تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی توافقنامه ی توزیع نرم افزار


 توافقنامه ی توزیع نرم افزار


توافقنامه ی توزیع نرم افزارقرارداد توزیع نرم ­افزار

 


قرارداد توزیع نرم­افزار

ما بین:           [نام شركت شما] ("شرکت")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل شما]

 

و:                 [نام شرکت] ("توزیع کننده")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

شرح محتویات سند:

 

(الف)  "شرکت" مالک نرم­افزار رایانه ­ای خاصی است به صورت "[مشخص کنید]" می باشد.

 

(ب)     "شرکت" موافقت می­کند که "توزیع کننده" را به عنوان "توزیع کننده" غیر انحصاریش برای توزیع و صدور پروانه چنین نرم­افزاری و مجموعه اسناد و مدارک مربوطه ­اش در محدوده (آن گونه که از اینجا به بعد تعریف می­شود) با شرایط و مفادی که از اینجا به بعد آورده می­شود، منصوب کند.

 

بدین وسیله طرفین به شرح ذیل توافق می نمایند:

 

1.      تعاریف

در این قرارداد، به جز مفاهیمی که به صوت دیگری تعیین شده اند، عبارات ذیل دارای معانی مشخص شده خواهند بود:

 

1.1              "روز کاری" یعنی روزی به جز جمعه یا سایر تعطیلات عمومی؛

 

"Calibri","sans-serif";">1.2              [تغییرات "توزیع کننده" یعنی تمام تغییرات و اصلاحات این نرم­افزار که توسط "توزیع کننده" پیرو پاراگراف 7.4 صورت می ­گیرد به استثنای تغییرات و اصلاحاتی از این دست که توسط این "شرکت" اتخاذ شده و در این نرم­افزار گاه به گاه گنجانده می ­شوند.]

 

1.3              "قرارداد کاربر نهایی" یعنی پروانه نرم­افزار و قرارداد پشتیبانی در قالبی که در برنامه 1 بیان شده یا در قالب دیگری آن گونه "شرکت" ممکن است گاه به گاه بصورت کتبی آن را تأیید نماید.

 

1.4              "حقوق مالکیت معنوی" یعنی حق امتیاز، نشانه ­های تجاری، نشانه ­های خدماتی، طرح ­های ثبت ­شده، برنامه­ های هر یک از موارد مذکور، کپی ­رایت و حق تکثیر، حقوق طراحی، رموز کار و اطلاعات خاص، اطلاعات محرمانه، اسامی تجاری و شرکتی و حقوق پشتیبانی شده مشابه دیگر در هر کشوری.

 

1.5              "دارنده پروانه" یعنی شخصی که در محدوده ای قرار گرفته است که ی کاربر نهایی "توزیع کننده" و  یا "شرکت" در خصوص این نرم­افزار، می باشد.

 

1.6              "توصیف محصول" یعنی توصیف محصول نرم­افزار که توصیف ­گر تسهیلات و کارکردهای متعلق به آن، آن گونه که گاه به گاه توسط این "شرکت" به "توزیع کننده" تحویل می­شود.

 

1.7              "نرم­افزار" یعنی نرم­افزار [تعیین نماید] "شرکت" و تمام تغییرات، اصلاحات و جایگزینی های و اضافات متعلق به آن که توسط "شرکت" فراهم شده و پیرو این قرارداد گاه به گاه در دسترس "توزیع کننده" قرار گرفته است [اما نه تغییرات "توزیع کننده"].

 

1.8              ahoma","sans-serif";">"مجموعه اسناد و مدارک نرم­افزار" یعنی دستور العمل­ها و سایر نوشت هایی که گاه به گاه توسط "شرکت" برای "توزیع کننده" به منظور استفاده توسط کاربران نهایی این نرم­افزار تهیه شده است.

 

1.9              "مواد نرم­افزار" یعنی نرم­افزار، توصیف محصول و مجموعه اسناد و مدارک نرم­افزار.

 

1.10          "مواد منبع" یعنی تمام منطق و استدلالات، نمودارهای منطقی، فلوچارت­ ها و روندنماها، نمایش های نوشتاری، الگوریتم­ها، روال­ها، زیر روال­ها، برنامه­های سودمند، مدل ها، ساختارهای فایلی، برگه­ های کد نویسی، کد نویسی، لیست­های کد های منبع، ویژگی ­ها و مشخصات کارکردی، مشخصات برنامه و تمام مواد دیگر و اسناد لازم برای قادر سازی معقول یک برنامه ­نویس ماهر برای نگه داری، اصلاح و بهبود این نرم­افزار مورد بحث، بدون ارجاع به هیچ شخص یا مجموعه اسناد و مدارک دیگر، خواه در قالب قابل خواندن توسط فرد یا قابل خواندن با دستگاه.

 

1.11          "خدمات پشتیبانی" یعنی خدمات پشتیبانی نرم­افزار فراهم شده توسط "توزیع کننده"  پیرو هر قرارداد کاربر نهایی.

 

1.12          "محدوده" یعنی "[مشخص کنید]"

 

1.13          "سال" یعنی هر دوره زمانی [تعداد] ماهه که از تاریخ [تاریخ] یا هر سالگرد این تاریخ، شروع می­شود.

2.      انتصاب

 

2.1      "شرکت" بدین وسیله "توزیع کننده" را استخدام می­کند و "توزیع کننده" موافقت می نماید که مانند یک "توزیع کننده" غیر انحصاری برای "شرکت" و برای توزیع و اعطای زیر پروانه مواد این نرم­افزار در محدوده تعیین شده، عمل کند.

 

2.2      "توزیع کننده" نباید دارای حق اختصاص یا انعقاد زیر قراردادی در مورد این حقوق یا تعهدات تحت این قرارداد باشد یا مأمور دیگری را برای انجام این تعهدات استخدام کند.

 

2.3     "توزیع کننده" ب " اعلام نموده و تضمین می­دهد که وی توانایی و تجربه لازم برای انجام تعهدات واگذار شده به وی تحت این قرارداد را داراست و به موجب انعقاد این قرارداد، حقوق هیچ شخص ثالثی را نقض نخواهد نمود.

 
3.      مدت دوره زمانی

 

این قرارداد باید در تاریخ [تاریخ] به مدت یک دوره [تعداد] ساله شروع شود و باید پس از آن ادامه یابد [در غیر این صورت یا] و می تواند توسط هر یک از طرفین با دادن یک ابلاغیه [تعداد] ماهه به طرف دیگر و یا با اطلاع کتبی [منقضی در] [مشخص شده] در آخرین روز از دوره زمانی اولیه مذکور، مشروط به دارا بودن دلایل مربوط به فسخ زودتر از موعد مقرر، فسخ گردد.

 

 

4.      توزیع و اعطای زیر پروانه

 

4.1      "شرکت" بدین وسیله به "توزیع کننده" یک پروانه غیر انحصاری برای باز تولید، توزیع و اعطای زیر پروانه این نرم­افزار و مجموعه اسناد این نرم­افزار و فراهم­ سازی خدمات پشتیبانی مطابق شرایط و قیود بیان شده در این قرارداد را اعطا می نماید.

 

4.2      با حفظ مواردی که در پاراگراف 6.2.3 پیش­بینی شده، "توزیع کننده" دسترسی به این نرم­افزار را فقط در قالب کد مقصد برای دارندگان پروانه میسر می­سازد.

 

4.3      این نرم­افزار و مجموعه اسناد این نرم­افزار نباید بدون خدمات پشتیبانی عرضه گردند و هر دوی آنها باید توسط "توزیع کننده" برای کاربر نهایی فقط تحت شرایط یک قرارداد کاربر نهایی در دسترس قرار گیرد که تمام طرفین نیز آن را امضاء کرده باشند.

 

4.4      به جز مواردی که در پاراگراف 5.2 بیان گردیده­اند، "توزیع کننده" نباید مالکیت هیچ یک از کپی­های این نرم­افزار و مجموعه مدارک این نرم­افزار را به هیچ شخص ثالثی تحویل دهد، مگر اینکه این شخص در ابتدا یک قرارداد کاربر نهایی را امضا کرده باشد.

 

4.5      "توزیع کننده" باید قرارداد کاربر نهایی را فقط با اشخاصی منعقد نماید که در محدوده تعیین شده قرار دارند و به موجب این نرم­افزار باید فقط در محدوده مورد استفاده قرار گیرد.

 

4.6      ظرف [تعداد] روز پس از امضای این قرارداد، "شرکت" باید کپی اصلی این نرم­افزار (در قالب قابل خواندن برای ماشین)، مجموعه اسناد و مدارک این نرم­افزار و توصیف محصول مناسب برای باز تولید کپی­های چندگانه توسط "توزیع کننده" را برای "توزیع کننده" فراهم کند. پس از آن، "شرکت" فوراً کپی­های اصلی، مناسب برای باز تولید، هر نسخه جدیدی از مواد نرم­افزار، که "شرکت" تغییرات، اصلاحات یا جایگزینی­هایی از یا اضافاتی را به هر یک از مواد نرم­افزار عرضه نموده است را برای "توزیع کننده" فراهم ­خواهد نمود.

 

4.7      "توزیع کننده" باید مواد این نرم­افزار را فقط در قالبی همانند و یکسان با کپی­های اصلی تهیه ­شده توسط "شرکت" باز تولید نماید (و به ویژه باید کپی­ رایت و اعلان­های اختصاصی مربوط به مالکیت این "شرکت" را در هر یک از این تکثیرها باز تولید نماید) و باید فقط تعدادی کپی تهیه نماید که برای انجام تعهدات "توزیع کننده" پیرو قراردادهای کاربران نهایی به همراه تعداد معقولی از کپی­ها برای اهداف آموزشی، نمایش و پشتیبانی، لازم و ضروری می باشد. 

4.8      "توزیع کننده" باید قراردادهای کاربران نهایی را فقط با دارندگان پروانه بالقوه­ای منعقد نماید که "توزیع کننده" بطور معقولی اعتقاد دارد که در انجام تعهداتشان تحت یک قرارداد کاربر نهایی، مسئول خواهند بود.

 

4.9      "توزیع کننده" به "شرکت" تعهد می­دهد که تعهداتش را به صورت کامل تحت این قرارداد کاربر نهایی انجام دهد.

 

4.10    اگر "توزیع کننده" در انجام هر یک از تعهداتش تحت یک قرارداد کاربری نهایی، شکست بخورد، این "شرکت" می­تواند از طرف "توزیع کننده" وارد عمل شده و تعهدات را انجام دهد و به موجب آن "توزیع کننده" باید بی­درنگ مسئول و متعهد به پرداخت تمام هزینه­ها و مخارج معقول متحمل شده توسط "شرکت" به ان علت، باشد.

 

4.11    "توزیع کننده" باید اطمینان حاصل نماید که فقط نسخه­های جاری این نرم­افزار و مجموعه اسناد و مدارک این نرم­افزار که گاه به گاه برای "توزیع کننده" تهیه می­شوند، به دارندگان پروانه تحویل شوند و باید هر نسخه جدید یا تغییر یافته را فوراً برای دارندگان پروانه در دسترس قرار دهد.

 

4.12    "توزیع کننده" باید در همه حال مراقبت کافی و مناسبی از هر یک از کپی­های این نرم­افزار و مجموعه اسناد و مدارک این نرم­افزار که گاه به گاه در تملک یا تحت کنترلش هستند، فراهم آورد.

 

4.13    "توزیع کننده" باید کپی­های توصیف محصول را فقط به دارندگان پروانه معتبر بالقوه تحویل دهد.

 

4.14    اگر هر یک از دارندگان پروانه از قرارداد کاربر نهایی­ اش تخطی کند، "توزیع کننده" باید از تمام تلاش معقول و منطقیش برای طرح دعوی به منظور جبران و جلوگیری از تضییع حق، اقدام نماید، اما اگر "توزیع کننده" موفق به کار نگردد یا این تخطی قابل ترمیم و اصلاح و جلوگیری نباشد، "توزیع کننده" باید (اگر لایق و شایسته برای اقدام بدین صورت است) قرارداد کاربر نهایی را مطابق شرایطش فسخ کند و حقوق آن را به اجرا بگذارد تا مواد این نرم­افزار را از دارنده پروانه اعاده تصرف و بازیابی نماید یا طرح دعوی نماید تا موجب نابودی این مواد شود.

 

 

5.      نمایش

 

5.1      "توزیع کننده" باید برای نمایش این نرم­افزار و مجموعه اسناد و مدارک این نرم­افزار به هر دارنده پروانه معتبر بالقوه، دارای اختیار باشد اما (تابع مواردی که در پاراگراف 5.2 آمده) باید همیشه این نرم­افزار و مجموعه اسناد و مدارک این نرم­افزار را تحت کنترل و در تصرف و تملک خود نگه دارد و نباید آن را اجازه دهد تا هیچ یک از این اشخاص هیچ کپی­ای از کل یا بخشی از آن را نگه دارند.

 

5.2      با تأیید کتبی قبلی "شرکت"، "توزیع کننده" می­تواند یک کپی از نسخه جدید یا اصلاح شده این نرم­افزار و مجموعه اسناد و مدارک این نرم­افزار را به یک دارنده پروانه معتبر بالقوه یا یک دارنده پروانه بالفعل برای مقاصد ارزیابی مشروط به منعقد نمودن قرارداد تست بتا استاندارد معتبر "شرکت" گاه به گاه با دارنده پروانه معتبر بالقوه یا دارنده پروانه بالفعل، تحویل دهد.

 

 6.      مواد منبع

 

6.1      ظرف [تعداد] روز پس از امضای این قرارداد، "شرکت" باید یک کپی از مواد منبع مرتبط با این نرم­افزار را برای "توزیع کننده" تهیه نماید. ضمناً در عین حال که نسخه تغییر یافته، اصلاح شده یا جایگزین شده از یا اضافه شده به این نرم­افزار پیرو پاراگراف 4.6 به "توزیع کننده" تحویل می­گردد، "شرکت" باید یک کپی از مواد منبع مرتبط با آن را برای "توزیع کننده" فراهم کند.

 

6.2      "توزیع کننده" باید از مواد منبع مرتبط با این نرم­افزار فقط برای اهداف و مقاصد زیر استفاده کند:

 

6.2.1   فراهم ­سازی خدمات پشتیبانی؛

 

6.2.2   تحلیل و آنالیز برای تعیین واسطه های کاربری صحیح، بین برنامه­های دیگر که برای "توزیع کننده" و این نرم­افزار فراهم شده؛ و

 

6.2.3   توزیع کپی­های یکسان بر اساس مقررات امانی کد منبع که توسط دارندگان پروانه درخواست شده.

 

6.3      هر مقررات امانی کد منبع که توسط "توزیع کننده" با دارندگان پروانه منعقد شود باید مشروط به تأیید کتبی پیشین این "شرکت" باشد و هیچ کپی ­ای از مواد منبع مرتبط با این نرم­افزار بدون چنین تأییدیه­ای نباید به هیچ کارگزار امانی ­ای تحویل شود.

 

6.4      با حفظ مواردی که در پاراگراف 6.2.3 و 6.3 مجاز شده، هیچ کپی­ ای از این مواد منبع یا هر بخشی از آن نباید توسط "توزیع کننده" در دسترس هیچ شخص ثالثی قرار گیرد.

 

 

7.      اصلاحات [و تغییرات]

 

7.1     "توزیع کننده" باید فوراً هر خطا یا عیب و نقصی در مواد این نرم­افزار که از آن آگاه شده است را فوراً به "شرکت" اطلاع داده و نمونه­های مستندی از این نقص­ها را به "شرکت" ارائه دهد.

 

7.2      "شرکت" باید ظرف [تعداد] روز کاری از دریافت چنین اطلاعی، اقدام به ارزیابی عیب اعلام شده نماید و تخمینی از مدت زمانی که طول می­کشد تا یک کپی اصلی از یک تصحیح تحت پاراگراف 4.5 صادر شود را به "توزیع کننده" اعلام کند. "شرکت" تمام تلاش معقولش را برای فراهم نمودن این کپی اصلی ظرف مقیاس زمانی تخمین زده شده بکار خواهد گرفت.

 

7.3      تا زمان تحویل کپی اصلی مذکور، "توزیع کننده" باید دارای حقی برای اخذ پیش­بینی و احتیاطاتی، با تأیید کتبی پیشین "شرکت" (نباید بطور نامعقول و غیر منطقی­ از تحویل چنین تأییدی خودداری شود یا در تحویل آن تأخیر ایجاد شود)، برای دارندگان پروانه و ارائه پیشنهاداتی در صورت لزوم برای فراهم­ سازی یک راه­ حل موقت برای این نقص باشد.


 

7.4      "توزیع کننده" می­تواند این نرم­افزار را برای اهداف و مقاصد خاص، آن گونه که مناسب است، تغییر دهد یا اصلاح نماید. "توزیع کننده" باید فوراً یک کپی از تمام این تغییرات و اصلاحات و مواد منبع مرتبط به آن و جزئیات هر دارنده پروانه­ ای که این تغییرات یا اصلاحات برای وی فراهم شده است را به این "شرکت" ارائه کند. تغییرات "توزیع کننده" و مواد منبع مرتبط با آن و حقوق مالکیت معنوی در آن یا مرتبط با آن باید دارایی مطلق "شرکت" باشند و "توزیع کننده" بدین وسیله، به عنوان مالک منافع، تمام این دارایی و حقوق مالکیت معنوی را بدون هیچ قید و بندی به "شرکت" تخصیص می­دهد (از طریق واگذاری و انتقال کنونی و آتی). "توزیع کننده" باید مسئولیت کامل تغییرات ایجاد شده توسط خود را تقبل نماید.

7.5      "شرکت" هیچ تعهدی برای انجام تصحیحات بروی تغییرات "توزیع کننده" پیرو پاراگراف ،7.2 نخواهد داشت و هیچ ضمانت، غرامت و سایر تعهدات ارائه شده یا مفروض توسط این "شرکت" در خصوص این نرم­افزار باید برای تغییرات "توزیع کننده" باطل و بی­اثر تلقی شوند. در صورتی که "شرکت" با پشتیبانی تغییرات "توزیع کننده" موافقت نماید، چنین پشتیبانی باید به موقع و بر اساس مواد پایه­ای و در قالب استاندارد "شرکت"، باید برای "توزیع کننده" فراهم شوند. با حفظ موارد بیان شده در بالا، تمام مفاد و پیش­بینی­های این قرارداد باید در مورد تغییرات "توزیع کننده" و مواد منبع مرتبط و با اعمال تغییرات لازم، همان­ گونه که برای این نرم­افزار و مواد منبع مرتبط با این نرم­افزار بکار رفته و اعمال می­شوند، به کار رود.

یا

          با حفظ موارد مجاز شده به وسیله زیر پارگراف 7.3، "توزیع کننده" نباید تمام یا بخشی از این نرم­افزار را به هیچ طریقی اصلاح کرده یا در آن تغییر دهد و نیز برای اجازه تمام یا بخشی از این نرم­افزار با برنامه­های دیگر ترکیب شده یا موجود در آنها ، مجاز نمی باشد.

 

 

8.      آموزش

 

8.1     "شرکت" باید آموزش در زمینه نصب، اجرا و استفاده از این نرم­افزار را برای کارکنان "توزیع کننده" همانطور که در برنامه 2 مشخص شده، فراهم نماید.

 

8.2      هر گونه آموزش اضافی درخواستی توسط "توزیع کننده" باید توسط این "شرکت" مطابق مقیاس استاندارد قالب معتبر تغییرات، فراهم شود.

 

8.3      "توزیع کننده" باید دوره­های آموزشی را به دارندگان پروانه با قالب معتبر نرخ­ های استانداردش گاه به گاه پیشنهاد دهد و باید گاه به گاه از تمام تلاش ­شان برای ترغیب تمام دارندگان پروانه به تکمیل دوره­های آموزشی مطابق پیشنهاد کمینه "شرکت" استفاده کنند.

 

 

9.      تعهدات "توزیع کننده"

 

"توزیع کننده" باید:

 

9.1      از تمام تلاشش برای پیشرفت و بسط و توسعه اعطای پروانه­ها در سرتاسر محدوده بهره بگیرد؛

 

9.2      به "شرکت" از هر یک از حقایق یا دیدگاه­ها و عقایدی که "توزیع کننده" از آنها با خبر شده و تقریباً در رابطه با تحقیقات تجاری این نرم­افزار مرتبط هستند و برای منافع این "شرکت" مفید یا مضر هستند، فوراً اطلاع دهد؛

 

9.3      در همه اوقات تجارتش را به طریقی هدایت و مدیریت نماید که تأثیر مثبتی بروی این نرم­افزار داشته باشد و باعث خوش­ نامی و کسب اعتبار و آبرو برای این "شرکت" شود؛


 

9.4      نه خودش به تنهایی و نه با دیگران در هیچ اقدام غیر قانونی، فریب­ آمیز، گمراه ­کننده یا غیر اخلاقی حضور نداشته یا شریک نشود، که شامل اما نه محدود به  این نرم­افزار "شرکت" یا سایر اقداماتی که ممکن است برای این نرم­افزار این "شرکت" یا سایر منافع عمومی زیان­ بار باشند؛ می باشد. یا

 

9.5      [در طول استمرار این قرارداد (خواه به تنهایی یا مشترکاً و خواه مستقیماً یا تلویحاً) درگیر یا سهیم در بازاریابی، توزیع، اعطای پروانه یا فروش هیچ محصولات نرم­افزاری مشابه یا رقیب این نرم­افزار یا محصول نرم­افزاری که همانند این نرم­افزار کار می­کند یا کارکردهای مشابهی دارد نباشد؛]
          در همه اوقات این نرم­افزار را در مقایسه با محصولات رقیب سایر تهیه ­کنندگان منصفانه و عادلانه نمایش، توضیح و به هر صورت دیگری ارائه دهد.

 

9.6      در همه اوقات تعداد کافی کارمند تمام وقت استخدام کند که قادر به توضیح این نرم­افزار برای دارندگان بالقوه پروانه باشند؛

 

9.7      در همه اوقات تسهیلات ارائه و توضیح کافی برای این نرم­افزار نگه دارد؛

 

9.8      گزارشات، بازخورد­ها و سایر اطلاعات در خصوص سفارشات و سفارشات برنامه­ریزی شده برای این نرم­افزار و راجع به دارندگان پروانه را گاه به گاه که معقولاً و منطقاً این "شرکت" نیاز دارد، برای "شرکت" تهیه نماید.

 

9.9      هیچ وعده یا ادعایی ننماید یا هیچ ضمانت، گارانتی یا غرامتی در خصوص مواد این نرم­افزار ارائه نکند، مگر اینکه چنین مواردی در یک قرارداد کاربر نهایی وجود داشته باشد یا صریحاً توسط این "شرکت" بصورت کتبی مجاز شده باشد و اینکه نباید این نرم­افزار را برای شخصی تهیه نماید که می­داند این نرم­افزار نیازمندی ­های مشخص شده آن شخص را برآورده نمی­کند.

 

9.10    از اسامی تجاری این "شرکت" در ارتباط با این نرم­افزار فقط به شیوه ثبت شده یا پذیرفته شده مطابق توزیع و اعطای زیر پروانه این نرم­افزار استفاده کند و نباید از این اسامی یا نشان­های تجاری در ارتباط با هیچ محصول یا خدمات دیگر یا به عنوان بخشی از صنف یا نام تجاری "توزیع کننده" استفاده شود.

 

9.11    اقدام به تغییر، پوشاندن، حذف، مداخله کردن در یا اضافه نمودن به علایم تجاری، اسامی تجاری، نشان­ گذاری­ها یا اطلاعیه­های چسبانده شده به یا موجود در مواد این نرم­افزار تحویل شده به "توزیع کننده"، ننماید.

 

9.12    اقدام به پیشنهاد یا تهیه هیچ تجهیزات رایانه ­ای به یک دارنده پروانه برای استفاده به همراه این نرم­افزار ننماید، مگر در مورد تجهیزاتی که در لیست سخت ­افزارهای پیشنهادی سازگار جاری این "شرکت" که گاه به گاه به "توزیع کننده" ارائه می شود، موجود باشند.

 

9.13    به این "شرکت" و کارگزاران مجازش در تمام زمان­های معقول اجازه دهد که وارد هر یک از سایت­های "توزیع کننده" شوند تا ثابت شود که "توزیع کننده" تعهداتش را تحت این قرارداد انجام می­دهد (و برای اینکه "توزیع کننده" بدین وسیله به "شرکت"، کارمندانش و کارگزارانش اجازه چنین ورودی را برای چنین مقاصدی بدهد).

 

 

10.  تعهدات "شرکت"

 

"شرکت" باید:

 

10.1    برای "توزیع کننده"، دستیاران فنی و بازاریابی فراهم کند، آن گونه که این "شرکت" می­تواند با صلاحدید خود دستیاری و کمک لازمه را برای "توزیع کننده" برای پیشرفت و تعالی این نرم­افزار مد نظر گیرد؛

 

10.2    تلاش کند تا هر چه زودتر تمام ایرادات و پرسش­های مطروحه توسط "توزیع کننده" یا دارندگان پروانه را در خصوص استفاده یا کاربرد این نرم­افزار رفع نماید؛

 

10.3    برای "توزیع کننده" تعداد معقولی کپی از نوشته های تبلیغاتی برای این نرم­افزار که این "شرکت" ممکن است گاه به گاه تولید کند، تهیه نماید؛

 

10.4    در مورد هر تغییر یا اصلاح این نرم­افزار یا از قصد "شرکت" برای قطع اعطای پروانه یا زیر پروانه این نرم­افزار در محدوده تعیین شده، به "توزیع کننده" اطلاع کتبی قبلی بدهد؛

 

10.5    فوراً برای "توزیع کننده" تمام اطلاعات و مساعدت­های لازم برای دادن امکان انجام تعهداتش به صورت زیر، در خصوص هر نسخه تغییر یافته، اصلاح یافته یا جایگزین شده یا اضافه شده به این نرم­افزار را بدهد.

 

 

11.  حق امتیاز و پرداخت­ها

 

11.1    "توزیع کننده" موافقت می­کند که حقوق امتیاز را نسبت به قرارداد کاربر نهایی منعقد شده توسط "توزیع کننده" به "شرکت" بپردازد.

 

11.2    مبلغ حق امتیاز باید [مقدار] درصد از مبلغ استاندارد نرم­افزار "شرکت" ("حق امتیاز پروانه") برای هر دستمزد پروانه وضع شده توسط "توزیع کننده" تحت یک قرارداد کاربر نهایی و [مقدار] درصد از صورت ­حساب پشتیبانی استاندارد سالانه "شرکت" وضع شده توسط "توزیع کننده" تحت یک قرارداد کاربر نهایی، باشد، هر دوی آنها در صورت نرخ ­های معمولی معتبر داخلی کشور [کشور]، "شرکت" نشان داده شده­اند. "شرکت" باید به "توزیع کننده" حداقل از [تعداد] روز پیش، در خصوص هر تغییری در این صورت نرخ­های معمولی، به "توزیع کننده" اطلاع دهد. صورت نرخ­های معمولی جاری در برنامه 3 بیان شده است.

 

11.3    حق امتیاز پروانه و حق امتیاز پشتیبانی باید توسط "توزیع کننده" از وجوه ترخیص شده و نه دیرتر از [تعداد] روز پس از ماه بعدی دریافت دستمزد پروانه مربوطه یا صورت­حساب پشتیبانی سالانه توسط "توزیع کننده" به "شرکت"، قابل پرداخت باشد. اگر به هر دلیلی "توزیع کننده" تا یک اندازه پرداخت دریافت نماید، فقط در این صورت پرداخت اقساطی متناسب با آن نیز باید توسط "توزیع کننده" به این "شرکت" صورت پذیرد. تمام پرداخت­ها باید بصورت [تعیین نماید] باشد.

 

11.4    "توزیع کننده" باید در اصلاح و تعیین و تثبیت دستمزدهای پروانه خودش و صورت­حساب­های پشتیبانی سالانه­اش آزاد و مختار باشد: دارندگان پروانه نسبت به هر قرارداد کاربر نهایی و هر تحویل، اجرا و آموزش اضافی مبلغ مربوطه را خواهند پرداخت.

 

11.5    در زمان هر پرداخت از حق امتیاز پروانه، "توزیع کننده" باید یک نسخه اصلی امضا شده از هر یک از قراردادهای کاربر نهایی که این پرداخت به آنها مربوط می­شود را به "شرکت" ارسال نماید.

 

11.6    "توزیع کننده" باید مدارک و پرونده­ها و اسناد دقیق و صحیح را نگهداری کرده و در صورت درخواست آنها را در دسترس "شرکت" قرار دهد تا "شرکت" این امکان را داشته باشد که تمام پرداخت­های حق امتیاز به واسطه آن را بازرسی نماید.

 

11.7    در طول دوره این قرارداد و به مدت یک دوره پس از آن که حقوق امتیاز باید همچنان افزایش یابند و پس از [تعداد] روز کاری از اطلاع کتبی قبلی، "شرکت" باید این حق را داشته باشد که در طول ساعات کاری معمول "توزیع کننده"، یک حسابدار مستقل(که عموماً به "شرکت" خدمات نمی­دهد، مگر در خصوص سایر حسابرسی­های حق امتیاز) تعیین نماید تا مدارک و پرونده­های "توزیع کننده" در رابطه با اعطای زیر پروانه و پشتیبانی از این نرم­افزار را حسابرسی کرده و پرداخت­های حق امتیاز قابل پرداخت به "شرکت" را تأیید نماید. "توزیع کننده" باید برای این حسابدار دسترسی کامل به مدارک و پرونده­های مربوطه را فراهم نماید. "شرکت" باید تمامی تلاش معقولش را انجام دهد تا مطمئن شود که حسابدار این اطلاعات را به صورت محرمانه حفظ خواهد نمود (و متعهد به هر تعهد محرمانه معقولی که توسط "توزیع کننده" در این خصوص پیش از هر اعلان و افشایی درخواست شده شود). مگر اینکه این حسابدار دارای حقی برای آشکار سازی و افشای ضروری اطلاعاتی به "شرکت" باشد تا "شرکت" با استفاده از آنها قادر به تأیید دقت وجوه ارسالی حق امتیاز "توزیع کننده" یا هر خطا و انحرافی در این خصوص باشد.

 

11.8    هرگونه حسابرسی این چنینی باید به هزینه "شرکت" انجام شود، مگر اینکه این حسابرسی، کسری [تعداد]  درصدی یا بیشتری را در مورد وجوه ارسالی حقوق امتیاز برای دوره آغاز شده از آخرین حسابرسی، یا در صورت عدم وجود، تاریخ این قرارداد آشکار و افشا نماید، که در این صورت "توزیع کننده" باید هزینه­های متعلق به آن را پرداخت نماید. پرداخت این هزینه­ها و هر کسری در حق امتیاز باید توسط "توزیع کننده" ظرف [تعداد] روز پس از اینکه "توزیع کننده" اطلاع کتبی متعلق به آن را به همراه یک کپی از گزارش حسابدار و صورت­ حساب دستمزد که نشان­ دهنده مبالغ موعد رسیده از "شرکت" دریافت نمود، انجام شود. به هرگونه انحراف و کسری این چنینی باید مطابق زیر پاراگراف 8.3 سود تعلق گیرد.

 

11.9    در صورتیکه "توزیع کننده" در انجام پرداخت­ ها به "شرکت"، تحت این قرارداد در تاریخ مقرر ناموفق باشد در این صورت، بدون وارد آمدن آسیب به سایر حقوق یا خسارات موجود برای این "شرکت"، "شرکت" باید این حق را داشته باشد که:

 

11.9.1  انجام یا ایفای تعهداتش تحت این قرارداد را بدون ایجاد تعهد و مسئولیتی برای "توزیع کننده" متوقف و به حالت تعلیق درآورد؛

 

11.9.2  (با اطلاع کتبی) حق "توزیع کننده" برای منعقد نمودن قراردادهای کاربر نهایی بیشتر تا پرداخت کامل متوقف و به حالت تعلیق درآورد(و "توزیع کننده" نیز باید از این تعلیق پیروی کند)؛


 

11.9.3  از "توزیع کننده" سود (هم پیش و هم پس از هر گونه دادرسی و قضاوتی) مبلغ معوقه وصول نشده را به صورت روزانه با نرخ [مقدار] درصدی سالانه (یا مانند بانک دیگری آن گونه که "شرکت" می­تواند معرفی نماید) به صورت معتبر مطالبه نماید. این سود باید از این تاریخ یا از تاریخ آخرین پرداخت آن تا تاریخ پرداخت واقعی (هر دو تاریخ نا دقیق و تقریبی هستند) به صورت فصلی و چهار بار در سال مورد مصالحه قرار گیرد. این سود باید در صورت تقاضای "شرکت" قابل پرداخت باشد؛

 

11.10  تمام حق امتیاز تحت این قرارداد، بدون در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده و سایر مالیات­های فروش حاکم هستند، که مشتری باید بطور اضافی مشمول پرداخت آن به "شرکت" نیز باشد.

 

11.11  مفاد این بخش باید پس از فسخ این قرارداد نیز به قوت خود باقی بمانند.

 

 

12.  حقوق مالکیت

 

12.1    مواد نرم­افزار و مواد منبع مرتبط با این نرم­افزار و حقوق مالکیت معنوی در آن یا مرتبط با آن، دارایی "شرکت" می باشند و باید دارایی آن باقی بمانند و تمام کپی­های متعلق به آن که در تصرف، امانت یا کنترل "توزیع کننده" است باید (تا حدی که آنها با استفاده مناسب مصرف و تمام نشده باشند) به "شرکت" عودت داده یا به صورت دیگر به دستور "شرکت"  توسط "توزیع کننده" تکلیف آنها روشن شود.

 

12.2    "توزیع کننده" باید فوراً در صورتی که از هر استفاده غیرمجازی از مواد این نرم­افزار یا مواد منبع مرتبط با این نرم­افزار یا هر حق مالکیت معنوی در آن یا مرتبط با آن آگاه شود، به "شرکت" اطلاع دهد و در تمام مراحل دفاع از حقوق "شرکت" در این خلال (با هزینه "شرکت") به "شرکت" کمک کند.

 

12.3    "توزیع کننده" نباید اقدام به استفاده، باز تولید یا معامله مواد نرم­افزار یا مواد منبع مرتبط با این نرم­افزار یا هر یک از کپی­های متعلق به آن نماید، مگر اینکه صراحتاً توسط این قرارداد مجاز دانسته شده باشد.

 

12.4    مفاد این بخش باید پس از فسخ این قرارداد نیز به قوت خود باقی بمانند.

 

 

13.  محرمانگی

 

13.1    "توزیع کننده" نباید در موارد زیر اقدام به استفاده یا افشا یا برقراری ارتباط با هیچ شخصی دیگری نماید (مگر اینکه توسط این قرارداد یا با اجازه کتبی "شرکت" مجاز شده باشد):

13.1.1  هر اطلاعات محرمانه­ای در خصوص محصولات، مشتریان، تجارت، حساب­ها، مقررات و ترتیبات مالی یا پیمانی و قراردادی یا سایر معاملات، تراکنش­ ها یا امورات "شرکت" [و شرکت­های فرعی تابعه­اش] که ممکن است در طول استمرار این قرارداد به آگاهی "توزیع کننده" اضافه شوند؛

 

13.1.2  مواد این نرم­افزار یا هر اطلاعاتی در خصوص آن و یا موارد مشابه آن؛

 

13.1.3  مواد منبع مرتبط با این نرم­افزار؛ یا

 

13.1.4  هر یک از شرایط این قرارداد؛

 13.2    "توزیع کننده" باید اطمینان حاصل نماید که کارمندانش از مفاد محرمانگی و عدم افشای موجود در این بخش آگاهی دارند و از آن پیروی می­کنند و "توزیع کننده" باید "شرکت" را در برابر هر گونه کمبود یا آسیبی که "شرکت" ممکن است ناشی از هر تخطی از محرمانگی توسط کارکنانش متحمل شود، مصون نگه دارد.

 

13.3    اگر "توزیع کننده" از هر گونه تخلف و تخطی از محرمانگی توسط کارکنانش آگاه شود، باید فوراً به "شرکت" اطلاع دهد و تمام مساعدت و یاری معقولش را در ارتباط با هر اقدام و دعوی ­ای که "شرکت" ممکن است در برابر هر یک از کارکنان متخلف اقامه کند، بکار گیرد.

 

13.4    مفاد و پیش­ بینی­های این بخش باید پس از فسخ این قرارداد نیز به قوت خود باقی بماند، اما باید اعمال محدودیت­های موجود در زیر پاراگراف 13.1 را در مورد هر یک از اطلاعاتی که باید به طریقی غیر از افشای غیر مجاز توسط "توزیع کننده" یا کارکنانش در حوزه عمومی قرار بگیرند، متوقف نمود.

 

 

14.  حفظ حقوق

 

"شرکت" حقوق زیر را برای خود محفوظ می­داند:

 

14.1    حق بهره­برداری از خود نرم­افزار در محدوده تعیین شده به گونه­ای که مناسب می باشد، از جمله اما نه محدود به، با انتصاب توزیع­کنندگان بیشتر؛

 

14.2    حق تغییر، اصلاح، جایگزینی یا افزودن اضافاتی به این نرم­افزار به هر طریقی و به میزانی که "شرکت" می­تواند به صلاحدید خودش تعیین نماید؛

 

14.3    حق قطع اعطای پروانه یا زیر پروانه این نرم­افزار در محدوده تعیین شده (که به موجب آن این قرارداد باید بصورت خودکار فسخ شود)؛ و

 

14.4    حق ملزم نمودن "توزیع کننده" به عدم استفاده یا توقف استفاده از هر گونه مواد تبلیغاتی در خصوص این نرم­افزار که "شرکت" آنها را به سود "شرکت" نمی­داند.

 

 

15.  درخواست­های مشتری

 

15.1    "توزیع کننده" باید فوراً درخواست­هایی که از اشخاص خارج از محدوده برای این نرم­افزار دریافت می­کند را به "شرکت" ارسال نماید.

 

15.2    "شرکت" نباید هیچ قراردادی برای اعطای پروانه و پشتیبانی از این نرم­افزار با دارنده بالقوه پروانه واقع در محدوده تعیین شده که "توزیع کننده" منفعت ثبت­ شده­اش را در آنجا بنا نهاده است، منعقد نماید، مگر اینکه "توزیع کننده" در عقد قرارداد کاربر نهایی با آن دارنده بالقوه پروانه ظرف زمان معقولی پس از آن ناموفق باشد.

 

15.3    "شرکت" می­تواند در صورت نیاز (اما بدون تعهد برای انجام آن) هر درخواستی برای این نرم­افزار که مستقیماً از یک دارنده بالقوه پروانه واقع در محدوده دریافت می­کنند را به "توزیع کننده" ارجاع دهد.

 

 
 

 

16.  روابط قانونی

 

16.1    در طول استمرار این قرارداد، "توزیع کننده" باید دارای حق استفاده از عنوان "توزیع کننده مجاز نرم­افزار" باشد، اما این استفاده باید عملاً گاه به گاه و پیش از استفاده از این عنوان مطابق تدابیر و خط­ مشی "شرکت" باشد (خواه در مواد تبلیغی و راکدی تجارت "توزیع کننده" یا جایی دیگر). "توزیع کننده" باید در صورت نیاز "شرکت"، نسخ چاپی مدارک را تسلیم "شرکت" کند و "شرکت" می­تواند بنا به صلاحدیدش اجازه استفاده پیشنهادی را صادر کرده یا آن را رد نماید..

 

16.2    هیچ چیزی در این قرارداد نباید منجر به این شود که "توزیع کننده" یک شریک یا (مگر اینکه صراحتاً در این قرارداد مجاز دانسته شود) یک کارگزار "شرکت" قلمداد شود و "توزیع کننده" نباید (مگر اینکه صراحتاً در این قرارداد مجاز دانسته یا پیش­بینی شود) ادعا و وانمود کند که از سوی "شرکت" تمام تعهدات را تقبل نموده است تا نه "شرکت" را در معرض مسئولیتی بگذارد نه متعهد یا مدعی تعهد اعتبار "شرکت" شود.

 

16.3    "توزیع کننده" بدین وسیله مجاز به اقدام مانند کارگزار "شرکت" برای امضای قرارداد کاربر نهایی از سوی "شرکت" می باشد، که "توزیع کننده" به موجب این قرارداد مجاز به انعقاد آن است و در نتیجه باید هر یک از این قراردادهای کاربر نهایی را امضا کند.

 

 

17. 


 


خارق العاده ترین تغییرات مورد نیاز سازمان تان به وسیله خود شما و به کمک مستندات "کسب یار" انجام خواهد گرفت. هم اکنون شما نیز قادر هستید با استقرار استانداردهای این اسناد در کسب و کارتان با شرکتهای موفق بین المللی همگام شوید.

همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.

 


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//