بزودی نسخه 2.4.1 منتشر می شود.

پرینت

نسخه 2.4.1 در هفته های آتی منتشر خواهد شد که در این نسخه مشکل به روز رسانی کامل حل شده است و براحتی خریداران کسب یار به هنگام آمدن نسخه جدید با استفاده از کلید بروز رسانی می توانند کسب یارخود را ارتقا دهند.