متن4

پرینت

چنانچه به دنبال عملیاتی کردن علوم موجود در این مقالات هستید کافیست نسخه ای از نرم افزار مستندات "کسب یار" را خریداری کنید. این مستندات به شما کمک خواهد کرد علوم نوین مدیریت دنیا را به صورت عملیاتی در سازمان خود به کار بگیرید.