایی که "اعطا کننده پروانه" می­داند، این نرم افزار پروانه­دار به هیچ حق تکثیر یا سایر حقوق اختصاصی سایرین تجاوز نکرده است.

4.2     "اعطا کننده پروانه" با هزینه خود در برابر هر اقدامی علیه "دارنده پروانه" تا جایی که چنین ادعایی مربوط به نرم افزار پروانه­دار می باشد، که توسط "دارنده پروانه" در حدود حوزه این پروانه استفاده شده، ناقض هر حق تکثیر یا سایر حقوق مالکیت معنوی در [کشور] است دفاع می­کند، مشروط بر اینکه "دارنده پروانه" (1) فوراً به صورت کتبی به "اعطا کننده پروانه" هرگونه ادعا و دعوی را اطلاع دهد، و (2) برای این پروانه و حل و فصل این دعوی، به "اعطا کننده پروانه" اطلاعات و اختیارات لازمه را ارائه نماید. "اعطا کننده پروانه" باید تمام هزینه­ها و خسارات وارده به "پروانه ­دار" که ناشی از این دعوی هستند را بپردازد، اما "اعطا کننده پروانه" نباید مسئول هیچ هزینه، خرج یا مصالحه و سازش پدید آمده توسط "دارنده پروانه" بدون موافقت قبلی و کتبی "اعطا کننده پروانه" تلقی شود.

 

5.     انصراف و تجدید مسئولیت

...


در هر سمت و سازمانی که باشید مستندات "کسب یار" کمک خواهد کرد در تمام ابعاد یک کسب و کار اعم از بازاریابی و فروش، منابع انسانی، تامین و عملیات، حقوق، اینترنت و تکنولوژی، مدیریت و برنامه ریزی و ...  در اسرع وقت حرفه ای ترین سند تجاری و اداری که متضمن حقوق و منافع شماست را در اختیار داشته باشید.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1500 سند دیگر در بیش از 5000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//