کاربردها

پرینت
مدیریت و برنامه ریزی کسب و کار
راه اندازی یک کسب و کار
تعیین نقاط قوت و ضعف کسب و کار
مسائل حقوقی
تاسیس و به ثبت رساندن شخصیت حقوقی کسب و کارتان
محافظت از سازمان شما به کمک قرارداده های قابل اطمینان
وارد شدن به یک شراکت یا خارج شدن از آن
منابع انسانی
استخدام / اخراج نیروی کار
استخدام پیمان کار / مشاور
رهبری و مدیریت نیروهای انسانی
بازاریابی و فروش
جذب مشتریان جدید و جلب رضایت آن ها
تهیه، اجرا و توسعه برنامه های بازاریابی
انجام تبلیغات و توسعه روابط با جراید و رسانه ها
توسعه نمایندگی ها و شبکه های فروش و بازاریابی
اعتبار و وصول مطالبات
وصول مطالبات مشکوک الوصول
اختصاص اعتبار مالی به مشتریان و مدیریت آن
تامین و عملیات
مدیریت سفارشات و صورت حساب ها
مدیریت فعالیت های ارسال و دریافت محموله سفارشات
مالی و حسابداری
گذر از بحران های مالی
افزایش سرمایه
پراخت وام
بهبود سیستم حسابداری
خرید و فروش سهام
بهبود ارتباط با بانک ها
اینترنت و تکنولوژی
ایجاد و توسعه وب سایت
فروش یا توسعه نرم افزار