تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی توافق نامه ارائه مجوز نرم افزار- تعهدات مجوز گیرنده


 توافق نامه ارائه مجوز نرم افزار- تعهدات مجوز گیرنده


توافق نامه ارائه مجوز نرم افزار- تعهدات مجوز گیرندهتوافق نامه ارائه مجوز به نرم افزار

 

 


توافق نامه ارائه مجوز نرم افزار

 

ما بین:          [نام مجوز دهنده] ("مجوز دهنده")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل شما]

 

 

و:                 [نام مجوز گیرنده] ("مجوز گیرنده")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

از آنجایی که "مجوز دهنده"، دارای  نرم افزارها و برنامه های خاصی که بصورت جدول "الف" ضمیمه گردیده است، می باشد و خواستار ارائه مجوز برای استفاده "مجوز گیرنده" می باشد.

 

و از آنجایی که "مجوز گیرنده"، علاقمند به  استفاده از نرم افزارها بر اساس شرایط و ضوابط توافق نامه می باشد.

 

بنابراین، با توجه به توافق نامه مشترک، طرفین بصورت زیر توافق می نمایند.

 

1-   تعاریف

 

در صورت استفاده از عبارات و واژگان ذیل در هر قسمتی از این توافق نامه، تعاریف تعیین شده مد نظر می باشد.

 

"پذیرش نرم افزار"، به معنای تکمیل مراحل آزمایش نرم افزار که در بخش 3 توافق نامه ذکر شده است، می باشد.

 

"توافق نامه"، شامل قرارداد و تمامی صفحات ضمیمه شده می باشد.

 

"محیط انتخابی"، شامل تجهیزات و نرم افزارهای کامپیوتری می باشد که در جدول"پ" تعیین شده اند.

 

"مستندات"، شامل کاربرد سیستم و نصب مستندات نرم افزاری می باشد.

 

"خطا"، عدم اجرای مناسب دستورات توسط نرم افزار.

 

"مجوز"، که از طرف "مجوز دهنده" به "مجوز گیرنده" جهت استفاده از نرم افزارها و مستندات بر اساس شرایط و ضوابط قرارداد ارائه می شود.
 

"مجوز کپی برداری"، شامل کپی نرم افزارها و مستنداتی می باشد که "مجوز گیرنده" می تواند از آنها استفاده نماید.

 

"مکان"، شامل دفتر "مجوز گیرنده" که در آدرس [آدرس] واقع می باشد و در جدول"ت"  قید شده است، می باشد.

 

"قرارداد پشتیبانی"، که شامل قرارداد پشتیبانی از نرم افزارها می باشد که از تاریخ انعقاد قرارداد قابل اجرا می باشد.      

 

"هزینه"، شامل دستمزد "مجوز دهنده" می باشد که "مجوز گیرنده" باید بر اساس جدول"ب" آن را پرداخت نماید.

 

"ماده و بندهای الحاقی"، شامل تمامی ماده و بندهای الحاقی قرارداد و یا سایر اسناد تنظیم شده که طرفین با آن توافق نموده اند، می باشد.

 

"جدول"، شامل تمامی جدول های ضمیمه شده به قرارداد و یا جداول تنظیم شده بصورت جداگانه که طرفین با آن توافق نموده اند، می باشد.

 

"نرم افزار"، شامل تمامی نرم افزارهای قید شده در جدول "الف" که توسط کامپیوتر قابل پردازش بوده و یا سایر برنامه هایی که بصورت قرارداد اجاره محصولات و یا کپی آنها به "مجوز گیرنده" ارائه شده است، می باشد.

 

"مشخصات"، شامل تعاریف "مجوز دهنده" در خصوص اجاره محصولات می باشد.

 

"تاریخ هدف"، که شامل تاریخ تحویل محصول می باشد.

 

"مدت زمان ضمانت"، که [تعداد] روز پس از ارائه پذیرش قرارداد، آغاز می شود.

 

2-   مجوز نرم افزار

 

1-2 مجوز

 

"مجوز دهنده" به "مجوز گیرنده"، مجوز غیر قابل انتقال را به منظور انجام اهداف زیر ارائه می نماید: 1) به منظور استفاده از نرم افزارها و مستندات که مکان و محیط آن تعیین شده است. 2) کپی برداری از نرم افزارها به منظور حفظ و نگهداری از آنها، که  باید در تمامی نسخه های کپی شده نرم افزار عناوین، علایم تجاری، حقوق اختصاصی و حقوق مربوط به کپی برداری قید شود و همچنین تمامی آنها باید بر اساس شرایط و ضوابط توافق نامه باشد.

 

2-2 توزیع

 

به جزء مواردی که تعیین شده اند،"مجوز گیرنده" نباید موارد زیر را اجرا نماید. 1) ارائه و یا توزیع نرم افزار و مستندات به شخص ثالث.  2) کپی برداری، ترکیب، جداسازی و یا تغییر بخش یا کل نرم افزار. 3) استفاده از نرم افزارها در موسسه های خدماتی و بصورت مشترک که سایر افراد را قادر سازد به آن ها دسترسی داشته باشند.

 

 

3- نصب و پذیرش

 "مجوز دهنده" باید مقدار کافی از کپی نرم افزار را در تاریخ تعیین شده به "مجوز گیرنده" ارائه نماید. "مجوز گیرنده" باید [تعداد] روز پس از تحویل کپی نرم افزارها، آنها  را تست نماید. در صورت استفاده "مجوز گیرنده" از نرم افزار، وی پذیرش خود را نسبت به آنها اعلام خواهد نمود. عدم اعلام وجود ایراد و خطا در نرم افزارها در مدت [تعداد] روز پس از تحویل آنها، به منزله پذیرش آنها خواهد بود. در صورت وجود ایراد و خطا در نرم افزارها، پذیرش پس از رفع ایرادها توسط "مجوز دهنده" صورت خواهد گرفت.

 

 

4-قیمت و پرداخت ها

 

1-4 قیمت

 

"مجوز دهنده" باید هزینه نرم افزارها را بر اساس جدول  "ب" پرداخت نماید. "مجوز دهنده" در صورت وجود هرگونه هزینه اضافی دیگری، فاکتور مربوطه را در زمان تحویل محصول به وی ارائه خواهد نمود. "مجوز گیرنده" باید هزینه را بصورت کامل در مدت [تعداد] روز پس از دریافت فاکتور به وی ارائه نماید.

 

2-4 مالیات

 

وام گیرنده مشمول پرداخت تمامی مالیات های مربوط به ارائه مجوز استفاده از نرم افزارها بر اساس این توافق نامه و همچنین مالیات مربوط به درآمد "مجوز دهنده" می باشد. در صورتیکه "مجوز دهنده" وام ها را پرداخت نماید، باید فاکتور پرداخت را به "مجوز گیرنده" ارائه نماید و وی نیز باید آنها را به "مجوز دهنده" بازپرداخت نماید.

 

3-4 بهره و سود پرداخت ها

 

در صورتیکه "مجوز گیرنده" مبلغ پرداختی خود را به "مجوز دهنده"  ارائه ننماید، باید بهره [تعداد] درصدی را بصورت ماهانه و با توجه به مبلغ پرداخت نشده پرداخت نماید.

 

5-حقوق اختصاصی

 

"مجوز گیرنده" توافق می نماید که تمامی حقوق مربوط به کپی برداری، حق انحصاری و علایم تجاری مربوط به نرم افزارها، بصورت انحصاری مربوط به "مجوز دهنده" می باشد و به موجب توافق نامه هیچ از این حقوق به "مجوز گیرنده" انتقال نمی یابد.

 

 

6-محرمانه بودن اطلاعات

 

1-6 اطلاعات محرمانه

 

اطلاعات محرمانه به نرم افزارها، مستندات، شرایط و ضوابط این قرارداد اطلاق می گردد. "مجوز گیرنده" توافق می نماید که چنین اطلاعاتی محرمانه بوده و نباید برای اشخاص ثالث و یا سایر موسسات و شرکت ها افشاء گردد، مگر آنکه وی مجبور باشد برای انجام مسئولیت های خود بر اساس این توافق نامه، چنین اطلاعاتی را در اختیار کارکنان "مجوز دهنده" قرار دهد. "مجوز گیرنده" باید نهایت تلاش خود را برای حفظ محرمانه اطلاعات تا حد امکان انجام دهد. "مجوز گیرنده" باید کارکنان خود را نسبت به محرمانه بودن اطلاعات مطلع ساخته و تمامی اقدامات لازم را جهت حفظ محرمانه اطلاعات و عدم افشای آنها صورت دهد. "مجوز گیرنده" توافق می نماید که در صورت عدم
رعایت ضوابط و شرایط توافق نامه خسارت جبران ناپذیری به "مجوز گیرنده" وارد خواهد شد، بنابراین "مجوز دهنده" مجاز می باشد تا جهت جلوگیری از افشای بیشتر اطلاعات، قرارداد "مجوز گیرنده" را فسخ نماید. چنین اقدامی از سایر اقدامات وی مجزا خواهد بود.

 

2-6 افشای اطلاعات محرمانه

 

"مجوز گیرنده"، در صورت افشای اطلاعات و یا عدم رعایت هریک از ضوابط قرارداد، باید سریعاً "مجوز گیرنده" را نسبت به آن مطلع سازد و برای جلوگیری از افشای بیشتر اطلاعات با وی همکاری نماید.

 

 

7- ضمانت

 

1-7- اجرای نرم افزارها

 

"مجوز دهنده" تصدیق می نماید که 1) در طول مدت ضمانت نامه، نرم افزارها بدون هیچ ایرادی اجرا خواهند شد. 2) در صورتیکه در طول مدت ضمانت نامه، نرم افزارها دچار ایراد شوند، "مجوز دهنده" توافق می نماید که بدون اینکه هزینه های اضافی متوجه "مجوز گیرنده" شود و در ساعات کاری عادی روزانه خود آن ایراد را برطرف سازد، مگر آنکه ایرادها توسط کاربران ایجاد شده باشد.

 

 

2-7 ارتباط

 

در صورتیکه در طول مدت زمان ضمانت نامه، نرم افزارها دچار ایراد شوند، "مجوز دهنده" باید چنین ایرادهایی را برطرف سازد و در صورت عدم برطرف شدن ایراد باید مبلغ پرداخت شده را به "مجوز گیرنده" بازپرداخت نماید.

 

3- 7 فسخ ضمانت نامه

 

ضمانت نامه ذکر شده در بند 7 قرارداد، بصورت محدود بوده و تنها توسط "مجوز دهنده" ارائه شده است. به همین منظور "مجوز دهنده" و "مجوز گیرنده" هرگونه ضمانت دیگری را در خصوص کیفیت و کمیت محصولات رد می نمایند. "مجوز دهنده" تضمین نمی نماید که نرم افزار نیازهای "مجوز گیرنده" را برطرف خواهد نمود و یا بدون ایراد خواهد بود و در صورت وجود ایراد هیچ الزامی برای برطرف نمودن آن وجود ندارد. ضمانت محدود "مجوز دهنده" در خصوص آسیب های ناشی در مورد نصب و یا اجرای نرم افزارها می باشد. طرفین توافق می نمایند که عدم اجرای جزئیات نرم افزارها موجب اقدامات "مجوز دهنده" برای جبران خسارت نخواهد شد و تنها ضمانت نامه در خصوص عملکرد نرم افزارها می باشد.

 

 

8- جبران خسارت

 

1-8 غرامت

 

"مجوز دهنده"، "مجوز گیرنده" را  در خصوص وجود هرگونه ادعای در رابطه با تخطی از حقوق مربوط به کپی برداری  و حقوق انحصاری [نام کشور] حمایت می نماید. در صورتیکه 1) در صورت وجود هرگونه ادعای، "مجوز دهنده" را فوراً مطلع سازد. 2) "مجوز دهنده" باید فورا از "مجوز گیرنده" در مقابل چنین ادعایی حمايت نماید و "مجوز گیرنده" نیز باید با وی همکاری نماید.  3) "مجوز گیرنده" نباید هیچ گونه غرض ورزی را در خصوص رفتارهای "مجوز دهنده" از خود نشان دهند.  4) استفاده از نرم افزارها، نباید بر خلاف شرایط قرارداد و یا برخلاف مشخصات ارائه شده باشد.
 

2-8 نسخه دیگر نرم افزار

 

"مجوز دهنده" هیچ گونه مسئولیتی را در خصوص موارد زیر نخواهد پذیرفت: 1) استفاده از نسخه دیگر نرم افزار در حالیکه استفاده از نسخه ارائه شده توسط "مجوز دهنده" موجب تخطی از قوانین نمی گردید. 2) ترکیب نرم افزار با سایر نرم افزارها و برنامه ها و سخت افزارهایی که "مجوز دهنده" ارائه ننموده است.

 

3- 8 منع و بازداری

 

در صورتیکه به علت تخلف از قوانین [کشور] "مجوز دهنده"، "مجوز گیرنده"  را از فعالیت باز دارد، با این حال "مجوز دهنده" می تواند با هزینه خود موارد زیر را انجام دهد: الف_ شرایطی را فراهم سازد تا "مجوز گیرنده" بتواند از نرم افزار استفاده نماید. ب_ نرم افزار را تغییر دهد تا با قوانین مغایرت نداشته باشد. ت_محصولات فروخته شده را با کسر [تعداد] درصدی قیمت خرید از وی باز خرید نماید. پ_ در صورتیکه، "مجوز دهنده" قسمت "ت" را انتخاب نماید، "مجوز گیرنده" باید بلافاصله پس از دریافت مبلغ خود، نرم افزارها و مستندات را به وی تحویل دهد.

 

4-8 مسئولیت

 

اقدامات ذکر شده در بالا در صورت مغایرت نرم افزارها با قوانین [کشور]، جزء اقدامات مجاز "مجوز گیرنده" می باشد.

 

5-8 تخلف

 

"مجوز گیرنده" بدین وسیله در صورت وقوع ادعاهای مربوط به موارد زیر به "مجوز دهنده" غرامت پرداخت خواهد نمود. الف_ ادعا در خصوص تخلف از قوانین [کشور] مربوط به حق کپی برداری که اقدامات "مجوز گیرنده" در این زمینه برخلاف مفاد و شرایط قرارداد بوده است. ب_ هرگونه ادعای مالی که ناشی از استفاده نرم افزار توسط شخص ثالث می باشد.

 

 

9- مسئولیت محدود

 

1-9 محدودیت

 

"مجوز دهنده" هیچ گونه مسئولیتی را در خصوص ضوابط و تعهدات برعهده نخواهد داشت و همچنین در مورد خسارت های ناشی از حوادث و یا جرایم دولتی وی هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد نمود. در هر حال مسئولیت "مجوز دهنده" کمتر از مقدار مبلغی خواهد بود که "مجوز گیرنده" پيش از عقد توافق نامه به وی پرداخت نموده است، و یا کمتر از [مقدار] خواهد بود. چنین محدودیتی در خصوص تخطی از قرارداد و ضمانت نامه، سهل انکاری و جعل می باشد. طرفین توافق می نمایند که چنین محدودیت و غرامت هایی باعث می شود تا میزان خسارت وارده به هر دو طرف یکسان باشد.

 

2-9 عوامل غیر قابل کنترل

 

هیچ یک از طرفین هیچ مسئولیتی را  در  مورد خسارت های  ناشی از حوادث خارج از کنترل که شامل اختلافات صنفي، اتلاف توان، عدم توانایی در ارتباط و سایر عوامل طبیعی را نخواهند پذیرفت.

 

 

10- مدت قرارداد و فسخ آن...


متنوع ترین اسناد تجاری و اداری، تهیه شده توسط برجسته ترین حقوق دانان و مشاوران بین المللی، پس از طی تجارب موفق در هزاران شرکت موفق، هم اکنون برای نخستین بار در ایران و به زبان فارسی در دسترس شماست.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//