تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه

مقالات

كاريابي اينترنتي

آيا وجود مراكز كاريابي اينترنتي ضروري است؟

هنگامي كه كامپيوتر و به دنبال آن دنياي بيانتهاي دهكده جهاني (اينترنت) قدم به زندگي بشر گذاشت انتظار پيشرفت آن چنين شتابان ميرفت. پيدا كردن شغل در اين دهكده جهاني كه در هزاره سوم قرار دارد كار آساني است البته اگر قابليتهاي اطلاع‏رساني درست باشد. اگر بخواهيد به روش متداول و سنتي يك شغل مناسب پيدا كنيد شايد چند هفته سرگردان باشيد و تنها ورق زدن صفحات نشريات و يا مراجعه به آژانسهاي كاريابي كار شما را تا اندازهاي راه بيندازد. اما آيا به نظر شما اين روشها بهترين است؟ در دنياي كاريابي اينترنتي هم ما با دو گروه كارفرما و كارجو مواجه هستيم. كارفرماياني كه با درج فرصت شغلي خود به دنبال كارمند مناسبي ميگردند و كارجوياني كه با درج رزومه به دنبال شغل ايدهآل هستند. نقطه تلاقي كجا ميتواند باشد؟ كسب و كار مبتني بر وب در ايران جايگاه خاص خود را دارد و در اين سالهاي اخير به روزهاي خوب خود نزديك ميشود. اين مسئله بيانگر نياز جامعه است. به عبارت ديگر نياز جامعه در زمينه بهرهگيري از خدمات كاريابي اينترنتي هدايت شده است. در اين ميان پايگاههاي اينترنتي فعالي وجود دارد كه همان نقطه طلايي تلاقي بين عرضه و تقاضاي بازار كار هستند. اما شما تا به حال چند سايت شغل‏يابي اينترنتي را در ايران ميشناسيد؟ از اين تعدادي كه شما ميشناسيد كدام مورد توانسته است رسالت كمك به اشتغال‏يابي جوانان را به صورت ارزندهاي پاسخ گويد؟ اين مراكز در تعريفي ديگر يك مركز استعداديابي هم هست. به اين صورت كه افراد متخصصي كه در گوشه منازل خود هستند و هنوز توانستهاند كار مناسب با ايدهآل خود را پيدا كنند به اين طريق رهنمون ميشوند.

برخي از شركتها به نام كارآفرينان ديجيتال شهرت دارند. شركتهاي مطرحي مانند گوگل، ياهو و ... . شما با وارد كردن شغلي كه در نظر داريد مراكزي را جهت استخدام به شما معرفي ميكنند اما اين همه ماجرا نيست. شما چند بار به چنين سايتهايي سر ميزنيد و هر بار اطلاعات خود را وارد ميكنيد. تا به حال فكر كردهايد كه اي كاش يك مركزي بود كه اطلاعات شغلي و سوابق فردي مرا جمعآوري ميكرد و هر بار كه ميخواستم به آن مراجعه ميكردم و از آن استفاده ميكردم.

وجود مراكز كاريابي اينترنتي در ايران، از 5 سال پيش شروع به كار كرد. نمونههايی از اين مراكز كاريابي در اطراف ما مشاهده ميشود كه روند رو به رشدي دارد و هر روزه هم بر تعداد آن افزوده ميشود. شركتهايي كه چه به صورت رايگان و چه با دريافت هزينه سعي دارند تا كاربران را به سمت خود جذب نمايند. اما در مراكز اينترنتي چه ميگذرد؟ اين پايگاهها با ارائه فرصتهاي شغلي در زمينههاي مختلف سعي دارند تا يك پل ارتباطي ميان كارجو و كارفرما ايجاد نمايند. اما آيا فكر كردهايد چه موضوعي ميتواند يك سايت كاريابي را متفاوتتر از ديگر سايتها نمايد؟

سايت www.itjobs.ir با اهداف ذيل:

1. ايجاد راه کار مدون برای جذب و استخدام منابع انسانی مجرب.

2. تشكيل بازار كار (تلاقي عرضه و تقاضاي كار) با هدف شايسته‌گزيني و شايسته‌سالاري.

3. ارايه امکانات ذخيره سازی، مديريت و ... با استفاده از تکنوژی های معمول به جای متدهای دستی و سنتی

4. ايجاد ارتباط مستقيم بين كارجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، كارفرمايان (استخدام‌كنندگان)، عرضه‌كنندگان نيروي فارغ‌التحصيل و شركتهاي كاريابي.

5. آشنايي كارجويان فارغ‌التحصيل با فرصت‌هاي شغلي رشته مرتبط خود.

6. آشنايي کارجويان و فارغ التحصيلان با تهيه درخواست شغل به صورت الکترونيکي (درج رزومه)

7. صرف زمان، انرژي و هزينه کم براي استخدام منابع انساني براي کارفرمايان يعنی پايين آمدن هزينه و بالا رفتن بهره وری

8. دسترسي به هنگام در هر زماني از شبانه روز

9. تنوع بيشتر در انتخاب کارجويان با توجه به نيازهاي کارفرما

10. مدرنيزه کردن سيستم استخدامي در کشور به منظور حذف برخي موانع و تسهيل بهتر امور

شروع به كار كرد و سعي كرد تا از ديگر سايتها متفاوت باشد. سعي كرد تا همه نيازها را در نظر بگيرد.

براي شما كارجوي گرامي امكان درج رزومه را فراهم آورد تا در آن مشخصات شغلي را كه متقاضي احراز آن هستند درج كنید. بتوانند رزومه خود را مديريت كنید و در هر ساعت از شبانهروز به سايت مراجعه نمايند. قابليتهاي اين سايت عبارت است از:

تعريف رزومه: اطلاعاتي شخصي از كارجو جهت معرفي اوليه به كارفرما كه شامل اطلاعات فردي، تحصيلي، سوابق شغلي، مهارتها و ... ميشود. كارجويان عزيز بايد با درج صحيح اين اطلاعات زمينه اوليه شناسايي خود را به كارفرمايان فراهم آورند. عنوان رزومه بايد نشان دهنده تحصيلات، شغل درخواستي و يا شغلي فعلي فرد باشد.

تعريف شغل مورد نظر: در اين مرحله كارجويان عزيز بايد شغلي را كه جهت احراز مد نظر دارند وارد نمايند و حتيالمقدور، رسا، كوتاه و كامل به طوري كه مفهوم و مقصود اصلي را به مخاطب برساند، باشد.

اطلاعات تحصيلي: كارجويان عزيز با درج اطلاعات تحصيلي خود نظير مقطع تحصيل، رشته، دانشگاه، كشور و شهر محل تحصيل رزومه خويش را كامل نمايند تا اطلاعات جامعي در خصوص تحصيلات آنان به ديگران عرضه گردد.

سوابق كاري: به فعاليتها و شرح وظايف كارجو در گذشته ميپردازد. درج صحيح اين اطلاعات كمك ميكند تا سابقه كاري شما كارجوي عزيز در معرض ديد كارفرمايان محترم قرار گيرد.

مهارتها: كارجويان ارجمند با وارد كردن عنوان و ميزان مهارتهاي خود و نيز سالهاي تجربهشان به كارفرمايان امكان شايسته گزيني را در بين رزومههاي درج شده زير گروه ميدهند.

دورههاي آموزشي: در اين بخش انواع دورههاي آموزشي نظير محل و مدت زمان دوره و ميزان امتياز كسب شده فرد كارجو درج ميگردد. هر چه دورههاي مفيد گذرانيده شده بيشتر باشد و مهارتهاي عملي فرد ارتقاء يافتهتر باشد بالطبع انتخاب كارجو بهتر صورت ميگيرد.

زبانهاي خارجي: در اين بخش عنوان زبانهاي خارجي كه فرد كارجو به آن به هر ميزاني تسلط دارد در خواندن، نوشتن و مكالمه درج ميگردد. هيچ محدوديتي در تعداد زبانهاي آموخته شده كارجويان وجود ندارد و آنها ميتوانند به هر تعداد زباني كه تسلط دارند اطلاعات وارد كنند.

اطلاعات معرف: در اين بخش اطلاعات فردي كه كارجو را ميشناسد و ميتواند ضامن و يا معرف او شود درج ميگردد.

در صورت ناقص وارد كردن مراحل تعريف رزومه - تعريف شغل مورد نظر - اطلاعات تحصيلي - مهارتها، به شماره موبايل شما يك پيغام كوتاه (SMS) و يا به آدرس ايميلتان يك پيغام مبني بر تكميل نمودن رزومه خواهد رسيد. اين است كه ما را از ديگران متمايز ميسازد و هميشه افراد باهوش به دنبال بهترينها هستند.

براي شما كارفرماي گرامي فرصت مغتنمي را به وجود ميآورد تا با درج فرصت شغلي در اين سايت از پرداخت هزينههاي استخدام، مشكلات استخدامي نظير پرسنل جوابگو جهت تلفنهاي مكرر، دستهبندي رزومههاي دريافتي از كارجويان، فايل كردن و بايگاني اوراق، مصرف كاغذ فكس، صرف انرژي و زمان و .... فارغ گرديد و تنها با چند كليك به هدف خود برسيد و بتوانيد با خيال آسوده فرد مورد نظر را استخدام نماييد. آيا اين از خصوصيات يك مدير بادرايت نيست؟

در خاتمه اين سايت اميد دارد بدين طريق به رونق بهتر وضعيت اشتغال سرمايه هاي عظيم كشور كه همانا جوانان هستند كمك شاياني كرده باشد و نرخ بيكاري در حيطه فناوري اطلاعات به حداقل ممكن برساند.
ارسال کننده
فهیمه پرکم
نویسنده
الهام شالچي
آراء
7
ویژه
خیر
رتبه دهی به مقاله
7 رای
مورد علاقه:
0

سبد خرید شما


سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.

دسته بندی مقالات

آمار مقاله ها

3646 مقاله و 369 مجموعه

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//